IDRETTSTOPPER: Thorild Widvey avfotografert sammen med IOC-president Thomas Bach på Ullevaal stadion i 2014. Da var Widvey norsk kulturminister.

IDRETTSTOPPER: Thorild Widvey avfotografert sammen med IOC-president Thomas Bach på Ullevaal stadion i 2014. Da var Widvey norsk kulturminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Debatt

WADA må gis mer makt

IOC-medlemmer har kritisert WADA og
antidopingsystemet, men faktum er at et svekket WADA vil bety en svekket kamp mot doping. For å gi best mulig vern til de rene utøverne, må WADA tvert imot gis mer makt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

THORHILD WIDVEY, Europas medlem av WADA-styret

21. september deltok jeg på WADAs styremøte i Lausanne. Da jeg dro derfra var jeg sterkere i troen enn jeg har vært på lenge. Sterkere i troen på at alle styremedlemmene, både de som representerer myndighetene og de som representerer idrettsbevegelsen, er enige i at et uavhengig WADA må styrkes, støttes offentlig og få mer makt til å beskytte de rene utøverne.

De siste ukene virker det imidlertid som det har vært en nøye planlagt og regissert kampanje inn mot Den Internasjonale Olympiske Komités (IOC) toppmøte 8. oktober, hvor WADAs antidopingsystem skal «gjennomgås». Det ene IOC-medlemmet etter det andre har vært ute i mediene og kritisert både WADA og systemet.

Siste: Widvey angriper IOCs Russland-rapporter

Som Europas medlem av WADA-styret, og en representant for myndighetene som finansierer 50 prosent av byråets virksomhet, synes jeg det er viktig å komme til orde og imøtegå denne kritikken. WADA er den rene idrettens fremste beskytter, og i mine øyne er det helt avgjørende at vi står sammen og styrker byrået.

I front

WADA ble grunnlagt i 1999 som et internasjonalt og uavhengig byrå, og har siden stått i front for kampen mot doping i idretten. Før dette fantes det simpelthen ikke et samstemt og harmonisert antidopingsystem.

WADA ble grunnlagt etter enighet mellom idrettsbevegelsen og myndighetene. I 2003 introduserte byrået World Anti-Doping Code (WADC) og tilhørende internasjonale standarder. Dette utgjorde det første settet med globale antidopingregler som trådte i kraft året etter. Myndighetenes anerkjennelse av antidopingkoden kom gjennom UNESCOs antidopingkonvensjon som ble skrevet på rekordtid i 2005. Konvensjonen er til nå ratifisert av 183 land, noe som tilsvarer 98 prosent av verdens befolkning.

I over 16 år har WADAs hovedoppgave vært å utvikle og styrke verdens antidopingsystem. Det er gjort store fremskritt i denne perioden, og hele tiden har organisasjonen hatt øye for hva som kan forbedres for å beskytte de rene utøverne. La oss se nærmere på hva byrået har utrettet siden Verdenskonferansen i Johannesburg i november 2013, hvor både IOC, de fleste internasjonale særforbundene og myndighetene var til stede. Her fikk WADA enstemmig støtte for revisjonen av den tredje utgaven av antidopingkoden (WADC) som trådte i kraft 1. januar 2015.

Bakgrunn: 20 spørsmål og svar om russisk doping

Fra denne dagen fikk WADA utvidet sitt mandat, og med det myndighet til å iverksette etterforskninger på egenhånd. Byrået satte umiddelbart ned en uavhengig kommisjon for å etterforske påstandene om utstrakt juks i russisk friidrett.

Kort tid etter lanserte også WADA et program for å føre tilsyn med de som har forpliktet seg til å følge antidopingreglene. Programmet omfatter både revideringer og etterforskninger, og som følge av dette har WADA erklært at flere land er i uoverensstemmelse med kode.

Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) var et av byråene som opplevde dette i november 2015, etter den første rapporten fra den uavhengige kommisjonen. Kommisjonen avdekket betydelige regelbrudd, som blant annet omfattet RUSADA og en rekke høytstående idrettspolitikere, og rapporten antydet også at det russiske idrettsministeriet kunne ha vært involvert.

I mai 2016 avdekket New York Times nye alvorlige påstander om russisk juks som hadde pågått i det WADA-akkrediterte laboratoriet i Moskva. På bakgrunn av dette iverksatte WADA den uavhengige McLaren-etterforskningen, med et helt tydelig mandat. Fristen for å rapportere funnene ble satt til midten av juli.

På denne tiden var det ingen som uttrykte bekymring, verken for mandatet eller tidsperspektivet. 18. juli la Richard McLaren frem sin første rapport, og avdekket et statsstøttet russisk dopingprogram som omfattet en rekke eliteutøvere innen et bredt spekter av idretter. WADA kom også med helt tydelige anbefalinger til IOC om hvordan de burde sanksjonere det som ble avdekket.

Til tross for dette har det i etterkant blitt antydet at WADA "ikke fungerer". Hvorfor?

Er det fordi rapporten ble offentliggjort for tett på De olympiske lekene i Rio, eller var det fordi - slik det ble antydet - at WADA kunne gjort dette arbeidet tidligere? For det er hevet over enhver tvil at det ikke fantes tilstrekkelig dokumentasjon om myndighetenes involvering eller Moskva-laboratoriet, før det ble avdekket gjennom McLarens etterforskning.

Som medlem av styret, kan jeg bekrefte at WADA ikke hadde muligheten til å iverksette en etterforskning før 1. januar 2015. Det eneste WADA kunne gjøre på dette tidspunktet var å overlevere bevisene til russiske myndigheter. Jeg overlater til leseren å vurdere om det hadde vært en forsvarlig måte å tilnærme seg problemet på.

Så hva skulle WADA gjøre da vi ble kjent med funnene i McLaren-rapporten? Det har blitt antydet at byrået burde ha ventet til etter de olympiske lekene i Rio med å offentliggjøre rapporten, men ville virkelig det vært å "beskytte den rene idretten"?

Les også: Den russiske skipresidenten: – Jeg forstår ikke «doping-hysteriet»

Nei, i virkeligheten gjorde WADA bare jobben sin som et internasjonalt tilsynsorgan. Og i etterkant har støtten, både fra idrettsutøvere og offentligheten, vært overveldende.

Med mandat og hjemmel til å gjennomføre etterforskninger, og et strengt system for å overvåke at land opptrer i overensstemmelse med koden, er WADA bedre rustet enn noensinne til å verne om de rene utøverne. I tiden fremover kommer vi til å se flere land bli erklært i uoverensstemmelse med koden, og jeg har tro på at WADA vil behandle dem på samme måte som Russland. Tøft, men rettferdig.

I mellomtiden planlegges det en "gjennomgang" av WADAs antidopingsystem på det kommende IOC-toppmøtet, på grunn av det som er beskrevet ovenfor, og fordi det er for få positive tester når man analyserer blod- og urinprøver etc.

Trenger vilje og engasjement

Til dette vil jeg bare si at WADA har et sterkt og tydelig regelverk på plass. Det som trengs er vilje og engasjement fra de som har forpliktet seg til å følge koden, til å finne juksemakerne og stoppe dem. Derfor stiller jeg meg bak punktene man samlet seg om under WADAs tankesmie 20. september. Punktene handler om hvordan man kan styrke byrået, og fikk enstemmig støtte under styremøtet påfølgende dag.

1. Et sentralisert system for å overvåke at land som har signert World Anti-Doping Code opererer i tråd med den, og makt til å sanksjonere eventuelle brudd på reglene. Dette inkluderer større økonomiske ressurser for å sikre at revisjonen blir gjennomført, og at byrået er i stand til å bøtelegge de som ikke følger koden.

2. Styrke WADA-etterforskningene ved hjelp av økte tilskudd og utvidet samarbeid med politi og myndigheter.

3. Et omfattende og velfungerende varslingssystem og et program som gir tryggere rammer for de som ønsker å stå frem med verdifull informasjon.

4. Forbedrede dopingkontroll-rutinene blant alle verdens antidopingbyråer, noe som forutsetter mer omfattende skolering av dopingkontrollører og obligatoriske revisjoner.

Lest? Helleland vil bil visepresident i WADA

5. Et strengere tilsyn av WADA-akkrediterte laboratorier og tøffere krav til autonomi.

6. Enighet mellom idrettsbevegelsen og myndighetene om at WADA skal være tilsynsorganet som overvåker alt om har med antidoping å gjøre, og at byrået trenger større tilskudd for å imøtekomme det utvidede omfanget av arbeidet.

7. At myndighetene omfavner forpliktelsene som fremgår av UNESCOs antidopingkonvensjon.

8. Ytterligere diskusjon for å styrke WADAs styringsmodell.

Myndigheter over hele verden står samlet i at WADA må styrkes og støttes offentlig for å verne om de rene utøverne. Nå utfordrer vi idretten til å gjøre det samme!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder