NY LEDER: Berit Kjøll vant med knappest mulig margin og etterfølger dermed Tom Tvedt som idrettspresident. Her er hun etter valget på Lillehammer i slutten av mai. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Idrettspresidenten vil ikke betale konsulentene selv

Berit Kjøll (63) avviser at hun kan få et habilitetsproblem etter at Norges Håndballforbund punget ut over 100.000 kroner for å få henne valgt til ny idrettspresident. Hun ønsker ikke å betale konsulentregningen av egen lomme.

Det gjør Kjøll klart i dette e-post-intervjuet med VG.

Det har bare gått drøyt to uker siden 63-åringen fikk vervet som norsk idretts øverst valgte leder. Hun spurtslo Sven Mollekleiv med bare to stemmers margin under idrettstinget på Lillehammer.

Først etter valget ble det kjent at PR-byrået Zynk hadde jobbet for Kjøll. Det samme hadde Kjell Inge Røkkes talsmann, Rolf Nereng gjort. Regningen på over 100.000 ble plukket opp av Norges Håndballforbund.

Kjøll har de siste årene en inntekt på mellom 1,2 og 1,5 millioner kroner, ifølge skattelistene. Det har gått ti år siden hun, ifølge Finansavisen, solgte et hus til 35 millioner kroner på Bygdøy. I dag bor hun på en tre mål stor tomt med strandlinje på Nesøya, ifølge Dagens Næringsliv.

– Har du vurdert – og vil du – selv plukke opp regningen for den mye omtalte konsulentbruken, i stedet for at norsk idrett skal betale for dette?

– Jeg forstår hvorfor du stiller spørsmålet. Håndballforbundet har hele tiden vært tydelig på at de ønsket å gi meg den hjelpen jeg ba om da de fremmet mitt kandidatur i en hektisk og kort periode frem mot idrettstinget. Håndballforbundet mente også det var naturlig at de betalte for den hjelpen, siden de ønsket å fremme mitt kandidatur, og ikke kunne stille med nødvendige interne ressurser selv, sier Kjøll til VG.

les også

Kloster Aasen: – IOC sin stemme avgjorde ikke NIF-valget

– Norsk håndball har nå betalt over 100.000 kroner for å få deg valgt: Hva tenker du om mulige habilitetsspørsmål som kan dukke opp i fremtiden, i lys av det?

– Det har aldri vært snakk om og vil aldri komme på tale å favorisere et enkelt forbund. Jeg er idrettspresident for hele norsk idrett, og selvsagt vil ingen få noen form for «særbehandling» av hverken meg eller idrettsstyret, uavhengig av om NHF støttet mitt kandidatur eller ikke. Det er også viktig for meg å presisere at jeg aldri noensinne har opplevd at dette har vært i nærheten av Kåre Geir Lio og håndballforbundets intensjon.

– Føler du at du står i gjeld til håndballforbundet?

– Absolutt ikke. Jeg er takknemlig for den innsatsen og entusiasmen Håndballforbundet la ned for å fremme mitt kandidatur. Uten støttespillere i idretten ville det vært umulig å utfordre både valgkomiteens kandidat og sittende idrettspresident i dagene frem mot valget på Idrettstinget. Samtidig står jeg hverken i gjeld til håndballforbundet eller til noen andre, men jeg er veldig glad for at NHF tok kontakt og fremmet meg som kandidat til rollen som idrettspresident slik at jeg kan jobbe for de sakene som best fremmer hele norsk idrett. Det skal vi i idrettsstyret gjøre sammen med alle særforbund, idrettskretser, idrettsråd, idrettslag og alle de frivillige.

les også

Håndballprofiler forsvarer forbundets PR-kjøp: – Hausset opp

– Du har lenge snakket om din brede bakgrunn fra norsk næringsliv og brukt det som et argument for å bli valgt til ny idrettspresident. Burde det da – i lys av denne brede erfaringen – være nødvendig med det Kåre Geir Lio kaller «medietrening» i forkant av valget?

– Ja, jeg har erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv samt organisasjonsliv, og jeg vet hvor krevende lederskap er. Jeg ville ikke gå inn i en slik prosess uten å kunne formidle og spisse mine budskap på en god måte, derfor ønsket jeg hjelp og fikk dette.

Det har gått tre år siden norsk idrett ble rystet av den såkalte «åpenhetsdebatten». Den endte til slutt med generalsekretær Inge Andersens fall og ble også av flere brukt som argument for ikke å gjenvelge Tvedt som idrettspresident.

På spørsmål om Kjøll undervurderte signaleffekten av å bruke konsulenter, sett i lys av den voldsomme debatten som raste for få år siden, svarer hun:

– Det er liten tvil om at støyen som har fulgt i ukene etter idrettstinget har vært mer overveldende enn jeg hadde forutsett. Samtidig har jeg respekt for de ulike synspunktene som er fremmet i denne saken. Det må både idrettsdemokratiet og jeg tåle. Denne perioden har også gitt meg et solid innblikk i hvilket sterkt eierskap alle (i Norge) har til denne bevegelsen. Dette er unikt og også noe av det fine med å gå inn i dette vervet og bidra til å løfte idrettsbevegelsen videre.

les også

Mener Berit Kjøll tråkker på idrettens verdier

– I hvilken grad opplever du kritikken som har kommet som urettferdig?

– Jeg har respekt for medienes kritiske journalistikk og andre som har uttalt seg kritisk i denne saken. Dette har jo også åpnet for flere interessante prinsippdiskusjoner som idrettsorganisasjonen må ta på alvor. Den utfordringen er jeg sikker på at vårt medlemsdemokrati er klar for å møte, sier Kjøll.

Hun fortsetter:

– Ellers vil jeg si at jeg kjenner meg ikke igjen i deler av kritikken og kommentarene jeg er gjort kjent med. Jeg var forberedt på at rollen som øverste tillitsvalgt i NIF er en synlig og utsatt posisjon. Siste ukers oppmerksomhet har på ingen måte fratatt meg min glødende iver og ekte engasjement for å arbeide til beste for hele idrettsbevegelsen. Det er resultatene av mitt arbeid jeg ønsker å bli målt på.

– Hvordan vil du beskrive de første par ukene som idrettspresident?

– Det har rett og slett vært en hektisk periode med nedtrapping av min tidligere jobb, kombinert med pressens store interesse for både valgresultatet og valgkampforberedelsene. Samtidig har jeg også kommet godt i gang med mitt nye verv som idrettspresident, sier Kjøll til VG.

les også

DN: Idrettspresidenten redigerte egen Wikipedia-side

Hun trekker frem en innledende samtale med kulturminister Trine Skei Grande, at hun har gitt innspill til ny idrettsmelding, samt gjennomført et møte med den polske idrettsministeren og den etter alle solemerker den fremtidige WADA-presidenten, Witold Banka.

Kjøll har også deltatt på et arrangement i regi av Antidoping Norge, samt møtt lederne i idrettskretsene og de 54 særforbundene.

Det første idrettsstyremøtet under Berit Kjølls ledelse finner sted under NM-veka i Stavanger i slutten av juni.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder