REAGERER: Oslo Tennisarena er riksanlegget for tennis i Norge. Nå reagerer Kulturdepartementet på hvordan anlegget stenges på grunn av eksamensavvikling, gjennom et kommersielt selskap, i for lange perioder. Foto: Frode Hansen

Leier ut tennisanlegg og hever milliongevinst - nå reagerer Kulturdepartementet

Storstuen til norsk tennis er til for idrett, spesielt for barn og unge. Nå reagerer Kulturdepartementet på hvordan hallen stenger for idretten i lange perioder og stiller spørsmål ved eiernes millionutbytte fra eksamensutleie.

Riksanlegget til norsk tennis drives av Oslo Tennisarena AS, der eierne er tre Oslo-klubber og tennisforbundet. I et brev VG har tilgang på, retter nå Kulturdepartementet flere kritiske punkter til driften av idrettsanlegget, som har mottatt 39,3 millioner kroner i spillemidler i to perioder siden 1989.

Kritikken kommer frem etter at Riksrevisjonen kom med skarp kritikk til bruken av spillemidler i Norges Idrettsforbund og hvordan bordtennisforbundet delvis lønner administrasjonen med penger øremerket barn, unge og funksjonshemmede. Spillemidlene finansierer i stor grad norsk idrett.

Tennisanlegget på Hasle i Oslo er helt sentralt for at det skal være et godt tilbud for tennis gjennom vinterhalvåret i hovedstaden. Men anlegget stenges i stor grad i lange eksamensperioder.

les også

Idrettsforbundets omdømme raser - fem ganger «verre» i 2018 enn i 2012

Nå påpeker Kulturdepartementet blant annet:

* At utleien av hallen til eksamener er så omfattende at de finner at idretten er skadelidende og at oppfatningen er at dette er i strid med plikten til å holde anlegget åpent for idrettslig virksomhet.

* At departementet ikke finner søknader eller godkjenninger for eksamensutleie i hallen for hele 2000-tallet.

* At gjeldende vedtekter for Oslo Tennisarena AS ikke er godkjent for tildelingene og utbetalingene i perioden 2011-2016. I denne perioden har anlegget fått tildelt 14,6 millioner kroner i spillemidler.

Utdrag fra brevet fra Kulturdepartemenet til Oslo Tennisarena. Foto: Det kongelige kulturdepartement

- Jeg vil ikke nå uttale meg nærmere om saken. Vi skal gjennomføre denne prosessen som nå pågår, slik at vi får komme tilbake til dette deretter, sier fagdirektør i Kulturdepartementet Åsmund Berge til VG.

Daglig leder Torodd Solum Reiersen i Oslo Tennisarena svarer at de nå behandler internt hvordan de skal forholde seg til det som gjelder og er skrevet fra departementet. Før det arbeidet er gjennomført sier han de ikke vil uttale seg om saken (se ytterligere svar lenger ned i saken).

RIKSANLEGG: Oslo Tennisarena er svært viktig for innendørssesongen for tennis. Bildet er tatt fra et tidligere norgesmesterskap tilbake i 2006. Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Utleie gjennom selskap

Sentralt i saken står selskapet Eksamensservice AS som driver med utleie av eksamenslokaler i tennishallen. Selskapet eies i dag av Oslo Tennisarena (OTA) sammen med Holmenkollen Tennisklubb, Nordstrand Tennisklubb, Idrettslaget Heming og Norges Tennisforbund.

Det påpekes at det i vedtektene står at formålet med selskapet er å skaffe utbytte til eierne/aksjonærene.

Utleie av haller er lov innenfor visse grenser, også gjennom et slikt selskap. Men da i liten utstrekning.

Eierne av anlegget har selv opplyst eksamensutleieperioden til å være drøye fire uker før jul og seks uker i vårsemesteret.

I brevet fra Kulturdepartementet står det blant annet også at:

«Det fremheves at spillemidlene som er medgått til bygging av Oslo Tennisarena, ikke har hatt som formål å bidra til finansiering av sistnevnte eiere og deres aktiviteter i sine respektive klubber, lag og forbund. Her vises til at fortjeneste fra å bruke Oslo Tennisarena skal komme anlegget til gode».

Det reageres på hvor omfattende utleien til eksamenslokaler i tennishallen, gjennom selskapet Eksamensservice, har vært.

Utdrag fra brevet fra Kulturdepartemenet til Oslo Tennisarena. Foto: Det Kongelige Kulturdepartement

Det påpekes at resultatet i selskapet antas å ha gitt ikke ubetydelige utbetalinger til Oslo Tennisareana og klubbene, samt forbundet, som eiere.

Lederlønningen i Oslo Tennisarena beløper seg til i overkant av en million kroner ifølge deres regnskap for 2017. Daglig leder i selskapet er Torodd Solum Reiersen. Oslo Tennisarena hadde i fjor driftsinntekter på 14,2 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 1,69 millione kroner. Lønnskostnadene i datterselskapet Eksamensservice har vært på null kroner siden 2013. I dette selskapet er Reiersen styreleder.

les også

Særforbund lønner generalsekretæren med penger øremerket barn, unge og funksjonshemmede

De siste årene er hele overskuddet i selskapet tatt ut i utbytte. Tilsammen har det blitt over 10 millioner kroner de siste fem årene. Men Kulturdepartementet har ikke har funnet søknader eller godkjenninger for eksamensutleie siden 1994 og en påfølgende femårsperiode. 8,9 millioner kroner er tatt ut i utbytte i en periode der anlegget har fått spillemidler på tilsammen 14,6 millioner kroner.

– Hvordan forklarer du at Kulturdepartementet ikke finner søkander eller godkjenninger for eksamensutleie etter den første femårsperioden etter 1994, Reiersen?

- Det vet ikke. Det var lenge før min tid. Som sagt holder vi på å se på det før vi kommer opp med svar.

- Men er ikke perioden etter 2011 i din periode?

– Jo, det er i min periode.

– Hvordan forklarer du det?

- Som jeg sier holder vi på å behandle dette internt nå. Vi må først ferdigbehandle dette før vi uttaler oss om hva som skjer, sier Reiersen, som ikke vil gi svar på ytterligere spørsmål.

Kulturdepartementet forventer endringer og at de hører fra Oslo Tennisarena innen 13. november.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder