IKKE PÅ BØLGELENGDE: Idrettspresident Tom Tvedt og Norges idrettsforbund ikke så mye penger som de ønsket seg fra kulturminister Trine Skei Grande. Her er de sammen på OIympiatoppen i september. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kommentar

Kan misnøyen true monopol-iveren?

Norges idrettsforbund er opptatt av å være en varm forsvarer av enerettsmodellen. Hvor lenge vedvarer lojaliteten dersom de år etter år får betydelig mindre spillemidler enn de søker om?

For tredje året på rad er det misnøye på Ullevaal stadion over størrelsen på førjulsgaven fra Kulturdepartementet.

Men der det har vært mest lavmælt mumling de siste par årene, ettersom avsløringene rundt egen uvettig pengebruk gjorde det vanskelig å bruke utestemme, er tonen en helt annen denne gangen.

I klare ordelag kritiseres gapet mellom hvor mye de ba om og hva departementet valgte å innvilge. Særlig går kritikken fra idrettsorganisasjonen ut på at det helt nødvendige digitaliseringsprosjektet blir vanskeligere enn de hadde håpet på.

I søknaden hadde Norges idrettsforbund bedt om en ekstra engangsbevilgning spesifikt til digitalisering. Det får de ikke, ettersom dette sees på som et område NIF selv må finne rom for innenfor de økonomiske rammene de har.

les også

Så mye tjente idrettstoppene: Høgmo og Andersen i lønnstoppen etter sparking

De store tallene viser en overføring på 716 millioner kroner. Det er drøyt fem millioner kroner mer enn i fjor, men 37 millioner mindre enn det ble søkt om, fremgår det av en pressemelding,

Både NIF sentralt, barn, ungdom, bredde, toppidrett og særforbund får lavere summer enn det ble søkt om, og det store spørsmålet nå er hvordan organisasjonen ender med å prioritere innen de rammene de ble sittende med.

Det som er hevet over tvil, uavhengig av hvem som har skylden i hva eller hvordan kvaliteten på eksisterende systemer har vært, er at det er nødvendig for idretten å henge med i samfunnsutviklingen digitaliseringsmessig.

Norsk idrett må ha oppdaterte og funksjonelle systemer der brukerne er, og det er en komplisert problemstilling og et komplekst felt for en stor organisasjon.

VG har tidligere skrevet mye om problemene som har vært rundt NIF IT, og hvilke kostnadsoverskridelser det har ført til.

Her er det flere fasitfrie spørsmål som dukker opp:

Er dette noe en organisasjon som faktisk får overført så mye penger som de gjør, strengt tatt må klare selv innen rammene, uten å løpe til staten etter mer?

Eller er det rimelig at det offentlige tar et ekstra tak her, for å gi landets største folkebevegelse det bidraget som trengs for å få helt nødvendige oppgraderinger på plass, uten at det rammer aktiviteten idrettsorganisasjonen er der for å skape?

les også

NIF-sjef Niels Røine slutter etter to og et halvt år

Det kan man ha ulike oppfatninger om, men kanskje er det aller mest interessant å se misnøyen med tildelingen inn i en større ramme.

For det er jo et kjent bakteppe at finansieringsmodellen for idrett slett ikke er skrevet i stein, der dagens spillmonopol blir utfordret fra en lang rekke kanter.

Inntil videre har NIF vært en steinhard forsvarer av enerettsmodellen, selv om det ikke er helt retorisk enkelt for dem å forsvare en situasjon der det sies nei til bettingselskaper av etiske årsaker, men hvor den finansielle ryggraden kommer fra penger folk har tapt på statlige spill.

Spørsmålet er da hvor dypt lojaliteten til dagens modell i virkeligheten stikker, og hvordan den eventuelt påvirkes om det blir et vedvarende mønster at de årlige overføringene er skuffende lave, sett med NIFs briller. Blir det på et eller annet punkt fristende å se for seg en annen løsning?

Ender vi i fremtiden med at friske penger fra lisensierte spillselskaper blir tillatt i Norge, og der de offentlige tilskuddene til idretten blir ordinære poster på statsbudsjettet?

Vi er ikke der i dag, og trolig heller ikke i nær fremtid. Men det er trolig et spørsmål om tid hvor mange skuffelser idretten tåler før andre kilder enn tippemidler vil fremstå som fristende. I tilfelle blir enda en spiker dunket inn i monopolets kiste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder