ANTIDOPING-SJEF: Anders Solheim. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Antidoping Norge støtter doping-klausul

Antidoping Norge-sjef Anders Solheim frykter hva som kan skje om sponsorene automatisk kan si opp avtalen når det dukker opp en dopingsak. Dermed støtter han indirekte doping-klausulene som Norges Skiforbund har fått med Norgesgruppen.

Anders Solheim mener samtidig at det er viktig at sponsorene «bryr seg» om antidoping-arbeidet hos forbund og andre de skal støtte.

På spørsmål fra VG om hvor viktig økonomiske sanksjoner fra en sponsor kan være i dopingkampen, svarer Solheim:

– En praksis der avtaler automatisk kan sies opp dersom det forekommer et dopingtilfelle, tror vi kan gjøre det vanskeligere for utøvere, støttepersonell og ledere å melde fra om mistanker vedrørende dopingbruk fordi det kan få avgjørende betydning for inntektsgrunnlaget.

– I praksis tror jeg slike avtaler om automatisk oppsigelsesadgang kan virke mot sin hensikt. Det kan heller skape en taushet om forhold det burde vært varslet om.

les også

Skiforbundet og Coop i strid om doping-punkt i sponsorforhandlinger

– Hvordan ser Antidoping Norge på at et særforbund setter begrensninger på hva slags doping som kan medføre at en sponsoravtale brytes?

– Hva som inngår i sponsoravtalene, må være et forhold mellom særforbund og sponsor, svarer Anders Solheim, men fortsetter:

– Hva som er å anse som brudd på dopingbestemmelsene, fremgår av World Anti-Doping Code og NIFs lov. Vi legger til grunn at alle i idretten forholder seg til dette og foretar nødvendige grep for å forhindre brudd på dopingbestemmelsene. Dette gjelder uavhengig av hva som var hensikten med bruk av stoffer eller legemidler. Legemidler skal brukes til å ivareta utøverens helse.

les også

BMW krever forklaring etter dopinganklagene mot IBU

– Hva bør sponsorene gjøre?

– I forbindelse med sponsoravtaler oppfordrer vi sponsorene til å stille vilkår om at det drives et godt forebyggende arbeid for å forhindre dopingbruk. Vi mener dette er en «forsikring» sponsorene kan benytte seg av, og ville vært en positiv tilnærming for å bekjempe doping.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder