HARD MEDFART: For skipresident Erik Røste. Her er han fotografert på et hotell på Lillehammer under Raw Air -turneringen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Langrennstoppens nådeløse oppgjør med skipresident Røste

Avtroppende skileder Nils Kristian Nakstad (55) roper varsku før Skitinget. Han mener det er en ukultur i Norges Skiforbund knyttet til åpenhet og ryddighet. Nå håper han grasrota ber om endring.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Nakstad reagerer blant annet kraftig på prosessen som førte til at Erik Røste ble valgt inn i styret til Det internasjonale skiforbundet (FIS Council). Han mener også at dette kan ha økt risikoen for at Trondheims VM-søknad gikk i vasken.

I tillegg påpeker Nakstad at det er et uheldig tett forhold mellom administrasjonen og skipresidenten. Han mener også «sentrale personer» i skiforbundet er mer opptatt av posisjon enn kompetanse og utvikling. Det siste har bare forsterket ukulturen i skiforbundet, mener Nakstad.

«Ukultur»

Men nå er det slutt i vervet. Enova-direktøren gir seg som nestleder i langrennskomiteen, norsk langrenns øverste organ, under Skitinget kommende helg i Stavanger.

Nå svarer han på VGs spørsmål om hva han mener må endres i Skiforbundet i fremtiden.

– Det er den manglende åpenheten og ryddigheten, jeg vil si ukulturen i skiforbundet sentralt, som jeg har opplevd i løpet av alle mine seks år i langrennskomiteen, begynner Nakstad.

– Dette er noe jeg har påpekt ved utallige anledninger. Nå er jeg kommet til at jeg ikke får utrettet mer gjennom et slikt verv. Skal de nødvendige endringene skje, må de som jobber fulltid i idretten ta grep. Jeg håper at Ski-Norge utfordrer den sentrale ledelsen på dette når de møtes til helgen, sier han til VG.

Les også: Mot alpin-VM i Norge tidligst i 2027

KRITISERER SKI-PRESIDENTEN: Enova-direktør, Nils Kristian Nakstad (venstre), er ikke fornøyd med tingenes tilstand i Ski-Norge. Her møter han Erna Solberg, under statsministerens Trøndelagsbesøk i februar i år. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Misnøye etter styremøte

Nakstad mener at prosessen rundt valget av Røste som kandidat til FIS Council ikke var nok åpen og ryddig. Som VG erfarte forrige måned, lanserte Røste seg selv under et styremøte i april.

Der ble han valgt til kandidat uten noen form for avstemning. Tidligere skipresident Sverre Seeberg hadde dette vervet inntil FIS-kongressen i Hellas i mai, men måtte gi seg mot sin vilje.

Det vakte både oppsikt og misnøye blant kilder VG snakket med den gangen.

Bakgrunn: VG-kilder: Misnøye rundt Røstes FIS-kandidatur

Ønsket kvinne i prosessen

Nakstad sier blant annet at han før jul skriftlig oppfordret Røste til å gjennomføre en skikkelig prosess rundt kandidatvalget til et slikt verv, blant annet med FIS-kongressen i 2016 som bakteppe.

Den gang var også kvinnelig representasjon tema. Han sier at det nødvendigvis ikke måtte bli en kvinne, at det er den best kvalifiserte personen som må velges, men at han likevel oppfordret president Røste til å være grundig ved denne korsveien.

– Rød tråd i manglende sunn ledelse

Behovet for grundighet skyldtes også at Norges forhold til resten av skiverdenen er preget av dopingsakene og astmaproblematikk, og at det krevdes en god porsjon klokskap for å reparere deres posisjon, sier Nakstad.

– Etter all diskusjonen rundt åpenhet, så foreslår han seg selv som FIS-kandidat uten noen prosess. Det er det beste og nærmeste eksemplet på manglende åpenhet. Den siste perioden hans startet med Martin-saken og sluttet med valget av seg selv – en rød tråd i manglende sunn ledelse og en god porsjon ukultur.

– Dette forteller alt. Når Røste ikke velger å være åpen om sitt kandidatur og heller ikke har vurdert alternative kandidater, kan det nesten virke som om han er i tvil om han er det beste valget. Vi må vurdere hvor grundige og reflekterte vi er når vi velger våre representanter til for nasjonale og internasjonale verv. Det har vært mange små og store hendelser, men denne topper det meste, sier Nakstad.

Erik Røste er ikke enig med Nakstad i at Skiforbundet mangler en åpen og ærlig kultur. Se flere av Røstes svar på Nakstads uttalelser lenger ned.

– Tydelige roller

For å gjøre noe med ukulturen sier Nakstad at det handler om å få tilbake den grunnleggende forståelsen om at åpenhet og involvering i idretten er kjempeviktig - og at det ikke bare er knyttet til å motvillig vise frem reise- og restaurantregninger.

Det handler om å bygge bro mellom frivillighet og den profesjonelle, sentrale ledelsen, og det handler om åpen og god rekruttering.

– Ikke minst at vi sørger for tydelige roller, for eksempel at styret og skipresidenten har en avklart rolleforståelse overfor administrasjonen, sier han.

Husker du? Skipresidenten kalles dobbeltmoralsk etter VIP-besøk

– Starter med ledelsen

Det siste er han særlig opptatt av. Nakstad, med lang fartstid fra næringslivet, mener for tett kontakt mellom president og sentral ledelse i Skiforbundet, gjør det umulig å ivareta styrets kontrollfunksjon når Røste er aktiv i det daglige og i saksforberedelsene.

Nakstad hevder også at det gir en total ubalanse i informasjonen og kunnskapen mellom styrets leder (presidenten) og resten av styret.

– Hvem mener du bør stå til ansvar for at det er blitt slik, i dine øyne?

– Manglende struktur og en god porsjon ukultur starter med ledelsen. Et eksempel er altså at vi har en styreleder (skipresidenten) som arbeider og lønnes på heltid noe som fører til uklare roller. Ukulturen forsterkes av sentrale personer som synes mer opptatt av posisjon enn av kompetanse og utvikling.

– Ikke alltid enige

Skipresident Erik Røste har fått fremlagt kritikken fra Nakstad. Han sier «Nils Kristian har kommet med mange kloke innspill og det har bidratt til gode diskusjoner og beslutninger».

– Vi er ikke alltid enige og jeg opplever en organisasjon med stort fokus på åpenhet, utvikling og vilje til endring. På Skitinget skal vi for eksempel diskutere hvordan vi organiserer skisporten i fremtiden og et forslag om å etablere et etisk utvalg, skriver Røste i en e-post til VG.

– Det er helt sikkert grunnlag for forbedring på områder knyttet til lederskap, prosesser og saker, og det har vi kontinuerlig fokus på. I det store og hele oppleves kulturen åpen og ærlig og jeg er ikke enig i uttalelsene til Nils Kristian, melder skipresidenten.

Tapte VM-kampen - Røste fikk styreplass

Bare dager før Erik Røste fikk det prestisjefulle vervet i FIS Council, hadde Trondheim tapt kampen mot Planica om VM i 2023 under FIS-kongressen i Hellas i midten av mai. Adressa-kommentator Birger Løfaldli løftet tidlig en frem spørsmålet om Røstes kamp for makt i FIS-systemet ville gå ut over trønder-søknaden.

Temaet har, etter det VG kjenner til, vært diskutert av sentrale personer i skimiljøet i Midt-Norge i etterkant av Trondheim 2023-vrakingen.

– Risikoen øker

Nakstads datter jobber i Trondheim 2023-teamet og han er forsiktig med å uttale seg for kritisk. Han vil først og fremst la VM-organisasjonen få gjøre sine evalueringer av hva som var bra og hvor det gikk galt.

Han sier også at Røstes begrunnelse for hvorfor Planica vant frem, som at de søkte for fjerde gang på rad, at de arrangerer verdenscup i de grenene som er aktuelle for en ski-VM, og at de aldri har arrangert før, kan være bra nok.

Nakstad mener likevel det er grunn til å tro at skipresidenten ikke vil ha fokus på sin egen rolle i evalueringen.

– Fra mitt ståsted fra sidelinjen, så er det åpenbart at risikoen for at noe går galt øker når du bytter ut sentrale personer som Sverre Seeberg, kort tid før det skal tildeles et mesterskap. Og så synes jeg at det er grunn til å tro at risikoen øker og forsterkes av måten det skjedde på, nemlig at Seeberg ønsket å fortsette, men Røste lanserte seg selv, sier Nakstad.

Les også: Kommentator feller knallhard dom over norsk VM-ledelse

YES, YES AND YES: Positive norske delegater under FIS-kongressen i Costa Navarino, Hellas i midten av mai i år. Assisterende generalsekretær Ingvild Bretten Berg (f.v.), visepresident Eva Tine Riis-Johannessen og skipresident Erik Røste. Foto: Claes-Tommy Herland / NTB scanpix

– En konspirasjon

Røste erkjenner at prosessen kunne vært grundigere og bedre når det gjelder hans kandidatur til FIS Council.

– Samtidig gikk et enstemmig styre inn for at sittende skipresident skal være Norges Skiforbunds representant til FIS Council, sier Røste og fortsetter:

– Jeg har diskutert valget av Planica med en rekke FIS representanter i etterkant. Valget av meg til Council har overhodet ikke vært nevnt i den sammenheng. Det er med respekt å melde en konspirasjon uten rot i virkeligheten.

– Tungt

I Stavanger i helgen blir Røste etter alle solemerker president for nok en periode.

– Erik Røste er innstilt til en ny periode, er han rett mann som president?

– Forutsatt erkjennelse og oppriktig ønske om endring, sier Nils Kristian Nakstad.

– Har du opplevd Røste slik de siste seks årene?

– Nei, jeg synes det har vært tungt å få gode diskusjoner om endringsbehov og tilstrekkelig erkjennelse til at vi skal få til faktisk og oppriktig endring.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder