SPILL-OBJEKT: Rosenborgs Alexander Søderlund jubler sammen med Mike Jensen etter scoring. Skal det fortsatt bli mulig å spille på dem gjennom utenlandske spillselskaper på nettet? Foto:Bjørn S. Delebekk,VG

Bettingselskaper kan bli sparket ut av
Norge

Lotteritilsynet anbefaler å sperre nettadresser

Lotteritilsynet går langt i å anbefale at Norge blokkerer utenlandske spillselskapenes nettadresser – og dermed sparker dem ut av Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det kommer frem i et brev fra Lotteritilsynet til Kulturdepartementet.

Det betyr altså at det kan bli umulig å spille gjennom kjente bettingselskaper, fordi nettadressene deres blir blokkert. Tilsynet viser til at omtrent halvparten av EU-landene har en slik mulighet til blokkering.

I midten av mai kom Lotteritilsynet med sin utredning om spillansvar og økonomisk kriminalitet knyttet til spillmarkedet. Kulturdepartementet sendte utredningen i retur med noen oppfølgingsspørsmål. Nå har svarene kommet.

«Det er Lotteritilsynets vurdering at blokkering kan være et nyttig verktøy for å beskytte enhver reguleringsmodell for pengespill», heter det i brevet til kulturministeren.

LES OGSÅ: Ny spillrapport kommer i dag: – Regjeringen har feil tall.

En metode som Lotteritilsynet taler for, er å sende de som vil spille gjennom utenlandske bettingselskaper direkte til en informasjonsside, som forklarer at dette er ulovlig i Norge.

Hører ikke hjemme i demokrati

Kim Rud Petersen, talsmann for Betsson-gruppen, mener at en blokkering er helt uaktuelt:

– Ulike former for sensur av internett er tiltak som ikke hører hjemme i et vestlig demokrati. Det er like urealistiske virkemidler som at myndighetene skulle ha innført blokkering av internasjonale nettbutikker, som Amazon eller eBay, for å beskytte den norske handelsnæringen eller for å hindre nordmenn fra å gå i luksusfellen, mener han.

Kim Rud Petersen understreker at de som ip-blokker gjør dette til selskap som ikke har lisens i lisensregimer. Med andre ord for å hindre at enkelte bettingselskaper blir «gratispassasjerer» i land der det utdeles lisenser.

– Ingen IP-blokkerer for å forsvare et monopol av økonomiske hensyn, sier han.

Lisensordning?

Debatten har lenge gått om de utenlandske spillselskapene, som nordmenn kan spille på gjennom internett, men som ikke er lov her i landet, skulle kunne bli lovlige gjennom en såkalt lisensordning, der de betalte en avgift til den norske stat.

Norge har i dag en monopolordning der Norsk Tipping har enerett på spill her til lands.

«KYNISKE»: – Utenlandske spillselskaper er kyniske, mener Mina Gerhardsen i Actis. Foto:Line Møller,VG

– Vi er glad for at Lotteritilsynet anbefaler å ta i bruk nye virkemidler for å trygge norske spillere. De utenlandske spillselskapene opptrer kynisk i sin jakt på norske spillere, og vi har hele tiden ment at det er feil å premiere dårlig oppførsel med å la dem få lovlig innpass på det norske markedet, sier Mina Gerhardsen til VG. Hun er generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Blokkering av disse spillsidene på nett er vanlig i mange EU-land. Nå må også Norge bruke tilgjengelig teknologi for å beskytte norske spillere og spillmodellen vår, mener hun.

LES OGSÅ:Gambling med spillavhengigheten.

Da VG spurte kulturminister Thorhild Widvey på idrettstinget nylig om regjeringen var for fortsatt Norsk Tipping-monopol, svarte hun et klart ja. Det samme idrettstinget gikk samstemt inn for fortsatt spillmonopol.

Tjener på lisenser?

På den annen side har de utenlandske spillselskapene lagt fram en ny rapport fra Menon, som konkluderer med at samfunnet kan tjene 300 mill. kroner i året på å bryte Norsk Tipping-monopolet og slippe til de utskjelte spillaktørene – mot at de må betale skatt.

Kulturdepartementets utredning, lagt fram i januar, konkluderte med at staten og frivilligheten ville tape 66 millioner kroner i året på å slippe til de utenlandske spillselskapene – gitt en skattesats på 20 prosent.

Menon konkluderer med 268 mill. kroner i pluss – med nøyaktig det samme regnestykket. Forklaringen er at Menon opererer med langt høyere tall enn det kulturdepartementets utredning, laget av Rambøll, gjorde. Rambøll opererte med at nordmenn spilte for 700 millioner kroner i året på utenlandske spillselskaper, mens det sammenlignende tallet hos Menon – hentet fra H2 Gambling Capital – er 2,1 milliarder kroner, altså tre ganger så mye.

Overrasket

– Vi er overrasket over at Lotteritilsynet fortsatt baserer seg på Rambøll-rapporten fremfor Menon-rapporten til tross for at sistnevnte er basert på oppdaterte tall og faktisk følger Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser, sier Kim Rud Petersen, talsmann i Betsson-gruppen.

– Menon-rapporten har alt stadfestet at de internasjonale nettspillselskapene som representerer over 80 prosent av nettspillmarkedet er positive til å søke norsk lisens. Det betyr at gjennom å innføre et godt og likeverdig lisensenssystem så vil myndighetene få mulighet til å regulere så godt som hele markedet, og kan sette krav på forebygging av spillavhengighet til alle aktører som ønsker lisens, mener Kim Rud Petersen.

Han fremholder at de da også vil kunne innføre et register over spillavhengige etter mal fra den danske lisensmodellen.

– Dette gjør det lettere for oss å hjelpe de få spillerne som faktisk blir rammet av dette problemet. Vi er glad for at Lotteritilsynet også ser dette. Betsson mener ellers at vi er like gode eller bedre på forebygging av spillavhengighet enn Norsk Tipping og Rikstoto. Internasjonale kåringer av mest de ansvarlige spillselskaper dokumenterer også dette, hevder Kim Rud Petersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder