Idrettens Hus i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Trener bøtelagt for vold mot barn - får fortsette i klubben

Hovedtreneren ble bøtelagt av politiet etter straffeloven for å ha «utøvet vold» mot en ung utøver, men får lov til å fortsette i jobben i klubben - som etter en skriftlig irettesettelse av treneren nå vil legge saken bak seg.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Ifølge forelegget fra gjeldende politidistrikt, skal hovedtreneren i januar i år ha gitt den unge utøveren «et klaps i bakhodet med åpen håndflate» fordi han ikke fulgte med da treneren ga sine instruksjoner. Det ble tatt ut siktelse mot treneren etter at utøverens forelder anmeldte forholdet. Treneren vedtok i april forelegget på 6000 kroner.

Utøverens forelder hevder at barnet deres ikke lenger vil være i treningsmiljøet der treneren, som er profesjonell på heltid, fortsatt fungerer i jobben han hadde da hendelsen med «klapset» skjedde for ni måneder siden. Forelderen mener treneren burde vært avskjediget og har informert særforbund, idrettskrets og toppledelsen i Norges idrettsforbund om saken og det forelderen mener er unnfallenhet fra klubben og idrettens side.

Forelderen skriver i et brev til de nevnte at barnet har vært «dolket i ryggen» fra hendelsen skjedde og at behandlingen av saken ikke er idretten verdig.

Klubbens daglige leder oppfordret umiddelbart vitner til hendelsen om skriftlig å redegjøre for deres oppfatning av hva som skjedde da «klapset» falt. VG har fått tilgang til redegjørelsene. Klubben ønsket å få spørsmål om saken per epost, slik at «de rette personene» får anledning til å svare.

De vil blant annet ikke svare på hvor lenge treneren var suspendert fra jobben og hvorfor klubben ikke gikk til politiet med saken. Heller ikke om det har vært lignende hendelser i klubben, knyttet til treneren. Eller om utøveren er gitt mulighet til å fortsette å trene i regi av klubben, uten at treneren er til stede i treningsmiljøet.

Slik svarer klubben i en epost undertegnet av daglig leder:

«Det har for klubben vært en veldig vanskelig situasjon å håndtere, som har tatt mye tid og energi, og som har påvirket hele klubben.

Denne personalsaken er nå avslutta og det er også straffesaken, som har gått parallelt.

Klubben har gitt treneren en skriftlig advarsel, etter råd fra advokat, arbeidstilsyn, idrettskrets, og (særforbundet, red.anm.).

Klubben ønsker nå å legge saken bak seg, idet hverken klubb eller utøvere er tjent med at saken fortsatt verserer.»

Håvard Øvregård er rådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund. Han har siden 2011 jobbet spesielt med seksuell trakassering og overgrep i idretten. Etter det VG erfarer er han fra tidligere kjent med denne saken. Han understreker imidlertid at han ikke kan uttale seg om enkeltsaker. Håvard Øvregård sier at det er opp til det enkelte organisasjonsledd - klubb, krets og Norges idrettsforbund - å melde inn saker til idrettens domsutvalg.

Forelderen til barnet som ble utsatt for vold mener at det burde ha skjedd i dette tilfellet.

Håvard Øvregård forteller også politiattestordningen i idretten, gjeldende for trenere og ledere som har å gjøre med barn og ungdom under 18 år, gjelder grove voldslovbrudd, og ikke får konsekvenser for brudd på paragrafene 271 til 273 om voldslovbrudd i straffeloven.

Treneren i denne saken ble ilagt bot for overtredelse av paragraf 271 første ledd «for å ha øvet vold mot annen person eller på annen måte ha krenket ham fysisk».

– Min erfaring er at idrettslagene er usikre på hvordan de skal følge opp uakseptabel oppførsel. Språkbruk, fysiske handlinger og vold. Vi har ingen reaksjonmanual for det. Men i idrettspolitisk dokument står det «nulltoleranse». Det vil si at det alltid skal være en reaksjon, som reduserer risikoen for at det vil skje igjen, sier rådgiver Håvard Øvregård i Norges idrettsforbund.

Han sier at det er høy terskel for idrettslagene å gå til politiet og rettsvesenet, men hans råd er at det blir gjort når idrettslaget får vite om lovbrudd eller handlinger de er usikre på om er lovbrudd. Han ønsker at flere tar kontakt med politiet hvis de får vite om vold mot egne barn. Han påpeker samtidig på generelt grunnlag at det kan skje at foreldre er uenige med idrettslaget om reaksjonen på uakseptabel oppførsel er streng nok.

– Det viktigste er at det ikke skjer igjen og idrettslaget bør legge til rette for at utøveren skal kunne fortsette i idrettslaget, for eksempel under en annen trener dersom det er avgjørende for utøveren, sier Håvard Øvregård.

Generalsekretæren i særforbundet som saken gjelder, understreker at dette er en sivilrettslig sak og at forbundet er å regne som sportens «aktivitetsledd». Særforbundets administrative leder opplyser imidlertid at de har vært i dialog med utøverens forelder og at de anbefalte å gå til politiet «før avisartiklene» i lokalpressen.

Generalsekretæren opplyser at detter for dem er en forholdsvis enestående sak, mens det har vært en del varslingsaker angående seksuell trakassering og overgrep i kjølvannet av metoo. Hen mener at utøveren og trenerens klubb «har opptrådt bra» slik de kjenner saken. Generalsekretæren er ikke overrasket over at den ikke er brakt inn for domsutvalget i NIF ettersom den er sivilrettslig prøvet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder