TOPPENE: De to øverste i Norges Idrettsforbund, t.v. idrettspresident Tom Tvedt og 1. visepresident Kristin Kloster Aasen. Foto: Ole Kristian Strøm VG

Jusprofessor: Slik kan økt åpenhet i idretten løses

Jus-professor Jan Fridthjof Bernt mener løsningen for åpenhet i idretten ligger i at departementet stiller krav ved tildeling av offentlige penger.

Artikkelen er over tre år gammel

Professoren synes ikke det ville være noen god ordning om offentlighetsloven skulle gjelde frivillige organisasjoner, som idretten. Derimot mener han et betryggende innsyn kan sikres når de får penger fra det offentlige.

Han mener også at sladding av helt konkrete opplysninger kan være aktuelt - mens resten av dokumentet er offentlig.

PROFESSOR: Jan Fridthjof Bernt. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Norges Idrettsforbund har avslått VGs forespørsel om detaljert innsyn i reiseregninger til president Tom Tvedt og generalsekretær Inge Andersen. Det samme har flere særforbund. Tvedt skal til kulturministeren for andre gang mandag for å diskutere åpenhet. Generalsekretær Andersen hadde møter med særforbundspresidentene for å diskutere saken sist uke.

Les også: Tvedt presses av sine egen i Ap.

– Offentlighetsloven gjelder som alminnelig regel ikke verken for frivillige organisasjoner, for stiftelser eller for selskaper, fremholder professor Bernt overfor VG.

Professoren ved Universitetet i Bergen opplyser at det eneste unntaket for det er når stat eller kommune som eier eller på annet grunnlag oppnevner mer enn halvdelen av medlemmene i det øverste styringsorganet.

– Det ville heller ikke være noen god ordning om Offentlighetsloven gjaldt for alle slike private organisasjoner. Det ville stille krav til disse må følge regler i Offentlighetsloven om journalføring; om formalisert saksbehandling ved innsynskrav, om klage til overordnet organ m.m.

Les også: Kulturministeren innkaller til nytt møte: – Ikke bra nok.

Derimot har professor Bernt følgende innspill:

– Innsyn i virksomheten i slike private organisasjoner som i større eller mindre grad er finansiert ved offentlige midler, må skje ved at det stilles krav til organisasjonen om rapportering til vedkommende departement om hvordan tildelte midler er brukt, og om oversending av regnskapene til organisasjonen og av dokumentasjon av utgiftene i form av bilag.

Les også: – Dette kommer ikke idretten unna.

Jan Fridthjof Bernt fortsetter:

– Her er et viktig poeng at slike innsendte rapporter, regnskaper og bilag som alminnelig regel er offentlige når de kommer til departementet. Unntak gjelder normalt bare for konkrete faktiske opplysninger om taushetspliktbelagte forhold, i praksis om sensitive personlige forhold for enkeltpersoner, eller om forhold som må hemmeligholdes i en aktuell konkurransemessig situasjon inntil denne er avklart. Og da skal bare de helt konkrete opplysningene unntas - i praksis ved sladding - mens resten av dokumentet er offentlig.

Norges Idrettsforbund hadde sist uke møte med særforbundene. Der var det enighet om at idretten ikke er underlagt Offentlighetsloven, men likevel er tjent med stor grad av åpenhet.

Les også: Skulle legge frem reiseregninger - snudde etter møte med NIF

JURIDISK RÅDGIVER: Kristine Foss. Foto:

Derimot var det motstand mot fremleggelse av enkeltbilag for media, heter det i et referat som VG har fått tilgang til. Det vises til at detaljene i enkeltbilag kontrolleres av ekstern og intern revisjon.

VG har forelagt dette for Kristine Foss i Presseforbundet, som har følgende kommentar:

– Her er vi like langt.

Lest denne? X Games-sjefen legger alt på bordet: 5-stjerners hotell, «business class» og måltider til 4000 kr.

Presseforbundets juridiske rådgiver fortsetter:

– Det de har sagt tidligere er at de skal vurdere om det er deler av Offentlighetsloven som bør gjelde for deres virksomhet. Hvis man mente alvor her, burde man satt seg ned og sett på lovens bestemmelser og vurdert hva som ligger i disse. I stedet legger de en strategi for hva de skal gi ut, altså hva de selv ønsker å gi ut.

Foss mener at poenget med Offentlighetsloven er motsatt - at folk utenfra skal få informasjonen de ber, ikke det forbundene selv velger å gi ut.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder