ØNSKER ENDRINGER I NORSK IDRETT: – I Norges Idrettsforbund skjer beslutningene på toppen og formidles nedover, mens det i en medlemsorganisasjon burde vært motsatt, mener Otto Ulseth.

ØNSKER ENDRINGER I NORSK IDRETT: – I Norges Idrettsforbund skjer beslutningene på toppen og formidles nedover, mens det i en medlemsorganisasjon burde vært motsatt, mener Otto Ulseth. Foto: Jon Terje Eiterå VG

Ulseth: – Virker ikke som NIF trenger flere idéer

Profiler med ny bredside mot idrettsforbundet

De ni kjente idrettsprofilene som skrev et opprop med håp om
å få en ny idrettspolitikk, er ikke fornøyd med responsen. Ikke fra toppene i Norges Idrettsforbund.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Hovedkonklusjonen er at mottakelsen fra toppen og nedover har vært formidabel, men man kan få et inntrykk av at på toppen trenger de ikke flere idéer, for alt er perfekt.

Kronikk: Nytt rop fra hornet på veggen

Slik oppsummerer Otto Ulseth, en av initiativtakerne til oppropet som først sto på trykk i VG 2. juni, responsen fra idrettspresident Tom Tvedt og Norges Idrettsforbund.

Ønsket om og en rekke forslag til en ny idrettspolitikk ble ført i pennen av Ulseth, Nils Arne Eggen, Ivar Egeberg, Bjørge Stensbøl, Bjørn Ruud, Johan Kaggestad, Iver Hole, Vidar Bøe og Svein Haagenrud.

Kronikk: Tom Tvedt: – Ikke klaging

I dag har idrettsprofilene levert en replikk med tittelen «Nytt rop fra hornet på veggen».

Faksimile av VGs oppslag 2. juni.

– Påfallende forskjeller

– Jeg føler at vi blir hørt hos «almuen», men så synes jeg svaret fra Tom Tvedt og det som blir rapportert fra ledermøtet tyder på at man i de fora ikke er veldig interessert i å gå inn i realitetene og problemstillingene vi trekker opp. Vi får positiv respons langt opp i særforbundene og idrettshierarkiet, men det virker ikke som de er så veldig interessert til å delta i disse diskusjonene på toppen, sier Otto Ulseth.

Han konstaterer at det uttrykkes en ydmykhet, men inntrykket er et annet.

– Forskjellen mellom det som sies fra talerstol på ledermøtene og det som sies til oss er påfallende.

Les også: Dette er idrettspresident Tom Tvedts svar til idrettsprofilene

Tidligere generalsekretær i Idrettsforbundet og Norges Fotballforbund, Ivar Egeberg, sier det slik:

– I sin kronikk skriver idrettspresident Tom Tvedt at han hører på oss, at folk lytter. Men spørsmålet er om de som kan endre på rammebetingelsene hører på oss. Det er vi mer tvilende til.

– Lønnspolitikken i administrasjonen er ikke det vi er mest opptatt av, men snarere å diskutere hva vi gjør med norsk idrett og de illevarslende utviklingstrekkene som vi ser i klubbene. Jeg har vært tillitsvalgt i 54 år i strekk, og alle jeg snakker med om klubbenes utvikling sier forholdene er blitt dårligere og dårligere.

Ivar Egeberg brenner også for finansieringen av idretten og særlig klubb- og ungdomsidrett.

Ønsker endring av spillemidlene

– I dag legger ikke rammebetingelsene til rette for at man kan ha trenere i ungdomsidretten. Man har ikke råd til å holde seg med kvalifiserte trenere. Vi kunne snudd opp ned på arbeidet i den organiserte idretten hvis man testet ut en finansieringsmodell hvor for eksempel staten dekker en tredel, kommunen en tredel og idrettslag en tredel. Det vil være det desidert enkleste og beste grepet for å sikre at alle fra 13-19 år skal ha trenere som er formelt kvalifisert.

Sett denne? Bernander til NIF: – Det finnes standarder, men dere har ikke etablert dem

Egeberg mener det også er på tide å gjøre en endring med spillemidlene. Han konstaterer at en stadig større andel av midlene går til andre formål enn idrettsorganisasjonene.

– Det har vært fantastiske virkemidler fordi man har fått bygget idrettsanlegg. Mye av midlene går nå til offentlige bygg. Kanskje er det på tide at en større andel bør brukes til idrettsanlegg som brukes til idrett, at man kan styrke idrettsorganisasjonene på anlegg og aktivitet. Man må få ordninger for støtte til aktivitet. Det hjelper ikke med anlegg hvis du ikke har aktivitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder