Truls Dæhli kommenterer: Rir idretten en døende hest?

Slåss idretten for en tapt sak når den forsvarer Norsk Tipping og det norske spillemonopolet, eller er kampen mot utenlandske spill-selskaper nødvendig for å sikre den norske idrettsmodellen?

Truls Dæhli
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det er ikke bare penger det handler om når vi snakker om det norske spillmarkedet, for idretten er det selve livsgrunnlaget, og da er det til å begripe at det reageres når regjeringen begynner å lefle med begreper som liberalisering og lisensordning. Begge deler betyr det samme, at andre aktører enn Norsk Tipping kan komme på banen, og idretten står steilt på at den ikke vil være tjent med en slik utvikling i Norge.

Årsak: Det vil ikke gi større inntekter til norsk idrett, det vil svekke forutsigbarheten av pengestrømmen, og det vil øke faren for spillavhengighet.

BAKGRUNN: Spillselskap vil ha ny kamp om betting-lisens

SVARET FRA IDRETTEN:Det vil være særdeles uheldig

Peter Alling fra Unibet, et Malta-basert selskap som er den største utenlandske spilleaktøren i Skandinavia, blir ikke provosert av det han hører. Han vet hvor idrettsforbundet står, han kjenner argumentene, og framfor alt erkjenner han at dette er en kompleks sak. Men Alling bestrider tallmaterialet idretten benytter i sin argumentasjon for å stenge andre spillselskaper ute, og han er sterkt uenig i strategien.

Årsak: Alling mener at det bare er et tidsspørsmål før det norske spillemonopolet forvitrer og til slutt faller, og at det derfor er bedre å åpne for lisenser for andre selskaper så raskt som mulig for å stå bedre rustet til å møte utviklingen.

KOMMENTERER: Truls Dæhli. Foto:Frode Hansen,VG

For det er nettopp utviklingen som er Allings kronargument for en liberalisering av spillmarkedet. De teknologiske og strukturelle endringene skjer så raskt at Alling vegrer seg for å være bastant om tall, helt enkelt fordi han ikke er sikker på at de stemmer lenger, og at det globale racet har endret vilkårene og gitt kundene all makt. Spillerne velger det beste tilbudet, det som er nærmest, enklest og tryggest, og det må ikke nødvendigvis være Norsk Tipping. Allings svar er å åpne markedet og etablere så gode tilbud at man holder på spillerne og sikrer inntekter i framtiden.

Alling mener at norsk idrett allerede går glipp av 500 millioner kroner i året, og han tror tallet vil øke år for år. Han roper det ikke ut, veiver ikke med armene, men viser hele tiden til analyser og undersøkelser for å begrunne sitt syn. Unibet sitter på mange av dem, fordi forståelsen av endringer i markedet er helt avgjørende for å være i posisjon, og han synes det er rart at idretten ikke viser større interesse for kunnskapen selskapet hans sitter på.

VG PLUSS: «Jonas er bettingselskapenes mareritt»

Samtidig er han ikke overrasket. Det er ikke veldig lenge siden en ansatt i et utenlandsk spilleselskap følte seg halvt spedalsk i møtet med Norge. Nå føler Alling at det er blitt mulig å føre en normal samtale om mulige endringer i det norske spillemarkedet, og det er kanskje på tide?

Men han har ingen illusjoner, norsk idrett står fortsatt steilt på sitt i kampen for monopolet, og slik vil fortellingen om det norske spillemarkedet fortsette å kretse rundt to sannheter.

Resten er opp til spillerne, som er de eneste med makt til å bestemme hvilken sannhet som skal gjelde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder