OMSTRIDT: Juristene er ikke enige om Carlsens nye klubb kan få stemmerett ved kongressen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Jusprofessor ut mot Carlsen og sjakkforbundet: – Fullstendig ukvalifisert

Jusprofessor Geir Woxholth mener både sjakkforbundets og Magnus Carlsens jurister har konkludert feil i saken om stemmerett til Offerspill SK på sjakk-kongressen 7. juli.

– Jeg har lest advokat Reuschs notat (Carlsens jurist, jour.anm) og advokatfirmaet Kvales notat (forbundets jurist, jour.anm) og er uenig både i innholdet og konklusjon, skriver ekspert på foreningsrett, Geir Woxholth, om uttalelsene som kom fra både Offerspill SK og sjakkforbundet i dag.

Der konkluderte begge parter med at Carlsens nystartede klubb Offerspill SK må få stemmerett ved kongressen den 7. juli. Der skal det avgjøres om Norges Sjakkforbund skal inngå den omstridte betting-avtalen.

Da sa også sjakkpresidenten at forbundet vil følge denne anbefalingen.

VG får i kveld bekreftet fra Offerspill SK at de har meldt inn 1026 medlemmer før forbundets frist går ut like før midtnatt mandag kveld. Det vil gi klubben hele 42 delegater ved kongressen, og gjør dem til den desidert største klubben der.

les også

Sjakkpresidenten: – Naturlig at vi følger anbefalingen om stemmerett

I notatet utarbeidet for sjakkforbundet av Kvale advokatfirma konkluderes det til slutt med at «Våre konklusjoner er ikke beheftet med særlig tvil».

Det får Woxholth til å reagere.

– Jeg noterer meg at sjakkforbundets advokat uttaler at hans konklusjon ikke er tvilsom. Det er med respekt å melde et fullstendig ukvalifisert standpunkt faglig sett. Dermed sår det tvil om habiliteten, skriver Woxholth i en e-post til VG.

Eksperten sier også at han er bekymret for at advokatfirmaene som har gitt en uttalelse i denne saken er for opptatt med å tilfredsstille klientene.

les også

Carlsen-bråket: Bettingselskapet vinner uansett

Woxholth kalles av Carlsens jurister for «en naturlig autoritet» i deres notat, hvor de konkluderer med at Offerspill SK må få stemmerett ved kongressen.

Sjakkforbundets jurister har brukt Woxholths bok om foreningsrett som juridisk litteratur i notatet. Nå slår han tilbake mot begge parter. Han mener at det ikke er rettsstridig for klubben å kjempe for avtalen i seg selv, men sier problemet ligger et annet sted.

– Det rettsstridige er at for å nå dette formålet har en enkeltperson, Magnus Carlsen, som selv er en forkjemper for sponsoravtalen, refundert for medlemskontingent til forbundet for opptil 1000 medlemmer av klubben, skriver Woxholth.

Les hele Woxholths uttalelse under:

Mener forbundet kan ligge åpent for kupp

Woxholth mener at det faktum at Carlsen har betalt denne medlemsavgiften, kun for å påvirke viktige beslutninger i forbundet, gjør at man i realiteten «kjøper seg» representasjonsrett.

– Det vil være et brudd på en underliggende forutsetning om at medlemskontingenten som den store hovedregel til syvende og sist skal belastes medlemmet selv. Det er også i strid med grunnleggende demokratiske prinsipper om at man ikke kan kjøpe seg stemmerett, mener Woxholth.

Derfor mener han at dette må være en hovedregel. Om ikke sier han at forbundet vil ligge åpent for kupp fra utenforstående.

– Det alminnelige juridiske prinsippet må derfor være at hvis medlemsavgifter refunderes, så kan det ikke skje i forbindelse med en organisert aksjon mot et forbund med den hensikt å endre vedtektene eller få flertall for en omstridt sponsoravtale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder