IDRETTSTOPPER: Idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen sammen med kulturminister Thorhild Widvey under åpningen av idrettstinget. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

NIF-sjef Inge Andersen: 1,6 mill. i årslønn

Tjener mer enn statsministeren

12 måneders etterlønn i avtalen

Idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen har fått en gullkantet lønnsavtale. Årslønn: drøyt 1,6 millioner kroner.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Et naturlig lønnsnivå, sier idrettspresident Tom Tvedt til VG.

– Kommer du selv til å få den samme lønnen?

– Det spørsmålet skal opp neste uke. Det vet jeg ikke noe om ennå.

Det var i sitt junimøte at idrettsstyret fastsatte grunnprinsippene for generalsekretærens lønn.

LES OGSÅ: Idrettsforbundet vil stoppe de utenlandske spillselskapene.

Der ble det bestemt at den skulle ligge på 18 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, som i dag er 90 068 kroner. Totalt blir det drøyt 1,6 millioner kroner i året.

Det er mer enn statsminister Erna Solberg, men minst en halv million mindre enn for eksempel fotballens generalsekretær Kjetil Siem.

– NIF er en stor organisasjon, og vi har en meget god generalsekretær som jobber mye. Det er et høyt, men akseptabelt lønnsnivå, mener Tom Tvedt.

LES OGSÅ: Idrettstinget sa fortsatt nei til høydehus.

Han forteller at Inge Andersen skrev lønnsavtale med daværende idrettspresident Karl-Arne Johannessen i 2004.

– Den avtalen har ikke vært refohandlet siden, bare lønnsjustert, forteller Tom Tvedt.

I avtalen ligger blant annet følgende prinsipper, ifølge referatet fra idrettsstyrets møte i begynnelsen av juni:

** Etterlønn på 12 månedslønner.

** At generalsekretæren og NIF har en gjensidig rett til at generalsekretæren kan fratre som generalsekretær fra og med fylte 62 år om ønskelig fra en av partene, mot at generalsekretæren er til disposisjon som rådgiver for NIF, og med rett til å stå i 100 prosent stilling frem til fratredelsesalder, som for tiden er 70 år.

** Hvis Andersen blir rådgiver, vil lønnen være drøyt 1,2 mill. kroner.

LES OGSÅ: Yngve Hallén vraket som styremedlem i NIF.

– Vi er opptatt av åpne prosesser, sier Tom Tvedt om at informasjonen om Andersens lønn ligger i styrereferatet.

Mens Andersen ligger på drøyt 1,6 millioner kroner, har statsminister Erna Solberg etter sommerens lønnsjustering en lønn på 1.555.640 kroner, altså drøyt 50 000 mindre enn idrettstoppen. Statsrådene ligger på 1.264.040.

Inge Andersen hadde en lønn på 928 000 kroner i 2006 og på 1,23 millioner kroner i 2012.

LES OGSÅ: Truls Dæhli: Rir idretten en døende hest?

Dagens Næringsliv skrev i vår at LO-leder Gerd Kristiansens lønn er 1,2 millioner kroner. Med ledervervet følger det imidlertid styreverv og når styrehonorarene legges til, kommer LO-lederens årlige inntekt opp i nesten 1,6 millioner kroner.

Idrettsstyret skriver i sitt vedtak at «etter at justeringer er iverksatt, vil vilkårene samlet sett fortsatt være på et beskjedent nivå sammenliknet med ledere i sammenliknbare stillinger.

Det er Idrettsstyrets vurdering at det er god aksept for i dag å justere lønnsvilkårene for topplederstillinger, og at det i dette tilfellet vil kompensere for en manglende tilleggspensjonsavtale i form av en innskuddsordning som ivaretar lønn over 12 G i pensjonsalder».

Det understrekes at vedtaket bare gjelder for Inge Andersen. Ved neste ansettelse av generalsekretær i NIF «vil en ny lønns- og pensjonsavtale bli fremforhandlet på et helt fritt grunnlag», heter det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder