Foto: Tore Kristiansen

Røste innstilt til plass i FIS-styret

Styret i Norges Skiforbund (NSF) innstiller på at Erik Røste (58) blir Norges kandidat til styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS Council).

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Dermed ligger det an til at Røste overtar for Sverre Seeberg under kongressen i Hellas senere i år.

– Jeg er veldig glad for at jeg er innstilt, og så gjenstår det å se om jeg blir valgt. Jeg er veldig motivert for å gjøre en jobb internasjonalt. Vi er en stor skinasjon, og i enkelte grener er vi dominerende. I årene jeg har vært president har jeg vært opptatt av at vi har et ansvar også for det internasjonale fellesskapet, sier Røste til NTB.

les også

Skipresidentens svigerinne fakturerte NIF for 452.109 kroner

Røste mener at styret i skiforbundet har vært en pådriver for deling av kompetanse. Den jobben har 58-åringen lyst til å fortsette med.

– Det å sitte i styret i FIS vil gi enda større muligheter til å være med å påvirke det internasjonale fellesskapet. Jeg får mange gode og hyggelig tilbakemeldinger på jobben som våre folk gjør internasjonalt, og at vi er åpen og inkluderende. Jeg tror at det blir enklere å bidra internasjonalt når du sitter i styret.

les også

Skipresidentens kone ansatt i NIF uten at stillingen ble utlyst

Med valget av går skistyret tilbake til praksisen som i stor grad har gått ut på at det er den sittende skipresidenten som skal være Norges kandidat til FIS Council.

Sverre Seeberg fortsatte å sitte i FIS Council, der han også har vært visepresident, også etter at han gikk av som president i Norges Skiforbund.

– Han har gjort en fenomenal jobb, og også fordi han var president i mange år så kjente han godt til både det som skjedde i Norge og internasjonalt, men nå har altså skistyret valgt å gå tilbake til tidligere praksis.

les også

Sponsordokumenter bekrefter: Skiforbundet kjempet for spesialavtale til Johaug – Northug får blankt nei

Hvorfor ingen kvinne?

– Norges Skiforbund har gjentatte ganger framhevet at de jobber for å bedre kjønnsbalansen i både komiteer, styrer og utvalg nasjonalt og internasjonalt. Hadde det ikke da vært naturlig å innstille en kvinne som kandidat til FIS Council også?

– Det er definitivt et relevant spørsmål, og jeg skjønner at det dukker opp. Det er viktig å si at det var skistyret som gjorde det valget. Jeg var naturlig nok ikke med i den diskusjonen

Røste mener uansett at Norge gjør sitt for å bedre kjønnsbalansen både nasjonalt og internasjonalt.

les også

Skiforbundet vraker Coop - krise for Northugs privatavtale

– Dagens skistyre vært veldig opptatt av problematikken. Nasjonalt har vi satt i gang et mentorprogram med 25 håndplukkede av noen og nitti søkere som får ta del i et treårsprogram som startet i vinter, der målet er å utdanne både trenere og ledere. Vi har endret valgkomitéinstruksen for komiteer i Norge. Vi oppfyller kravene til kjønnsbalanse i komiteer, utvalg og styre, men på ledernivå er ikke utvalget like godt. Valgkomiteen er bedt om se på instruksen på ledernivå, det vil si for leder og nestleder., sier Røste.

Prosess internasjonalt

Selv om Røstes kandidatur ikke bedrer kjønnsbalansen for FIS Council spesielt, så tror han at han og Norge kan bidra mye gjennom jobben som skal legges ned rundt tematikken de kommende årene.

les også

Warholm skriver ny avtale: Slik unngikk friidrett «Northug-sak»

– Internasjonalt startet vi den prosessen i fjor sommer. Kjønnsbalansen internasjonalt er ikke som den skal være. Derfor kommer vi med tre forslag til kongressen sammen med USA og Canada: 1) Hvis én nasjon har mer enn én representant på kongressen, så skal begge kjønn være representert. 2) Vi ber Council til å jobbe fram et forslag til neste kongress (2020) der man legger til rette for at kjønnsbalansen skal bli bedre i alle komiteer, inkludert styre. FIS Council er viktig, men det er like viktig i andre komiteer og organer. Det langsiktige målet er at ingen kjønn skal være mindre representert enn 40 prosent. Håpet er at dette trappes opp fra 2020, forteller Erik Røste.

les også

Skipresidenten: – Det er ingen organisasjon som i utgangspunktet tåler en dopingsak

Norge selv nær tredobler innstillingen til kvinnerepresentasjon for kongressperioden 2018 til 2020. Enkelte skal også være med på en hospiteringsordning.

– Dette har vært en jobb vi har gjort systematisk over tid, og vi er fornøyd med at vi nærmer en kvinnerepresentasjon på nær 30 prosent, sier Røste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder