DE TO PÅ TOPPEN: Idrettspresident Tom Tvedt på pressekonferansen der Karen Kvalevåg ble presentert som NIFs nye generalsekretær i juni 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NIF slår tilbake: Derfor er barnemidler brukt som NIF-lønn

Norges Idrettsforbund (NIF) mener at de har alt på sitt tørre da de brukte 50 mill. kroner som skulle gå direkte til tiltak for barn, unge og og bredde, til å dekke lønnskostnader i NIFs kompetanseseksjon.

Ifølge NIF har de også avklart dette med Kulturdepartementet. De hevder at overføringen av de 50 millionene tvertimot bidrar til mer aktivitet for barn og unge.

Revisjonen skriver at de «anerkjenner at det kan være fornuftig i et effektiviseringsperspektiv å bruke midler på samordningstiltak, men mener at lønns- og driftskostnader som gjelder ansatte i NIFs kompetanseseksjon burde ha blitt finansiert av post 5.1 (potten til sentraladministrasjonen), slik praksis er for andre fellestjenester NIF sentralt ivaretar».

les også

Riksrevisjonen refser NIFs bruk av spillemidler: 50 mill. til tiltak for barn og unge ble brukt til NIF-lønn

VG var til stede på Ullevaal stadion torsdag, men NIF valgte å svare skriftlig på de spørsmålene som VG ønsket å stille.

– Forholdet gjelder lønnskostnader til ansatte i NIF som jobber med klubbutvikling og kompetanseutvikling. Særforbundene har selv bedt NIF om å påta seg ansvaret for å ivareta fellesfunksjonene rundt forvaltning av post 5.3-midler (barn, ungdom, bredde) som VG omtaler her, skriver generalsekretær Karen Kvalevåg i en epost til VG.

Hun forklarer at dette er resultat av økende samarbeid mellom særforbundene på områdene klubbutvikling, organisasjonsutvikling og trenerutdanning.

– I stedet for at alle arbeidet hver for seg, ønsket man å utvikle ledere, trenere og klubber i et større samarbeidsprosjekt. NIF ble i 2008 bedt å ta rollen som arbeidsgiver og formelt ansvarlig. Dette ble også avklart og godkjent av Kulturdepartementet, fastslår generalsekretær.

les også

Maktkampen i NIF: Hun kunne reddet idretten...

– Vi har en styringsgruppe, kompetanseutvalget, bestående av særforbund og idrettskretser som planlegger, overser og kontrollerer bruk av pengene. Fellesfunksjoner for klubb og treningsutvikling koordineres nå fra NIF og ikke gjennom 54 ulike særforbund og 18 idrettskretser. Dette er kostnadsbesparende og medfører at flere midler kan brukes til aktivitet, fremholder Kvalevåg.

Hun mener at alternativet ville ha medført mer administrasjon: å frigi midlene til særforbund og idrettskretser og etterfakturert NIFs lønnskostnader i etterkant.

les også

Han er utestengt fra OL på livstid, men nå er Putins kompis tilbake som fotballpresident

Riksrevisjonen mener at NIF ikke rapporterte korrekt til Kulturdepartementet, blant annet om kostnader knyttet til Ungdoms-OL og søkanden om OL og Paralympics 2022. Kvalevåg kommenterer dette slik:

– En gjennomgang av rapporten viser at Riksrevisjonen har brukt en noe annen rapportstruktur enn NIF har gjort ved sin rapportering. Før vi kan gi en endelig tilbakemelding, har vi behov for å ta dette opp med Riksrevisjonen i morgendagens møte, slik at vi kan få avklart og avstemt beløpene. Vi vil deretter også invitere til å gjøre en ekstra gjennomgang med departementet for å forsikre oss om at vi har en gjensidig forståelse for hva som rapporteres under hvilke prosjekt.

les også

Den stille, sterke protesten lever 50 år etter

Pluss content

Riksrevisjonen mener også at det er kritikkverdig at kulturdepartementet ikke har sørget for at det i større grad får relevant informasjon fra NIF, slik at de kan vurdere om viktige idrettspolitiske mål nås.

– NIF har dokumentasjon på at alle pålagt rapportering til KUD er ivaretatt, men ønsker gjerne en dialog med KUD om endring i rapporteringskrav dersom KUD ønsker et endret grunnlag for å vurdere om tilskudd bidrar til å nå vesentlige idrettspolitiske mål, avslutter Karen Kvalevåg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder