I NFFs LEDERGRUPPE: Kommunikasjonssjef Yngve Haavik (t.v.) og Kai-Erik Arstad på en pressekonferanse tilbake i 2013. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

NFF om gebyrkritikken: – Tinget er den rette arenaen for diskusjon

Ledere i breddefotballklubber kritiserer «avgiftsregimet» til Norges Fotballforbund. Slik svarer kommunikasjonssjef Yngve Haavik og assisterende generalsekretær Kai-Erik
Arstad på kritikken.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG: – Flere klubbledere vi har vært i kontakt reagerer på overskuddet på 24 millioner på «spillerlisenser og overgangsgebyrer». De ønsker å vite hva disse pengene går til. Har dere et svar til dem?

Norges Fotballforbund (NFF) – Forbundstinget er den rette arena til diskutere disse forholdene og eventuelt komme med endringsforslag – noe hver enkelt klubb har mulighet til å gjøre. Inntekts- og kostnadsnivå vedtas i årlige budsjetter på forbundstinget, og de økonomiske prioriteringene er i tråd med handlingsplanen.

Bakgrunn: Klubbledere angriper avgiftsregimet i Norges Fotballforbund

VG: – Kostnadene på «spillerlisenser og gebyrer» var også på 24 millioner kroner i fjor. Hvilke kostnader har dere i forbindelse med dette?

NFF: – I denne regnskapslinjen vises direkte kostnader relatert til overganger og forsikring. NFF har i tillegg kostnader som ikke reflekteres på denne regnskapslinjen. Eksempel på dette er avskrivningskostnader for investeringer i FIKS – fotballens informasjon og kommunikasjonssystem – som også inkluderer et elektronisk overgangssystem.

VG: – Hva legger dere i formuleringen «direkte kostnader»?

NFF: – Direkte kostnader er hovedsakelig de kostnader hvor NFF mottar faktura fra ekstern part. For eksempel på forsikringspremie (betydelig beløp) eller tekniske betalingsløsninger på nett (lavt beløp).

Anbefales: Fotballpappa betaler 30.000 kroner i året forsine to sønner

VG: – Hvor stor er de nevnte avskrivingskostnadene i kroner og øre? Hvor er disse investeringene regnskapsført?

NFF: – Det er investert flere millioner kroner i året i elektroniske systemer. Til eksempel i 2012 elektroniske overganger på i underkant av 2,5 millioner. Regnskapsmessig levetid på slike systemer vurderes individuelt, normalt fra 5 til 10 år. Avskrivningskostnader er inkludert under regnskapslinjen «administrasjonskostnader».

– Inntektene er høyere enn kostnadene

VG: – Så «videreutvikling av FIKS» er altså ikke regnskapsført på «spillerlisenser og overgangsgebyr»? Hvor er det regnskapsført og hvor mye beløper «videreutvikling av FIKS» seg til?

NFF: – Nei, det er ikke regnskapsført på «spillerlisenser og overgangsgebyr». Videreutvikling på IKT-systemer kan være mindre forhold som kostnadsføres det enkelte år, eller betydelige oppgraderinger som aktiveres i balansen og som medfører økte eiendeler og fremtidige avskrivninger. Vi forholder oss til NRS (Norsk Regnskapsstandard) for ideelle organisasjoner og våre vurderinger kvalitetssjekkes årlig både internt og av blant annet revisor. Vi ser det ikke formålstjenlig at vi skal bruke ressurser i detaljene i årene 2006 – 2015 og angir spesifiserte kostnader per år.

Fikk du med deg denne? Saksøker Staten: Vil konkurrere med Norsk Tipping

VG: – Forskjellen mellom inntekt og kostnader på «spillerlisenser og overgangsgebyrer» er pluss 24. mill. i favør NFF, dere går altså med kraftig overskudd på denne posten. Hva er årsaken til det?

NFF: – Inntektene er høyere enn kostnadene. Samtidig er det viktig å være klar over at NFF har kostnader som ikke vises på denne regnskapslinjen.

VG: – Flere mener overgangsgebyrene er for mange og sluker for mye penger av dem. Penger som de, for eksempel, kunne brukt på utstyr til ungene. Hva er dine kommentarer til det?

NFF: – NFF har investert betydelig de senere år i dataverktøy for å gjøre klubbhverdagen lettere. Elektronisk overgangssystem for både topp- og breddefotballen er ett viktig tiltak. Minner igjen om at NFF har andre kostnader enn det som vises på denne regnskapslinjen, jamfør svar over og bakgrunnsinformasjonen om FIKS. Forbundstinget er den rette arena til diskutere disse forholdende og eventuelt komme med endringsforslag – noe hver enkelt klubb har mulighet til å gjøre.

– Betydelige investerings- og driftskostnader

VG: – En klubbleder stusser over at klubbene må betale gebyr for overganger rundt amatørspillere uten kontrakt. Han argumenterer for at NFF ikke har noe arbeid med dette, det ordnes klubbene imellom, NFF har bare laget systemet (FIKS) for at dette skal gå i orden. Hvorfor er overgangsgebyrer på dette?

NFF: – Det er betydelige investerings- og driftskostnader relatert til FIKS for å gjøre klubbhverdagen lettere. Minner igjen om at NFF har andre kostnader enn det som vises på denne regnskapslinjen, jamfør svar over og bakgrunnsinformasjonen om FIKS.

VG: – Klubbledere vi har vært i kontakt med skryter av FIKS-systemet, men mener disse overgangsgebyrene må fjernes. Hva tenker du om det, og er det aktuelt?

Fikk du med deg denne? NFF-direktørens datter ble sjef i NFF-selskap

NFF: – Det er betydelige investerings- og driftskostnader relatert til FIKS for å gjøre klubbhverdagen lettere. Minner igjen om at NFF har andre kostnader enn det som vises på denne regnskapslinjen, jamfør svar over og bakgrunnsinformasjonen om FIKS.

VG: – Gir VGs oversikt over inntekter og kostnader på «spillerlisenser og overgangsgebyr» de siste 10 årene et korrekt bilde av utviklingen? Hvis ikke: Hvorfor?

NFF: – Dersom tallene er hentet fra offisielle årsregnskaper, ja. I og med at NFF har kostnader ut over det som er inkludert i regnskapslinjen, er det ikke korrekt at «overskuddet» har gått fra 8,3 millioner kroner til 24,2 millioner kroner, jamfør svarene over.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder