SMILER: Fornøyd Magnus Carlsen før Norway Chess

SMILER: Fornøyd Magnus Carlsen før Norway Chess Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Sjakkpresidenten: - Naturlig at vi følger anbefalingen om stemmerett

Norges Sjakkforbund blir anbefalt i et juridisk notat av sine egne jurister å gi Offerspill Sjakklubb stemmerett ved kongressen 7. juli. – Det er naturlig at vi følger anbefalingen, sier sjakkpresident Morten Madsen.

I et notat utarbeidet for Norges Sjakkforbund (NSF) av Kvale advokatfirma om Magnus Carlsens nye sjakklubb Offerspill SK skal få stemmerett på kongressen 7. juli er konklusjonen slik:

«Vår konklusjon er at det antall delegater OS har krav på basert på deres innrapporterte medlemstall pr. 1. juli 2019, har stemmerett på Kongressen. Om det skulle bli reist innsigelser mot deres stemmerett og krav om avstemning om dette på Kongressen, vil OS-delegatene ha stemmerett i en slik avstemning forutsatt at den møteleder som åpner Kongressen ikke har nektet å oppføre dem på delegatlisten. Vår vurdering er at møteleder ikke har hjemmel til å nekte å oppføre OS delegatene på delegatlisten.»

Da VG kontaktet sjakkpresidenten hadde han ikke lest rapporten i sin helhet. VG fikk videreformidlet konklusjonen til Madsen.

– Den høres jo ganske så klar ut den, sier Madsen og påpeker at de etter all sannsynlighet vil forholde seg til den juridiske vurderingen.

– Det er naturlig at vi følger anbefalingen som er kommet. Vi hentet jo inn en juridisk vurdering for vi trengte kompetanse på nettopp det, sier han til VG.

Dersom Carlsens sjakklubb har 1000 medlemmer vil det gi 40 delegatstemmer ved sjakk-kongressen 7. juli i Sandefjord.

Samtidig blir klubben Norges desidert største sjakklubb. Den største klubben i Norge før Carlsen opprettet sin klubb hadde 200 medlemmer. Og totalt hadde sjakkforbundet snaut 4000 medlemmer, noe som da ville gi cirka 160 delegater ved kongressen.

Manager til Carlsen, Espen Agdestein er glad at denne vurderingen samstemmer med den vurderingen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjorde for Magnus Carlsen.

– Det er ikke særlig overraskende. Vi har stor tillit til Simonsen Vogt Wiig, og at Kvale advokatfirma kommer til samme konklusjon om at dette er innenfor regelverket er jo fint å se, forteller Agdestein til VG.

– Nå får Offerspill sine delegater få stemme på Kongressen, og det har de jo åpenbart et ønske om å gjøre, fortsetter Carlsens manager.

les også

Sjakk-striden: Saken er ikke svart-hvit

To vurderte punkter

I notatet fra Kvale advokatfirma står det at OS er stiftet med vedtekter i samsvar med NSFs krav.

De peker likevel på to forhold i saken som kan stilles spørsmål ved.

1. Det kan fremstå som om klubben er stiftet med det formål å samle delegater bak ja til Kindredavtalen.

2. Mm OS', eller mer presist Magnus Carlsens, tilbud til nye medlemmer om gratis medlemskap kan ha betydning for stemmeretten. Det har fra en del hold som er kritiske til Kindredavtalen blitt hevdet at OS sin fremgangsmåte i realiteten innebærer å kjøpe stemmer til støtte for sitt standpunkt, og at dette ikke er tillatt.

Disse punktene har de sett nærmere på, men konklusjonen er altså at møteleder ikke har hjemmel til å nekte å oppføre Offerspill-delegatene på delegatlisten.

«Våre konklusjoner er ikke beheftet med særlig tvil» avsluttes også notatet med.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder