TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø og Olympiatoppen mener de ikke er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Det er ikke IT-selskapet Lyymp, som de har samarbeidet med gjennom 17 år, enige i. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

NIF klages inn for manglende åpenhet i anbudskonkurranse

Olympiatoppen i brev: – Misvisende å omtale dette som hemmelighold

Åpenhet i norsk idrett er nok en gang tema. Denne gangen i en strid som handler om en anbudskonkurranse på Olympiatoppen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL


Snart to år etter at debatten om åpenhet i idrettsforbundet startet, står organisasjonen overfor en klagesak der de må svare på beskyldninger om lovstridig lukkethet.

Det er en IT-partner gjennom 17 år, som ikke får forlenget avtalen som leverandør av elektroniske treningsdagbøker, som mener de ikke har fått den begrunnelsen de har krav på.

Oslo-selskapet Lyymp har derfor rapportert Norges Idrettsforbund til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

I klagen ber de NIF om fullt innsyn i samtlige anbudsdokumenter fordi de mener fair play-reglene er brutt.

Historien er som følger: Etter å ha utviklet og driftet en elektronisk treningsdagbok for Olympiatoppen i 17 år, var det nødvendig med en større oppgradering mot slutten av 2015.

Lyymp hadde en løpende avtale med Olympiatoppen, og tilbød seg å gjøre jobben for 800.000 kroner. Den høye prisen gjorde at Olympiatoppen så seg nødt til å sette jobben ut på anbud, står det i klagen KOFA har mottatt - og som VG har tilgang på.

Så du denne? Reagerer på alkorefs fra NIF

Fire likeverdige kriterier ble satt for å kåre en vinner: Pris, leveranse, kvalitet og soliditet/leverandør.

Lyymp tilbød seg å gjøre jobben for 2,4 millioner kroner og ble rangert som best på pris. Men ifølge Olympiatoppen var selskapet Netlife - eid av Posten - best på de tre andre kriteriene. Netlife fikk derfor tilslaget.

Og da oppstår uenigheten.

Lyymp mener at de to selskapene er jevngode på kriteriet «soliditet/leverandør». Enda merkeligere, hevder Lyymp i sin klage, er det at Netflife vant kriteriet kalt «leveranse». For mens Lyymp lovet å ha produktet ferdig i oktober 2017, kunne Netlife først klare det samme i februar 2018.

OLT-LEDER: Else-Marthe Sørlie Lybekk. Foto: Marius Knutsen VG

«Det vil si at Lyymp skulle vunnet anbudskonkurransen» heter det i klagen som KOFA har mottatt.

Lyymp-sjef Kristian Gahre ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger i denne saken.Men i klagen han har sendt til KOFA kommer det frem at IT-selskapet har etterspurt konkret informasjon om anbudskonkurransen. Samtidig påstås det at Olympiatoppen ikke har etterkommet ønsket.

«Vi har bedt om en begrunnelse for valget av leverandør og hvordan vi ble vektet opp mot vinneren. I tillegg har vi bedt om innsyn i anbudsprotokollen. Alle forespørsler har blitt avvist av Olympiatoppen» heter det.

Sjekk denne: Toppenes festbilag: Konjakk, magnumflasker og østers

Et slikt innsyn er lovpålagt når det er snakk om offentlige anbudskonkurranser.

Men Norges Idrettsforbund hevder at de ikke er underlagt offentlige krav til anbud - selv om de selv argumenterte for viktigheten av en anbudskonkurranse tidlig i saken.

«NIF er imidlertid svært opptatt av å gjøre gode og effektive innkjøp» skriver advokat Thomas G. Naalsund fra det Oslo-baserte advokatfirmaet Wiersholm, som er leid inn av NIF i sakens anledning.

Naalsund mener at Lyymp faktisk har fått en begrunnelse for hvorfor anbudskonkurransen endte som den gjorde tidligere i år, men at det uansett er irrelevant - siden KOFA bør avvise hele klagen fra det lille IT-selskapet.

Gahre bruker i sine brev til Olympiatoppen ord som «meget kritikkverdig» når han omtaler håndteringen fra motpartens side. IT-sjefen trekker også inn kulturminister Linda Hofstad Hellelands krav om økt åpenhet i norsk idrett.

«Vi påstår at beslutningen om valg av leverandør ikke er objektivt og saklig begrunnet eller fattet basert på de fire kriteriene som skulle vektlegges. Av den grunn ber vi om at Olympiatoppen ikke signerer avtalen med valgte leverandør og eller setter alt arbeid med utvikling av dagboken på hold inntil vi får en fullstendig begrunnelse og innsyn i avgjørelsen. Alternativt mener vi at hele anbudet må utlyses på nytt» skrev han i et brev tidlig i september.

Han møter liten forståelse hos fagsjef ved Olympiatoppen, Else-Marthe Sørlie-Lybekk. Hun mener at Lyymp faktisk har fått en skriftlig begrunnelse, selv om IT-selskapet hevder den ikke er god nok.

«Det er misvisende å omtale dette som hemmelighold og en kamp mot åpenhet. Det vedtak det er vist til om åpenhet omhandler regnskapsopplysninger, og innebærer selvsagt ingen plikt til å utlevere opplysninger om forretningsmessige forhold. Vi er som nevnt ikke underlagt reglene om offentlig anskaffelser, og de dokumentasjonskrav det innebærer» skriver OLT-toppen i en epost datert 24. august.

Misnøye med Tvedt i NIF-styret: Vil ikke trekke seg

Lyymp har vunnet første slag i saken: KOFA er nemlig innstilt på å behandle selskapets klage, på tross av protestene fra NIFs advokater. Det betyr imidlertid ikke at NIF er underlagt reglene om offentlige anskaffelser.

Det er det første spørsmålet KOFA blir nødt til å avgjøre.

Så lenge saken er til behandling ønsker ikke toppidrettssjef Tore Øvrebø å uttale seg, utover følgende uttalelse til VG:

«26. april la Olympiatoppen ut konkurransegrunnlag på Doffin (nettsted, red. anm.) for utvikling av ny elektronisk treningsdagbok. Det ble presisert i konkurransegrunnlaget at NIF/Olympiatoppen ikke er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Olympiatoppen satte ned en tverrfaglig arbeidsgruppe på seks personer med representanter fra fag, IT, prosjektledelse og økonomi, til å gå igjennom og vurdere tilbudene. 17.august gjorde arbeidsgruppa sitt endelige valg av leverandør. Lyymp ble informert om Olympiatoppens beslutning på telefon, og fikk også en skriftlig tilbakemelding på Olympiatoppens vurdering av tilbudet fra Lyymp».

Eks-idrettspresident: – Spør svenskene først om de vil ha OL

PS! Kofa bruker normalt to måneder på å behandle såkalte prioriterte saker. Andre saker har gjerne saksbehandlingstid på ni måneder. For øyeblikket er det 104 saker til behandling i Kofa.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder