VIKARJOBB: Kjersti Almåsvold ble tildelt en rekke oppdrag på bestilling fra NIF. Bildet er fra 2010.
VIKARJOBB: Kjersti Almåsvold ble tildelt en rekke oppdrag på bestilling fra NIF. Bildet er fra 2010. Foto: Nils Bjåland, VG

Skipresidentens svigerinne fakturerte NIF for 452.109 kroner

SPORT

Ni måneder etter at skipresidentens kone ble ansatt i NIF, fikk hennes søster konsulentoppdrag for idrettsforbundet.

Publisert: Oppdatert: 14.04.18 21:59

Oppdragene som Kjersti Almåsvold ble tildelt, varte fra oktober 2013 til mars 2016.

De ble aldri lagt ut på anbud for andre aktører.

– Plukker dem som er kvalifisert

Timelistene er fordelt på 13 fakturaer, elleve med kontonavn «andre fremmetjenester» og to merket «idrettsfaglig bistand».

Totalt har Almåsvold fakturert for 452.109 kroner.

VG spurte i møte med idrettsforbundet og assisterende generalsekretær Øystein Dale om det er vanlig å legge ut slike jobber på anbud.

– Til vikarjobber så plukker vi dem som er kvalifisert og tilgjengelig. Det var ikke aktuelt å gjøre noe fast eller bindende avtale. Det var for ett og ett år av gangen, sier Dahle til VG.

Arrangementsavdelingen i idrettsforbundet, der Marit Almåsvold Røste, kona til skipresident Erik Røste, er ansatt, har også ansvaret for Idrettstinget og Special Olympics. De arrangerer seminarer og ledermøter i hele Norge, og i tillegg har de jobbet med kronprins Haakons organisasjon «Global Dignity».

Eneste aksjonær

Kjersti Almåsvold opplyser at hennes oppdrag for NIF var som følger:

«Jeg var engasjert i Global Dignity før min søster ble involvert i Global Dignity. Hun visste ikke at jeg var engasjert før hun fant mitt navn på listen over veiledere. Jeg kjente ikke til hennes involvering før hun kontaktet meg og lurte på om jeg ønsket å fortsette som veileder, slik hun kontaktet alle andre tidligere veiledere med samme spørsmål. Jeg var veileder og bistod med opplæring av andre veiledere, gratis, da hun hadde arbeidsoppgaver knyttet til Global Dignity. Jeg har aldri vært ansatt i NIF. Jeg fikk kortvarig oppdrag, som selvstendig næringsdrivende, av Anja Veum», skriver Almåsvold i en epost til VG.

Også Marit Almåsvold Røste hadde en periode da hun jobbet som konsulent for NIF.

I det tidsrommet gikk fakturaene til et selskap hvor ektemannen, skipresident Erik Røste, er eneste aksjonær.

I 2012, året før Almåsvold Røste ble ansatt i arrangementsavdelingen, fakturerte hun idrettsforbundet for 850.518 kroner for oppdrag.

Bilagene er datert fra 29. februar til 14. august.

– Erik og mitt sitt felles ansvar

Alt er fakturert via Frusetlia Holdning, viser regnskapet til idrettsforbundet.

– Jeg sluttet i SponsorLink i 2008 og begynte å jobbe som daglig leder i Frusetlia Holding, som er Erik og mitt sitt felles selskap. Jeg fakturerte i årene 2008–2012 en rekke ulike oppdragsgivere, inntil jeg ble ansatt i Norges Idrettsforbund, skriver Marit Almåsvold Røste til VG.

Erik Røste er eneste aksjonær i det selskapet.

– Frusetlia Holding er vårt felles selskap hvor Marit var ansatt i flere år, skriver Erik Røste til VG.

Her kan du lese mer om