INHABILE: Idrettspresident Tom Tvedt og visepresident Kristin Kloster Aasen dro til Sotsji-OL på NIFs regning. I forrige uke stemte de nei til å vise frem egne reiseregninger fra turen, noe som får habilitetseksperter til å reagere. Bildet er fra idrettstinget i 2015. Foto: Ole Kristian Strøm VG

Mener NIF-topper var inhabile da de nektet innsyn i Sotsji-tall

7 av 14 styremedlemmer hadde egne reiseregninger fra Sotsji

Flere eksperter mener idrettstopper var inhabile da de vedtok å holde reiseregningene fra Sotsji-OL skjult for offentligheten.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Så vidt jeg kan se, må det være tålelig opplagt at de personer som deltok i reisen til Sotsji-OL i 2014, må være inhabile når det skal tas stilling til spørsmålet om det skal gis innsyn i regnskap og bilag for denne turen og oppholdet, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til VG.

Les også: Her er idrettens egen dom

Særegne forhold

Idrettsforbundet opplyser til VG at følgende personer, som også sitter i styret som ble valgt i 2015, dro til Sotsji på NIFs regning: Kristin Kloster Aasen, Jorodd Asphjell, Tom Tvedt, Marcela Bustos og Kjartan Haugen. I tillegg var Oddvar Jensen og Geir Johannesen på paralympics. Det er altså syv av 14 styremedlemmer.

Gerhard Heiberg, som sitter i idrettsstyret som IOC-representant, var i OL i kraft av å være IOC-medlem.

I NIF-loven er inhabilitet omtalt i paragraf 2-8.

Blant annet heter det at man er inhabil…

«… når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til».

– Dette må være slike «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet» ved denne avgjørelsen, som omtales i NIFs reglement. Det samme gjelder etter alt å dømme de i administrasjonen som har medvirket ved dette, sier Bernt.

PROFESSOR: Jan Fridthjof Bernt. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Styret i Norges Idrettsforbund har vedtatt at de kun skal offentliggjøre reiseregninger og andre bilag fra juni 2015. Styrevedtaket ble kjent på en pressekonferanse i Førde etter at idrettsstyret i to dager hadde diskutert åpenhet og fremlegging av detaljerte reiseregninger.

– Er nok inhabile her

VG har på kommentatorplass anmodet generalsekretær Inge Andersen, som norsk idretts øverste administrative leder, til å vise fram bilag fra tiden før juni 2015, blant annet fra Sotsji-OL i 2014. «Norway House» i Sotsji kostet totalt rundt 12 millioner kroner, der en vesentlig del kom fra idrettsforbundet.

Les også: – Tror de er særdeles flaue

– Pressen vil undersøke om utgiftene i dette opplegget var forsvarlig. De personene som kan komme i et kritisk søkelys, kan da ikke ha mulighet til å påvirke avgjørelsen om innsyn, mener Bernt.

– Er man inhabil også hvis man satt i styret den gangen – uten at man var i Sotsji?

– Det er vanskelig å si sikkert, men det kan høres ut som også de som satt i styret og bevilget disse pengene kan komme i søkelyset på en ufordelaktig måte, og da er de nok inhabile her, svarer Bernt.

Petter Gottschalk er professor i IT-strategi ved BI og har forsket på kunnskapsledelse og økonomisk kriminalitet.

– På generelt grunnlag handler habilitet om å ikke ha egeninteresse eller mistanker mot seg selv. Har man noe å skjule, er man inhabil, sier Gottschalk til VG.

– Gå på gangen

Spørsmålet er altså om de som dro til Sotsji på NIFs regning, også bør få bestemme om regningen skal holdes skjult for offentligheten.

PROFESSOR: Petter Gottschalk. Foto: Jan Petter Lynau VG

– I næringslivet er det vanlig at de som blir ansett som inhabile fratrer i slike diskusjoner og går på gangen. Det burde man kanskje gjort med de syv styremedlemmene i dette tilfellet, sier Gottschalk.

– Men vi får et problem hvis styret ikke lenger er beslutningsdyktig, supplerer Bernt – og viser til at et styre normalt ikke er beslutningsdyktig når færre enn halvparten kan delta, noe som kan ha vært tilfelle for idrettsstyret, om habilitetsekspertene fikk bestemme.

– Da må hele styret være med, også de som er inhabile, men det må opplyses om inhabiliteten i møteboken for styret, sier han.

Siden mer enn halvparten av dagens NIF-styre (inkludert Gerhard Heiberg) var i Sotsji, mener Bernt det ville vært naturlig av NIF-styret å få en uavhengig juridisk vurdering om hvilke innsynsregler som gjelder i offentlig forvaltning.

– Det vil være opp til styret om de ønsker å følge reglene om innsyn i forvaltningen eller praktisere et system med mindre innsyn, men de bør være åpne om hva de gjør, sier Bernt

Les også: Reiste til Malaysia og USA for 161 635 kroner

VG har konfrontert idrettspresident Tom Tvedt med jusprofessorenes synspunkter, og spurt om habilitetsspørsmålet ble diskutert. Tvedt sier at styret behandlet saken som ett samlet kollegium.

– Idrettsstyret har tatt utgangspunkt i at det forrige idrettsstyret utkvitterte sitt arbeid på idrettstinget i 2015. Samtlige regnskaper for idrettsstyret som satt fra 2011-2015 er kontrollert, godkjent og vedtatt på idrettstinget, som er idrettens øverste beslutningsorgan. Derfor anser det sittende idrettsstyret seg som beslutningsdyktige i denne saken, sier Tvedt.

Han påpeker at idrettsstyret nå har fullt fokus på at alle nye rutiner skal på plass fra januar 2017.

– Habilitet er naturligvis viktig for idrettsstyret. Der det kan foreligge spørsmål knyttet til et styremedlems habilitet har vi gode rutiner for hvordan dette skal håndteres, mener Tvedt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder