PRESIDENTEN OG STATSRÅDEN: Berit Kjøll (t.v.) på vei forbi statsråd Trine Skei Grande (t.h.) på et seminar tidligere i høst. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Idrettspresidenten er skuffet over statsbudsjettet

Kulturminister Trine Skei Grande skryter av at det er et løft - men idrettspresident Berit Kjøll er skuffet over statsbudsjettet.

Skuffelsen gjelder flere områder, viser en pressemelding fra Norges Idrettsforbund mandag:

* NIF hadde forventet større økning i moms-kompensasjonen, det vil si at idrettslag og andre får tilbake kostnader til merverdiavgift når de har kjøpt varer og tjenester.

* For lite til aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse (over 26 år).

* Ny strid om tilskuddet til X-Games.

– Statsbudsjettet for 2020 er i hovedtrekk skuffende lesing for norsk idrett. Forventningene om en vesentlig økning i kompensasjonen for merverdiavgift innfris ikke, heter det i pressemeldingen fra Norges Idrettsforbund.

les også

Her er Kjølls beste kort: Et spørsmål om mot

– Selv om norsk idrett på nasjonalt hold stort sett finansieres over spillemidlene, er kompensasjonen for våre kostnader til merverdiavgift en viktig støtteordning. Når da regjeringen i statsbudsjettet kun avsetter det vi er nødt til å kalle en beskjeden økning, og opprettholder usikkerheten når det gjelder kompensasjonen for bygging av idrettsanlegg, må vi tillate oss å si at det er skuffende, sier idrettspresident Berit Kjøll.

I statsbudsjettet har regjeringen lagt opp til en opptrapping til 1,7 milliarder kroner til momskompensasjon for 2020, en økning på 92,4 millioner kroner.

– Differansen mellom beløpet det søkes om for hele frivilligheten og bevilgningen for 2018 var 485 millioner. I 2019 forventer Norges idrettsforbund at søknadssummen har passert 2 milliarder kroner. Regjeringen anslår rammen for 2020 til å være 1,7 milliarder kroner, noe som gjør at gapet mellom tildeling og søknadssum fortsetter å øke, sier Kjøll.

les også

Koss blir NIFs «utenriksminister»: – Vi må ikke være naive til IOC

Regjeringen foreslår å bevilge 194,5 millioner kroner i momskompensasjon for idrettslag som bygger egne idrettsanlegg. De to siste årene har både søknadssum og bevilgning vært på henholdsvis 304 millioner kroner (2018) og 271 millioner kroner (2019).

– Denne summen er trolig altfor liten, mener idrettspresidenten.

Regjeringens viktigste satsing for å få alle barn med i organiserte fritidsaktiviteter er Fritidskortet. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 60 millioner kroner til fortsatt forsøk med fritidskortordning for barn fra 6 til fylte 18 år.

– Dette synes vi er bra, sier idrettspresident Berit Kjøll.

les også

Idrett i valgkampen: Tausheten er trist

Hun er altså skuffet over at aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år bare prisjusteres fra 50,5 til 52 millioner. Pengene i 2019 ble brukt opp i mai, ifølge NIF.

– Formålet med ordningen er å gi mennesker med funksjonsnedsettelser samme forutsetninger for å kunne være fysisk aktive som resten av befolkningen. Det skulle også bare mangle, tilskuddet for 2020 vil ikke engang være nok til å dekke etterslepet etter søknadene for 2019. Det er for dårlig, sier idrettspresidenten.

Regjeringen fortsetter å gi tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge. 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway, 10 millioner til andre internasjonale sykkelritt i Norge og 1 million til Raw Air for kvinner - pluss 15 mill. til X-Games. Det siste er ikke så populært i NIF:

– Hvorfor gis det store tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge, som for eksempel X Games, mens det for den organiserte idretten kun er enkelte sykkelarrangement og skihopping for kvinner som gis støtte over statsbudsjettet? spør Berit Kjøll.

les også

NIF beskyldes for dobbeltmoral: Settes i sjakk av superfamilien

– Dessuten ønsker vi gjerne å invitere til en diskusjon om hva som er organisert og egenorganisert idrett. Norges idrettsforbunds mål er å få flere med – lenger. Det gjelder organiserte, egenorganiserte og inaktive. Det er ikke riktig at all aktivitet som skjer i regi av andre enn Norges idrettsforbund, er egenorganisert.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder