Politiet sier at den aktuelle spilleren innrømmet forholdet. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Håndballspiller bøtelagt for seksuell trakassering

Spilleren på et av Norges bedre håndballag er idømt bot for seksuell trakassering av en ungdom i klubben. Varsleren i saken følte ikke at klubben tok meldingene hennes på alvor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det kommer frem i flere interne brev som VG har fått tilgang på.

«Jeg kan ikke få sagt hvor usigelig trist jeg synes dette er. Jeg kunne virkelig ønske at ingen hadde tatt seg til rette i klubben … med seksuell trakassering» heter det i et av brevene fra en frustrert mor til klubbens styre.

Der fremkommer det også sønnen hennes skal ha vært under den seksuelle lavalderen da den første episoden fant sted: Spilleren på et av Norges bedre lag sendte nakenbilder, og tekst av seksuell karakter.

Politiet opplyser overfor VG at den aktuelle spilleren, som ikke er i klubben lenger, har innrømmet forholdet. I november ble han ilagt en bot på 25.000 kroner, samt 10.000 kroner i oppreisning til gutten han chattet med.

#meeto i idretten: – Mye mer omfattende enn det folk tenker

Boten gjelder bare seksuell trakassering av den ene spilleren som valgte å anmelde det som skal ha foregått over lang tid. Men i anmeldelsen som politiet mottok kommer det frem at en rekke andre unge gutter i klubben skal ha vært villige til å vitne om lignende episoder.

« … det har bygget seg opp en ukultur blant spillerne i klubben, hvor flere av de eldste har visst hva som foregår – men har latt dette fortsette uten å varsle! For hvert nytt kull som har kommet inn i klubben, så er det nye unge spillere som har blitt utsatt for seksuell trakassering» heter det i et av brevene varsleren sendte til styret i håndballklubben.

Bekymringssamtale

Hun varslet muntlig allerede i desember 2015, skriver hun i et brev datert 12. mai 2016. Én måned senere, i januar 2016, varslet hun enda en gang - denne gangen i en epost.

Spilleren skal da ha blitt innkalt til en bekymringssamtale. Ifølge varsleren ble likevel ikke saken formelt styrebehandlet før i april, flere måneder senere. Det reagerer hun sterkt på, ifølge brevene VG er i besittelse av.

«Jeg skal være ærlig og si at det overhodet ikke har vært lett å varsle denne saken, også fordi vedkommende som står bak disse handlingene er en person jeg har samarbeidet godt med i alle år og delt flere artige samtaler med. Jeg var også opptatt av, dersom det var mulig, at vi klarte å hjelpe vedkommende» heter det.

VG har, tross gjentatte forsøk, ikke fått kontakt med den aktuelle spilleren, som ikke er aktiv i klubben lenger.

Politisamtaler

I mai, fem måneder etter at det første varselet kom, informerte en nyinnsatt klubbstyre varsleren om at det var gjennomført flere bekymringssamtaler med spilleren. I brevet kommer det også frem at spilleren skulle ha samtaler med politiet.

«XXX har blitt fratatt alle verv i (klubbnavn) og er kun spiller på lik linje med resten av laget. XXX får ikke være delaktig i å arrangere fester, turer, dugnader etc. som er i regi av (klubbnavn)» skriver et av styremedlemmene i klubben.

«Vi i styret beklager for at tidslinjen har vært lang men vil samtidig legge vekt på at vi ser meget alvorlig på denne saken. Styret beklager på det sterkeste for hva du og din familie har vært igjennom, samt hva andre har fått av lignende krenkende meldinger» heter det videre.

VG har vært i kontakt med varsleren, men hun ønsker ikke å la seg intervju i forbindelse med denne saken. Hun har likevel sendt følgende uttalelse skriftlig til VG:

«Jeg kan stå inne for den dokumentasjonen VG sier de har mottatt. For meg handler dette om hva som skjer når ord og handling ikke stemmer overens, ansvarsfraskrivelse fra dem som sitter i posisjon til å gjøre noe og en rungende døvhetskultur fra alle som vet – men unngår tema. Jeg er stolt av de unge guttene som først fortalte om hva som foregikk i klubben, men gremmes fremdeles over den store ansvarsfraskrivelsen fra styrets og klubben sin side».

– Vanskelig sak å håndtere

Styret i den aktuelle håndballklubben hevder at man tok grep så fort trakasseringssaken kom på bordet deres.

Det sier styrelederen etter å ha blitt konfrontert med VGs opplysninger i denne saken.

At det ikke skjedde noe på flere måneder, skyldes at det opprinnelige varselet ble rapportert til to personer i styret, men ikke til styret som kollegium, forteller han.

– Da vi ble kjent med saken, ble det tatt fatt i umiddelbart. Allerede dagen etter styremøtet våren 2016, tok vi kontakt med politiet for å sparre om hva vi kunne foreta oss, sier styrelederen.

Han satt ikke i styret da det første varselet kom vinteren 2015/2016. I dag omtaler saken som vanskelig å håndtere, siden styremedlemmene i en håndballklubb ikke er drillet i slikt.

– Spilte sportslige hensyn inn på noen måte?

– Nei, ikke når vi snakker om en slik sak. At vi kontaktet politiet så fort saken ble kjent for hele styret, mener jeg beviser nettopp det, sier klubblederen.

Et av styremedlemmene hans tar ordet:

– Styret tok grep da man ble konfrontert som styre. I tillegg til politiet ble det konferert med Norges idrettsforbund og deres retningslinjer, og innkalt til møter i klubben. Den aktuelle spilleren gikk også ut av klubben. Vi konfererte med Norges idrettsforbund og fulgte deres retningslinjer, og innkalte til møter. Det er sterkt beklagelig at det ikke ble gjort mer tidligere, og det er trist, men da det ble en styresak, så tok man tak, sier hun.

– Det blir sagt at ofrene ikke har blitt fulgt opp?

– Det har vært hyppig kontakt. Det har blitt holdt flere møter og individuelle samtaler. Klubben har støttet opp om anmeldelse. Men er det likevel slik man opplever situasjonen, så er det beklagelig, sier styremedlemmet.

Varsleren i saken er imidlertid ukjent med at det skal ha blitt holdt individuelle samtaler med spillerne i klubben i etterkant av det som skal ha skjedd over flere år.

– Var saken vanskeligere å håndtere siden trakasseringen ikke var av tradisjonell fysisk karakter?

– Under det første styremøtet i fjor vår så var det litt usikkerhet. Folk stilte seg spørsmål som «hva var det egentlig»? «Hvordan er omfanget»? Vi fikk høre at de skulle ha vært utsatt for noe, men det var ingen presisering. Slikt skal uansett behandles med respekt og tas tak i umiddelbart. Ofte brukes ord som «seksuell trakassering». Jeg mener «uønsket seksuell oppmerksomhet» er et bredere og bedre begrep. sier styremedlemmet i klubben.

Den aktuelle spilleren, som fikk en bot på 25.000 kroner i november, er etter det VG forstår ikke lenger aktiv innen idretten.

PS: Her kan du lese om NIFs veileder for seksuell trakassering og overgrep

Utdrag fra NIFs hefte om seksuell trakassering i idretten:

«Finner ledelsen mistanken begrunnet, må den agere. Hvilken prosedyre eller fremgangsmåte som velges, vil være avhengig av sakens karakter. Ledelsen bør uansett avholde separate møter med begge parter. Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende, for eksempel oppsigelse, fratagelse av oppgaver, idrettslige sanksjoner. Beslutningen kan ha store konsekvenser for den mistenkte og den som opplever å ha vært utsatt for seksuell trakassering. Derfor er det naturlig at beslutningen treffes av styret i laget som har det formelle ansvaret».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder