Politikerne delt i synet på innsyn i konsulentbruken

KRITISERER IDRETTSTOPPENE: Senterpartiets Marit Arnstad på sitt Stortingskontor. Foto: Terje Bringedal, VG

Arnstad provosert av ledelsen i Idrettsforbundet

Marit Arnstad (Sp) ber Idrettsforbundet vise mer åpenhet, og mener ledelsen i forbundet har lagt seg i forsvarsposisjon.

  • Steffen Stenersen

Artikkelen er over seks år gammel

31 av 54 særforbund mener Idrettsforbundet bør offentliggjøre hvor mye som er brukt på rådgivingsbyrå som First House.

Norges Idrettsforbund vil ikke gå ut med hvor mye som er brukt, eller hva pengene går til.

Marit Arnstad (Sp) - leder i Stortingets næringskomité - er ikke i tvil om at Idrettsforbundet hadde vært tjent med å være åpen omkring konsulentbruken sin.

- De er hundre prosent avhengig av midler fra samfunnet, får en halv milliard bare i driftsstøtte, og får store andeler av tippemidlene. Bare det i seg selv bør tilsi at man er åpen om dette, sier Arnstad.

Hun lister opp flere grunner.

- Er man opptatt av å få et OL til Oslo i 2022, så er det akkurat denne mangelen på åpenhet som skaper skepsis. Det at du må gå tre og fire omganger for å få åpenhet, enten det er rundt tekniske krav fra IOC eller konsulentbruken, det skaper skepsis, sier Arnstad.

Idrettspresident Børre Rognlien sendte onsdag ut en melding til alle idrettskretsene og særforbundene hvor han varsler at det vil bli gitt en grundig orientering om temaet under et informasjonsmøte 19. mars.

Assisterende generalsekretær Øystein Dale i Idrettsforbundet skriver følgende i en e-post til VG.

«NIF ser det som positivt at særforbundene gir uttrykk for sine meninger. NIF har også stor forståelse for at mange av VGs lesere mener at norsk idrett skal være åpen på sin bruk av ressurser. Vi er samtidig trygge på at våre medlemsorganisasjoner ikke ønsker at norsk idrett skal drive saksbehandling gjennom avisspaltene, men at spørsmål og synspunkter fra tillitsvalgte blir behandlet i de dialogfora og formelle kanaler som er etablert for dette formålet»

BØR GI INNSYN: Kjetil Kjensth mener Idrettsforbundet bør gi innsyn i hvor mye de bruker på konsluenter. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Arnstad går samtidig hardt ut mot Idrettspresident Børre Rognlien og generalsekretær i NIF Inge Andersen. Hun mener ledelsen omtaler politikere på en sarkastisk måte.

- Jeg blir særs provosert over den måten Idrettsforbundet omtaler oss politikere på. De må i alle fall ta på alvor det politiske besluttningssystemet, sier hun.

- Når Børre Rognlien mener jeg «hopper fordi VG sier hopp», så burde kanskje han ha hatt noe mer opplæring fra First House.

Arnstad sier mange i Norge allerede er skeptiske til IOC og hva et stort OL vil bety. Hun mener Rognlien og Andersen har lagt seg i forsvarsposisjon.

- Oslo har veldig få konkurrenter til OL, og har muligheten til å stille krav til IOC. Så har ledelsen i NIF lagt seg i forsvarsposisjon, da den beste måten å overbevise det politiske systemet på er å være åpen og positiv, sier hun.

VG har snakket med flere medlemmer i Familie- og kulturkomiteen, samt kulturpolitiske talsmenn på Stortinget. De er delt i synet på hva som er rette måte å handle på i denne saken.

- Idrettsforbundet er helt avhengige av tilliten til de som selger vafler, klipper gress og prepper skiløyper. I utgangspunktet burde innsyn være en selvfølge. Med offentlige tilskudd og tippemidler følger det et visst ansvar, sier Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre.

TAR IKKE STANDPUNKT: Svein Harberg. Foto: Frode Hansen, VG

- De er en stor aktør i norsk samfunnsliv, så jeg mener lederne i NIF nå må snu og gi innsyn i tallene.

Svein Harberg (H) leder Familie- og Kulturkomiteen på Stortinget, og vil ikke ta noe standpunkt til åpenheten rundt NIFs bruk av ekstern rådgiving.

- Dette er en intern sak i idretten som de må ordne opp i selv, vi har ingenting med hvordan de bruker sine penger, sier Svein Harberg.

Rigmor Aasrud (Ap) støtter Harberg, og mener NIF må finne ut av dette selv.

- Jeg har forståelse for at alle organisasjoner trenger hjelp til en så stor prosess som et OL er. Offentlighetsloven gjelder ikke Idrettsforbundet, så dette må de styre selv. Idrettstinget har vedtatt å søke om OL, og jeg antar det ikke er kostnadsfritt, sier Aasrud.

Dermed er det splittelse i Norges største politiske parti. Aasruds kollega både i Arbeiderpartiet og i Familie- og Kulturkomiteen, Arild Grande, har tidligere uttalt følgende til VG.

- Det er uakseptabelt å skjule denne typen pengestrømmer, det trengs offentlighet rundt dette. Jeg tror lokale idrettslag og lokale ildsjeler, som står på døgnet rundt, vil vite hvordan idretten forvalter store summer på vegne av fellesskapet.

Idrettspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Ib Thomsen mener det er et misforhold mellom de som styrer Idrettsforbundet og særforbundene.

- Jeg tar helt avstand fra dette, særlig når vi vet hvordan de får pengene sine. Får du offentlige midler synes jeg det kommer med et ansvar, og det gir et større krav til åpenhet, sier Thomsen.

Idrettspresident Børre Rognlien skrev i en e-post fredag kveld følgende innlegg til VG:

VG SPARKER OPP EN ÅPEN DØR

Etter en hyggelig dag på fotballtinget leser jeg i kveld (fredag kveld, red.anm.) VG, der det over ikke mindre enn fem sider, er en reportasje som konkluderer med at de fleste Særforbundene i norsk idrett ønsker informasjon om hvor mye penger NIF har brukt på eksterne tjenester.

Det skal selvsagt alle ledere av særforbund og idrettskretser i Norge få. Det er helt vanlig at det gis på ting og ledermøter, hvor det er lovbestemt at man går gjennom regnskapene. VG sparker altså opp en åpen dør. Det denne saken i utgangspunktet dreide seg om var om VG skulle få disse opplysningene. Og det er noe helt annet.

Her har styret en formell linje å følge. Siden mange av oss ha vært i Sotsji, var styrets første behandling av regnskap for 2013 mandag denne uken. Herunder en gjennomgang med revisor. Neste steg er behandling i Kontrollkomiteen.

Der er det innkalt til møte 18. mars. Siden det allerede var innkalt til informasjonsmøte med presidenter i Særforbund og ledere av idrettskretsene den 19. mars sendte undertegnede ut brev til møtedeltagerne onsdag denne uken, og informerte om at vi da også kunne ha en første gjennomgang av regnskapet. Det er altså overhodet ingen problemstilling hvorvidt Særforbundene (og idrettskretsene) vil få informasjon. Det er en selvfølge. Men styret akter å ta ting i riktig rekkefølge, og derfor må media vente.

På vegne av idrettsstyret
Børre Rognlien
President

VG har prøvd å komme i kontakt med Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Bård Vegar Solhjell (SV) for en kommentar, men har så langt ikke lykkes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder