MYE SOM GJENSTÅR: Kommende regnskaper må tåle betydelig belasting for pengene som er brukt til IT-satsingen i idretten. Her er NIFs IT-sjef Kjetil Bakke (t.v.) og kommunikasjonssjef Niels Røine. Foto: Hallgeir Vågenes VG

VG-sportens kommentator: IT-marerittet er ikke over

Ordet «avskriving» er omtrent like sexy som «fylkeskommune». Men innholdet er alt annet enn tørt for norsk idretts fremtid.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen VG

Det er en krevende oppgave å prøve å skaffe seg oversikt over hvor ille IT-prosjektet til Norges Idrettsforbund egentlig er.

Vi vet at det har gått 20 millioner kroner i minus de siste tre årene.

Men spranget er stort fra ledelsens forsøk på å plassere en «planlagt-merkelapp» på overskridelsene, til hvordan situasjonen beskrives av evalueringsutvalget og ulike høringsinstanser.

LES OGSÅ: Bred misnøye med NIF IT

For å ikke å snakke om kruttet som kom til overflaten da personer knyttet til idretten fikk si meningen sin under løfte om anonymitet i en masteroppgave på BI.

Der påstander om mangel på åpenhet, en opplevd komfort ved å ha monopol, lederes mangel på evne til å forstå kompleksiteten og vilje til å ta skikkelige diskusjoner, kom tydelig frem fra indre idrettsgemakker.

DYRT MED DATA: Kostnadsutviklingen for IT-satsingen skaper finansiell hodebry for NIF i flere år fremover. Foto: Tore Kristiansen VG

LES OGSÅ: Slår full alarm om IT-arbeidet

Det blir heller ikke akkurat mer oversiktlig av at NIF opererer med ulike tall i ulike publikasjoner, som begge gis tittelen «sluttrapport» om samme prosjekt, som kalles «Idrettskontor».

• Først konkluderte en ekstern rapport med at systemet, som skulle samle idrettens kontorløsning, hadde en budsjettsprekk på 115 prosent.

• Så justerte NIF dette fordi de mente rapporten inneholdt feil – ned til en smell på 80 prosent.

• Før fire millioner ble flyttet ut av prosjektet, med en begrunnelse om at NIF mente den endelige printløsningen havnet utenfor mandatet, slik at morforbundet mener den endelige overskridelsen «bare» ble 51 prosent.

Som uansett er et meget lite hyggelig tall for et IT-prosjekt i idretten, og som det er vanskelig å få til å harmonere med ledelsens forsøk på å snakke ned omfanget av problemene.

Det som derimot ikke vil la seg bagatellisere, og som fremgår helt konkret av regnskapene, er tallet som viser at problemene ikke er over.

For det er altså noe som heter «avskriving».

Det handler om å spre kostnadsføringen for noe man kjøper inn over flere år, i stedet for å ta alt over ett budsjett.

Og her viser 2015-regnskapet en sum for IT-relaterte investeringer på 60 millioner det må tas inn i årene som kommer, mens status etter fjoråret hvert øyeblikk blir kjent.

Det er altså ikke nye penger som skal brukes. Men allerede anvendte penger som må kostnadsføres i kommende års regnskaper.

Sprer man en slik sum over fem år, er det altså 12 millioner i året vi snakker om.

Nå vil riktignok IT-systemene også generere inntekter fra brukere. Uten at det vil rekke til å demme opp for avskrivingshodepinen.

Det er også en fare for at IT-systemer, som er vanskelig å verdifastsette, kan reduseres i reell verdi raskere enn antatt. Da er faren for å havne i en situasjon der verdien går ned, mens kostnadene ennå ikke er tatt inn i regnskapet, med den konsekvens at en lite hyggelig situasjon ender i en forsterket smell.

Da flytter vi oss i tilfelle fra avskriving til nedskriving.

Landskapet er kronglete – men et par ting ser ut til å være hevet over tvil:

NIF har påført seg selv et IT-mareritt. Og det er ikke mulig å våkne skikkelig fra det med det første.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder