CAS-ekspert mener Johaug får minimum ett års utestengelse

Les argumentene som taler for at Lahti-VM ryker

Therese Johaug (28) bør belage seg på å være utestengt i mellom ett og to år. Det sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Eksterne lenker

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Han viser til hvordan påtalenemnda i Antidoping Norge i dag avviser at Johaug er uten skyld i det som har skjedd.

Domsutvalget – som bestemmer utestengelsen i førsteinstans – skal foreta sin uavhengige vurdering av spørsmålet om Johaug er uten skyld, men trolig vil også disse konkludere med at hun ikke har opptrådt uten skyld, mener Mackenzie-Robinson.

– Det ligger i kortene at Johaug har oversett noe, og da er det vanskelig ikke å bebreide henne, sier juristen til VG.

Slik argumenteres det

Han skrev masteroppgaven «Ren idrett på bekostning av utøveren?» som blant annet omhandlet behandling av saker i Idrettens voldgiftsrett i Sveits (CAS). Domstolen kan forenklet kalles idrettens egen høyesterett.

Så du denne? Johaug ble ikke testet på fire måneder

Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

Mackenzie-Robinson resonnerer på følgende vis når han kommer frem til en trolig dom på minimum ett år:

• Utgangspunktet er utestengelse i fire år. Det er opp til Johaug og hennes advokat å vise hvorfor lovbruddet ikke er begått med forsett eller grov uaktsomhet. Dersom de klarer å bevise dette, skal hun normalt straffes med to års utestengelse (§12-8.4 i NIFs lov).

• Den neste paragrafen, 12-9, gir mulighet for ingen straff om utøveren er uten skyld. Men den paragrafen bortfaller etter alle solemerker, mener Mackenzie-Robinson. Det samme mente påtalenemnda i Antidoping Norge i dag.

• Deretter følger paragraf 12-10.3: Dersom en utøver kan bevise at bruddet skyldes «ubetydelig utvist skyld», kan straffen reduseres til det som i loven heter «minimum halvparten av laveste angitte utelukkelsestid». Siden man i utgangspunktet lå på to år, kan Johaug derfor – mener juristen – håpe på minimum ett års utestengelse.

– Jeg er trygg på at hun vanskelig kan få noe mindre enn ett år. Det følger av en systematisk gjennomgang av ordlyden av de relevante reglene som er gitt i WADA-koden og NIFs lov, sier Mackenzie-Robinson til VG.

Les også: Slik lød den andre dopingadvarselen i pakken med Johaug-salve

Ender med utestengelse

I så fall ryker hele kommende sesong, som også inneholder VM i Lahti. Dersom Johaug skulle få to år, vil også OL i 2018 gå av stabelen uten 28-åringen.

De som har håpet at Johaug skulle slippe med en advarsel eller noen få måneder på sidelinjen, blir trolig skuffet, sier CAS-eksperten. Han har vanskelig for å forstå hvorfor ikke Johaug aksepterte frivillig suspensjon allerede 4. oktober.

– Ut ifra det faktum vi er kjent med i dag er dette en alvorlig sak, og den kommer til å ende med utestengelse. Da kan man like godt akseptere frivillig suspensjon. Det er ikke ensbetydende med innrømmelse av skyld. Det står eksplisitt i kommentarene til WADA-koden at et slikt valg ikke skal kunne brukes mot en utøver på et senere tidspunkt. Her burde hun bare ha startet på utestengelsen, sier MacKenzie-Robinson.

Dette sier Johaugs advokat

VG var også i kontakt med advokaten til Therese Johaug, Christian B. Hjort onsdag ettermiddag.

Han sier at klienten tar den midlertidige suspensjonen på to måneder tungt.

JOHAUG-ADVOKAT: Christian B. Hjort. Bildet er fra 2007. Foto: Frode Hansen VG

– Hun vil likevel forholde seg til vedtaket og i stedet konsentrere seg om det som er det viktigste, som er full frifinnelse i saken. Hun ser frem til at de dømmende organer så raskt som mulig kan få vurdert alle sider av saken, både de faktiske og de rettslige.

Hvordan tolker du ordlyden fra påtalenemnda, som sier at: «Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemden er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld».

– Jeg registrerer at nemnda sier det, men samtidig er det grunn til å peke på at denne vurderingen er gjort på et innledende stadium av saken hvor saken langt fra er fullstendig belyst. Etterforskningen er ennå ikke avsluttet og de rettslige sider av saken er ennå ikke belyst. Dette er en foreløpig avgjørelse som påtalenemnda etter regelverket skal treffe på et innledende trinn av saken. Det som er fokus for Johaug nå er å få en raskest mulig behandling av alle sider av saken slik at de dømmende organer har et fullstendig grunnlag å avgjøre saken sin på.

Så du denne? Åpner sak mot Johaugs lege

Når antar dere at nemnda bestemmer seg for om de skal begjære påtale?

– Slik jeg forstår sikter nemnda seg på en avgjørelse i begynnelsen av november, sier Hjort.

Når håper du at en eventuell avgjørelse foreligger fra domsutvalget?

– Ut ifra det jeg forstår forsøker man å ha en rask saksbehandlingstid der også, men jeg tør ikke si noe helt bestemt om når behandling der kan finne sted, sier Johaugs advokat.

Ifølge idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner var suspensjonen av Therese Johaug som forventet.

– Den er det fordi det i grensen mellom det som er aktsomt og uaktsomt er så lav terskel at du skal nesten ikke ha gjort noen verdens ting før det konstateres uaktsomhet. Den minste graden av uaktsomhet er veldig, veldig lav, konstaterer Kjenner.

– Påtalenemnda konstaterer at Johaug ikke har opptrådt uten skyld, og derfor må hun suspenderes. Betyr det at saken er mer alvorlig enn man kan få inntrykk av?

– Nei, det er nesten rutine at det kommer en slik reaksjon. Jeg vil heller si det er motsatt. Jeg kan ikke huske en dopingsak hvor det ikke er ilagt suspensjon mens saken pågår.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder