IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt var to dager på Special Olympics i 2015.
IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt var to dager på Special Olympics i 2015. Foto: Trond Solberg VG

Åpent brev: Kjære Tom Tvedt!

Publisert: Oppdatert: 16.11.17 14:12

Del saken på:

Lenken er kopiert
SPORT

Dette brevet er signert tidligere Special Olympics-frivillig Knut Kvilekval.

Bakgrunn: Reagerer på alko-refs fra NIF

Kjære Tom Tvedt!

Takk for sist!

Det er mulig du ikke husker det, men det var på en mottakelse Moods of Norway og NIF arrangerte for deltakere, ledere og trenere som deltok i Special Olympics World Games – dvs OL for idrettsutøvere med spesielle behov - i Los Angeles sommeren 2015.

Du var idrettspresident, jeg deltok som frivillig og ulønnet leder for den norske kajakktroppen. Ulønnet – fordi det ofte ikke er nok ressurser i idretten til å lønne trenere for utøvere som våre – heller ikke under olympiaden. Troppen vår var fem unge, voksne padlere med ulike spesielle behov.

Etter mottagelsen hos Moods i Los Angeles steg du og Inge Andersen inn i en ventende Chevrolet Suburban og fløy til Malaysia på «Premium economy plus». Vi andre reiste med buss og sørget for at utøverne fikk hvile ut til neste dags konkurranser. Som leder var min arbeidsdag fra 06.00 – 22.00. Det viktige var at utøverne fikk strekke seg og prestere og høste medaljer. De gjorde en flott innsats for Norge!

Alle utøvere jeg hadde ansvar for hadde med foreldre.

Da konkurransene var over, fikk jeg legge av meg ansvaret for et par dager og utøverne bodde sammen med sine respektive foreldre. Foreldrene ønsket å feire det flotte arrangementet med en beskjeden fellesmiddag som man betalte selv. Som takk for innsatsen ble treneren og jeg spandert på. Flere kjørte bil og det hele var meget rolig. Vi som ikke kjørte fikk kanskje to glass (rimelig) vin. En hyggelig og verdig avslutning. Så drakk jeg også to glass vin kvelden etter sammen med min voksne sønn med down syndrom. Vi to var alene på restaurant i Long Beach, mens «mine» utøvere var med sine foreldre.

Hjem til Norge (på turistklasse selvfølgelig) og i den tro at frivillig innsats av denne typen ble verdsatt av idrettens funksjonærer og tillitsvalgte. Så ikke. I stedet for takk eller et klapp på skulderen ble jeg innkalt til møte hos NIF for å stå skolerett for mitt alkoholkonsum. To ganger to glass vin.

I brevet jeg fikk i fra NIF som takk for to ukers ulønnet arbeid står det:

«Som du er kjent med har NIF en klar holdning til alkohol. Alkohol hører ikke hjemme i idrettslig sammenheng, og trenere og ledere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge.

NIF er skuffet over din manglende respekt for alkoholforbudet«

(Ledelsen i NIF nøt selv alkohol også under denne reisen)

Jeg synes ikke det er skandale om det brukes moderat med alkohol ved representasjonstilstelninger eller at NIF inviterer viktige støttespillere for å styrke idrettens sak. Det som er ille, er NIFs systematiske mangel på evne til åpenhet og til å se egen og andres innsats i perspektiv.

Manglende prioritering ser vi som har unge med utviklingshemninger hver dag – ett eksempel: Norge er en stormakt på ski – det koster. Samtidig skryter vi av å være et inkluderende samfunn. En skulle tro Norge da stiller som stormakt på ski under Special Olympics World Winter Games. Det gjør vi ikke – vi er en liten nasjon der. Men under din ledelse, Tvedt, hadde vi en mulighet til å gjøre det litt bedre. Ved siste anledning hadde vi fått invitasjon til å sende noen flere skiløpere enn forrige gang. NIF og Skiforbundet takket nei til denne invitten - det fantes ikke penger. Jeg tipper at utgiftene til en av de middagene vi har lest om i det siste ville vært mer enn nok til å finansiere utnyttelse av den beskjedne kvoteøkningen. Om viljen hadde vært der, ville det heller ikke vært noe nevneverdig problem for en dyktig medarbeider i din eller Norges Skiforbunds organisasjon å skaffe nødvendig sponsorstøtte. Våre utøvere reiser billig. De reiser uten advokat, smørere, slipere, fysioterapeut osv. Billig – men for dyrt for NIF og Norges Skiforbund.

Så åpenhet: Statsråd Helleland skal ha honnør for å ha tatt opp dette. Men åpenhet utad om reisebudsjett, middager, alkoholforbruk osv. er bare en del av problemkomplekset. Minst like viktig for idretts-Norge er å skape en åpen og inkluderende organisasjon innad, slik at problemer kan belyses og løsninger utvikles - uten at medarbeidere behøver å frykte å komme i unåde. I NIF kan det imidlertid være slik at om man er invitert til å skape ideer og man i den sammenheng etterspør informasjon som inkluderer spørsmål om ressursallokering, blir det vanskelig. Dvs man får høre at hvordan pengene brukes er en sak for ledelsen og at man selv er vanskelig. Det var åpenheten.

Så dette med perspektiv og respekt: Mens NIF- ledelsen selv er på godt betalt reise og drikker gratis, skal det litt til å prioritere å refse en ulønnet frivillig som på fritiden, påspandert av begeistrede foreldre, drikker to glass vin. Jeg er usikker på om ledere med et slikt anlegg for dobbeltmoral er bedre «forbilder for barn og unge» enn frivillige som gjør en innsats uten lønn, men for glede og engasjement overfor sine utøvere!

Det er en del å ta tak i, NIF – reiseregninger og alkohol er en liten del av dette.

Lykke til!

Med vennlig hilsenKnut Kvilekval

Norges Idrettsforbund ønsker ikke å gjøre et tradisjonelt intervju i forbindelse med denne saken, men svarer slik i en epost til VG:

Åpenbart brudd på alkohol reglementet for ledere og trenere i Special Olympics

Knut Kvilekval var en del av troppen og var hovedtrener for padlerne under Special Olympics World Summer Games i 2015. Knut Kvilekval var innforstått med og hadde akseptert retningslinjene som gjaldt. Knut Kvilekval valgte til tross for dette å nyte alkohol.

Det ville vært uansvarlig av Norges idrettsforbund (NIF) ikke å reagere på et slikt regel- og tillitsbrudd. NIF hadde ansvaret for 28 utøvere med utviklingshemning, en sårbar gruppe idrettsutøvere, mange av dem mindreårige. I tillegg ligger det en tydelig forpliktelse overfor foreldre og nærpersoner. Vi står ansvarlig for trygge rammer for deltakerne som hadde reist helt til Los Angeles, og som var utenfor trygge omgivelser.Det er et stort ansvar som NIF tar på største alvor.

Det er dette saken handler om.

Saken handler ikke om NIFs andre rolle som vertskap for en gjestegruppe atskilt fra troppen, og det handler ikke om middager for gjester og samarbeidspartnere, verken i 2015 eller i 2012.

Knut Kvilekval var en leder med ansvar for troppen. Han valgte frivillig å være med. Han fikk reise, opphold og delegasjonsklær dekket av NIF. Premissene for reisen var godt forklart og gjennomarbeidet i forkant. På forhånd hadde han og alle de andre mottatt retningslinjene for troppen skriftlig. I tillegg ble disse formidlet muntlig på fellesmøtet i god tid før avreise. Det var eksplisitt uttalt både skriftlig og muntlig at det var nulltoleranse for alkohol for troppen – fra avreise til ankomst på Gardermoen. Dette var akseptert og forstått.

Det hjelper ikke at Kvilekval selv mener at han ikke hadde noe ansvar for utøverne på de tidspunktene han brukte alkohol. Han kan ikke ha egne tolkninger av retningslinjene.

Da Kvilekval etter middagen med sin sønn kom tilbake til delegasjonshuset – der kun troppen hadde adgang – var det tydelig både for delegasjonsleder og for de andre trenerne som har uttalt seg til VG, at han hadde nytt alkohol. De andre trenerne reagerte også på bruddet på retningslinjene. Delegasjonens avslutningsfeiring – naturligvis helt uten alkohol – måtte avsluttes og alle deltakerne gikk til egne rom.

Helt i tråd med interne retningslinjer ved avvik, ble undertegnede varslet av delegasjonslederen. Knut Kvilekval ble før avreise fra Los Angeles informert om at han hadde brutt retningslinjene for deltakelsen i World Games. Han ble videre etter hjemkomst invitert til NIF for å tydeliggjøre situasjonen og forklare hva som faktisk hadde skjedd i Los Angeles.

Etter møtet sendte NIF brev til Kvilekval der det ble pekt på faktum at han hadde brutt retningslinjene som leder. Saken ble da avsluttet fra NIFs side.

Arnfinn Vik
Assisterende breddeidrettssjef og Special Olympics-sjef i Norges idrettsforbund

Denne artikkelen handler om