ANTIDOPING-SJEF: Anders Solheim.
ANTIDOPING-SJEF: Anders Solheim. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Antidoping Norge støtter doping-klausul

SPORT

Antidoping Norge-sjef Anders Solheim frykter hva som kan skje om sponsorene automatisk kan si opp avtalen når det dukker opp en dopingsak. Dermed støtter han indirekte doping-klausulene som Norges Skiforbund har fått med Norgesgruppen.

Publisert:

Anders Solheim mener samtidig at det er viktig at sponsorene «bryr seg» om antidoping-arbeidet hos forbund og andre de skal støtte.

På spørsmål fra VG om hvor viktig økonomiske sanksjoner fra en sponsor kan være i dopingkampen, svarer Solheim:

– En praksis der avtaler automatisk kan sies opp dersom det forekommer et dopingtilfelle, tror vi kan gjøre det vanskeligere for utøvere, støttepersonell og ledere å melde fra om mistanker vedrørende dopingbruk fordi det kan få avgjørende betydning for inntektsgrunnlaget.

– I praksis tror jeg slike avtaler om automatisk oppsigelsesadgang kan virke mot sin hensikt. Det kan heller skape en taushet om forhold det burde vært varslet om.

– Hvordan ser Antidoping Norge på at et særforbund setter begrensninger på hva slags doping som kan medføre at en sponsoravtale brytes?

– Hva som inngår i sponsoravtalene, må være et forhold mellom særforbund og sponsor, svarer Anders Solheim, men fortsetter:

– Hva som er å anse som brudd på dopingbestemmelsene, fremgår av World Anti-Doping Code og NIFs lov. Vi legger til grunn at alle i idretten forholder seg til dette og foretar nødvendige grep for å forhindre brudd på dopingbestemmelsene. Dette gjelder uavhengig av hva som var hensikten med bruk av stoffer eller legemidler. Legemidler skal brukes til å ivareta utøverens helse.

– Hva bør sponsorene gjøre?

– I forbindelse med sponsoravtaler oppfordrer vi sponsorene til å stille vilkår om at det drives et godt forebyggende arbeid for å forhindre dopingbruk. Vi mener dette er en «forsikring» sponsorene kan benytte seg av, og ville vært en positiv tilnærming for å bekjempe doping.

Her kan du lese mer om