NORGES NESTE IDRETTSPRESIDENT? Geir Lippestad er per nå én av seks kandidater. Foto: Frode Hansen

Geir Lippestad: – Norge bør søke OL

DERFOR BØR JEG BLI NY IDRETTSPRESIDENT: I slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG.

Navn: Geir Lippestad
Alder: 54 år
Bakgrunn: Norsk forsvarsadvokat og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo. Har vært byråd for næring og eierskap i Oslo. Var forsvarer for Anders Behring Breivik etter terrorangrepene 22. juli i 2011. Bakgrunn fra svømming og vannpolo, og som frivillig i barneidretten.

1. Hvorfor bør du velges til ny idrettspresident?

– Det som er viktigere enn hvem som blir idrettspresident er å sette sammen et godt sammensatt og motivert lag i NIFs nye styre. Min styrke er at jeg har vært en del av organisasjonslivet hele mitt voksne liv. Jeg har drevet med aktiv idrett.  Er glad i mennesker. Har sterk tro på å utvikle idretten videre som en folkebevegelse der flest mulig kan delta. Tror også det er viktig at jeg både som tidligere generalsekretær og byråd, har god samfunnsforståelse og erfaring med å lede store organisasjoner. Er vant til å håndtere offentligheten.

les også

Tar kampen for åpenhet: Nå er NIF på dopingsporet!

2. Hva mener du  om finansiering av norsk idrett gjennom Norsk Tipping?

– Med den kunnskapen jeg nå har, så mener jeg modellen som er valgt er god.

3. Bør det på sikt  utredes om utenlandske spillselskaper skal få innpass og kunne bidra til finansiering av norsk idrett?

– Nei. Idretten som bevegelse bør bestrebe seg, innen for sitt formål, å jobbe for et bedre samfunn for oss alle. Internasjonale spilleselskaper har kun fokus på å tjene penger uten tanke på alle de menneskene som kommer i store problemer på grunn av gambling.

4. Hva er den største utfordringen for norsk idrett i 2019?

– Idrettstinget skal velge nye tillitsvalgte på mange viktige poster i 2019. Det å få på plass et godt, motiverende og samlende lag som skal sette klare mål for de neste årene, blir den mest sentrale oppgaven for NIF i 2019.

les også

Røste reagerer: Ski-pampenes kongress lagt til Pattaya

5. Hva er de største utfordringene du ser for den norske idrettsbevegelsen i fremtiden?

– Utfordringen blir å være relevant for flest mulig. Vi må evne å gi et tilbud som ikke forsterker klasseskiller og kulturelle forskjeller. Alle aldre må føle at det finnes relevante tilbud. Likeså mennesker med nedsatt funksjonsevne som jeg har et spesielt hjerte for. Idretten er langt fra i mål når det gjelder likestilling mellom menn og kvinner. Frivilligheten er under press. Det må bli lettere og mere motiverende å engasjere seg som frivillig eller tillitsvalgt .

6. Mener du Norge bør søke om OL i løpet av kommende valgperiode? Hvis ja, på hvilke premisser?

– Ja, Norge bør søke OL. Et samlende OL for hele landet som bygger på de verdier og tradisjoner som har bygd norsk idrett til hva det er i dag.

7. Hva bør norske idrettspolitikere jobbe for internasjonalt i årene som kommer?

– Få OL til Norge. Arbeide mot korrupsjon og doping. For likestilling og inkludering. Vi bør ta et særlig ansvar for land som av forskjellige årsaker ikke har hatt mulighet til å utvikle idretten til en folkebevegelse slik som i Norge.

les også

Matti Nykänens ville liv: – Matti var vår Maradona

Pluss content

8. Hvilke tanker gjør du deg om åpenhetsdebatten i norsk idrett de siste årene?

– Min erfaring er at ærlighet og åpenhet er den eneste måten å skape troverdighet på.

9. Hvilke utfordringer  ser du i internasjonalt antidopingarbeid i dag?

– Vi må sørge for at det blir enda vanskeligere å jukse. Det kreves vilje, innsats og penger.

10. Hvordan skal norsk toppidrett bli enda bedre enn hva tilfellet er i dag?

– Lille Norge er blant de beste idrettsnasjoner i verden. I skrivende stund spiller vi VM finale i håndball. Toppidrettsutøvere i Norge imponerer og motivere oss alle. Et kjedelig, men viktig svar på dette spørsmålet er bedre rammebetingelser. Det bør være mulig å få et tettere samarbeid med myndighetene. For eksempel kunne en tenke seg at toppidrettssenteret ble finansiert over statsbudsjettet. Et OL ville også bety mye for utviklingen av toppidretten.

Kandidat 1: Tom Tvedt
Kandidat 2: Berit Kjøll
Kandidat 3: Eirik Sørdahl
Kandidat 4: Arild Mjøs Andersen
Kandidat 5: Sven Mollekleiv
Kandidat 6: Geir Lippestad

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder