KRITIKK: Skiforbundet får kritikk i ny rapport. Her skipresident Erik Røste i forbindelse med Henrik Kristoffersen-rettssaken i mai 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Skiforbundet får krass kritikk i ny rapport

Skiforbundet anklages for dårlig organisering og dobbeltroller i en ny granskingsrapport.

Det var NRK som først omtalte saken. Rapporten ligger ute på skiforbundets hjemmesider.

I 2018 vedtok skitinget at et utvalg skulle få mandat til å vurdere organiseringen i skiforbundet. Tidligere konsernsjef i TV 2 Alf Hildrum leder utvalget og har sammen med seks andre utarbeidet en rapport. Den er nå sendt ut på høring til skikretser og grenkomiteer i forbundet. Fristen for tilbakemelding er 6. januar.

I rapporten får forbundet passet sitt påskrevet på flere områder. Styret anklages blant annet for dobbeltroller:

«Samtidig har utvalget gjennom prosessen erfart at sterke særinteresser preger synene som har kommet frem. Organisasjonen virker i begrenset grad å være villig til å prioritere de beste løsningene for skiforbundet som helhet dersom det kan antas å true eget organisasjonsledd eller egen posisjon».

Det omtales som uheldig at det er representanter fra alle grenene i styret - langrenn, hopp, kombinert, alpint, freestyle og telemark. Rapporten sier at dette setter styremedlemmene i en dobbeltrolle.

– Når du sitter i et styre, skal du legge rammer for en virksomhet du står ansvarlig for. Vi mener aktiviteten til skiforbundet skal være knyttet til gren, og det har vært en suksessfaktor at grenene kan utvikle sin egen virksomhet, sier Hildrum til VG og fortsetter:

– I grenen er det ansatte, men også et styre som både omhandler det sportslige, økonomiske og andre forhold. De skal legge frem og få godkjent planer og budsjetter i skistyret - og der sitter de også. Det mener vi er en dobbeltrolle, fordi skistyret i sin tur skal følge opp og kontrollere virksomheten.

les også

Ingvild Flugstad Østberg har fått startnekt av helsemessige årsaker

Han fortsetter med å påpeke at det er viktig med kontroll av en såpass stor bedrift som skiforbundet har utviklet seg til å bli.

– De har en omsetning på ca. 330 millioner i år. Da er det viktig for skiidretten at det er tydelig rollefordeling. Styret må derfor ha en effektiv kontroll for at de ikke skal havne i situasjoner som kan være skadelig rent materielt, men også for omdømmet, sier Hildrum.

Skiforbundet ønsker ikke å kommentere saken foreløpig, opplyser kommunikasjonssjef Espen Graff til VG.

I arbeidet med rapporten har utvalget snakket med rundt 70 mennesker, og intervjuet både de som er i det formelle systemet og andre. Fra flere etterlyses det endringer. En av endringene rapporten har foreslått, er å redusere antall styremedlemmer fra 14 til sju.

– Styret er veldig stort. Det er ingen andre idrettsforbund som har styrer i nærheten av den størrelsen. Et så stort styre vil aldri være effektivt som et styrekollegium. Det finnes det knapt eksempler på, forteller Hildrum.

Forbundets sviktende medlemstall tas også opp i rapporten. Medlemstallene har siden 2017 gått ned med 17 prosent. Det skrives også om økonomiske perspektiver:

«Observasjonsutvalget observerer også at et gjennomgående tema i intervjuene er utfordringer knyttet til pengeflyt og finansiering av aktivitet. Dette får mye plass i samtalene og framstår som en vesentlig kilde til frustrasjon, mistillit og lavere tillit mellom aktørene i forbundet enn nødvendig.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder