DEN NYE NUMMER ÉN? Sven Mollekleiv (bak) ønsker å erstatte Tom Tvedt (i forgrunnen) som NIFs øverste valgte leder. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mollekleiv om NIF: – Tilliten har vært tynnslitt

DERFOR BØR JEG BLI NY IDRETTSPRESIDENT: I slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG.

  • Anders K. Christiansen

Artikkelen er over ett år gammel

Navn: Sven Mollekleiv
Alder: 63
Bakgrunn: Har vært president og generalsekretær i Norges Røde Kors. Jobber i dag i Veritas. Bred bakgrunn fra idretten gjennom flere tiår.

1. Hvorfor bør du velges til ny idrettspresident?

– Som samfunn har vi ikke råd til å stenge noen ute fordi de ikke har økonomi til å delta, eller av andre grunner i praksis blir utestengt fra en unik arena for å finne trygghet og sosial mestring. En arena som søker å inkludere alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn eller funksjonsevne. Sammen med hele NIFs styre og resten av idretts-Norge ønsker jeg å bidra til å styrke klubbene/idrettslagene og aktivitetene, sikre gode rammevilkår for idretten og frivilligheten og skape en åpen og tillitsfull kultur.

2. Hva mener du om finansiering av norsk idrett gjennom Norsk Tipping?

– Enerettsmodellen og Norsk Tipping gjør det mulig for idretten å støtte arbeidet mot spillavhengighet samtidig som den bevarer sin egenart og sitt idrettsdemokrati uten å bli pålagt for sterke føringer fra hverken departement eller regjering. Dette er nødvendig for å ivareta hele dugnads- og frivillighetspilaren idretten bygger på.

3. Bør det på sikt utredes om utenlandske spillselskaper skal få innpass og kunne bidra til finansieringen av norsk idrett?

– Jeg mener idretten må verne om Norsk Tipping som et avgjørende instrument for finansiering av idretten. Dagens modell sikrer forutsigbare midler til idretten, samtidig som den tar samfunnsansvar og søker å forhindre spillavhengighet.

4. Hva er den største utfordringen for norsk idrett i 2019?

– Å sikre retten til idrettsglede for alle. Vi må styrke rammevilkårene for idretten slik at vi utvikler mer og bedre aktivitet tilpasset alles forutsetninger og behov, uavhengig av økonomi , etnisitet og kjønn. Vi må verne om og styrke en velfungerende idrett med klubben og idrettslaget i sentrum.

5. Hva er de største utfordringene du ser for den norske idrettsbevegelsen i fremtiden?

– Vi trenger et massivt trenerløft som både bidrar til kvalifiserte trenere på alle nivåer og opplæring av frivillige trenere. Gjennom trygge og gode klubber og lag skal idretten kunne tilby aktivitet med kvalitet som hindrer utenforskap i samfunnet, gjerne i tett samspill med skolen. Vi skal bevare og forsterke den norske idrettsmodellen gjennom sunn klubbdrift hvor klubbens og de frivilliges ressurser skal brukes på aktivitet, ikke bygging og drift av idrettsanlegg. Skal vi lykkes må vi ta i bruk digitalisering og kommersialisering som er hjelpsom, funksjonell for aktivitet og under demokratisk styring.

6. Mener du Norge bør søke om OL i løpet av kommende valgperiode? Hvis ja, på hvilke premisser?

– Norge som en ledende vinteridrettsnasjon bør invitere til OL. Da må noen absolutte forutsetninger være klarlagt og på plass: - Oppslutning om å bidra fra hele idretten i hele landet etter en åpen og god prosess. - Garanti fra regjering og storting. - Kostnadsnivå folket kan identifisere seg med. - Norge setter premisser for ressursbruk, bærekraft og etterbruk. - Arrangementet må styrke breddeidretten. - OL-prosjektet må samarbeide aktivt med særforbundene og kretsene. - OL i Norge må forbedre den olympiske kultur.

7. Hva bør norske idrettspolitikere jobbe for internasjonalt i årene som kommer?

– Alle norske idrettspolitikere skal aktivt bidra til en åpen, verdibasert og nøktern ledelseskultur som sikrer fair play og rett til idrettsdeltakelse for alle. Arbeidet for et levende idrettsdemokrati og antidoping må ha høyeste prioritet.

8. Hvilke tanker gjør du deg om åpenhetdebatten i norsk idrett de siste årene?

– Åpenhetsdebatten har vært viktig for norsk idrett. Idretten er avhengig av tillit både eksternt og internt, og omdømmemålingene viser at denne tilliten har vært tynnslitt, noe som har svært uheldige konsekvenser. Vi er helt avhengige av et godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med myndighetene.

9. Hvilke utfordringer ser du i internasjonalt antidopingarbeid i dag?

– Alle ledd i norsk idrett må støtte en uavhengig, enhetlig, og helhetlig organisering internasjonalt som sikrer rettferdighet og konsekvent oppfølging. Vi må støtte utøvernes interesser gjennom å sikre at rene utøvere vinner.

10. Hvordan skal norsk toppidrett bli enda bedre enn hva tilfelle er i dag?

– En nøkkel ligger i å videreutvikle samarbeidet mellom klubb, krets og særforbund. Her kan og må Olympiatoppen spille en viktig rolle. Olympiatoppen må utfordre særforbundene og målbære standardene som må til for å lykkes. De må ta ansvar for å lede an i utviklingen av toppidretten og være endringsagenten og kulturbæreren i norsk toppidrett. Toppidrettsutvalgets rapport har viktige konklusjoner, som både særforbund og kretser står bak.Vi må utdanne verdens beste trenere og sette utøverne i sentrum ved å tilrettelegge for at vi trener best i verden.

Kandidat 1: Tom Tvedt
Kandidat 2: Berit Kjøll
Kandidat 3: Eirik Sørdahl
Kandidat 4: Arild Mjøs Andersen
Kandidat 5: Sven Mollekleiv
Kandidat 6: Geir Lippestad

Mer om

  1. Idrettspolitikk
  2. Norges Idrettsforbund

Flere artikler

  1. Presidentkandidat: Støtter spill-monopolet

  2. NIF-kandidat om dagens spillmarked: – Ingen ideell løsning

  3. Tvedt: – Vi ble litt for trege, men grepene var helt riktige

  4. Idrettsleder før NIFs presidentvalg: Mollekleiv er feil person

  5. Geir Lippestad: – Norge bør søke OL

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder