KREVER ENDRINGER: Sven Ombudstvedt er leder i Hovedstyret i Drøbak-Frogn Idrettslag, klubben som nå vil ha flere idrettslag med på et opprør mot mot ledelsen i idretts-Norge.
KREVER ENDRINGER: Sven Ombudstvedt er leder i Hovedstyret i Drøbak-Frogn Idrettslag, klubben som nå vil ha flere idrettslag med på et opprør mot mot ledelsen i idretts-Norge. Foto: Trond Solberg VG

Gjør opprør mot ledelsen i idretts-Norge

I åpent brev til kulturministeren:

SPORT

Mener en ukultur har utviklet seg

Er blitt til en tillitskrise

I et åpent brev til kulturministeren ber hovedstyret i idrettslaget DFI om hjelp til å få bukt med det de mener er en ukultur som har utviklet seg i lederskapet av norsk idrett.

Publisert:

Det er leder i hovedstyret i Drøbak-Frogn Idrettslag som kritiserer måten idretten i Norge ledes og styres.

Leder Sven Ombudstvedt uttrykker «støtte fra grasrota i norsk idrett til regjeringen og kulturministeren i deres arbeid for å forbedre lederskapet i norsk idrett og fjerne den ukultur som har utviklet seg over tid, og i år kulminert i noe som bare kan kalles en tillitskrise».

Overfor Akershus Amtstidende (krever innlogging) oppfordrer Ombudstvedt, som også er konsernsjef for Norske Skog, andre idrettslag om å ta del i opprøret mot ledelsen i idretts-Norge.

Sett denne? Stensbøl om norsk idrett: – Ti år med uheldig utvikling

Siden det er vanskelig å nå frem i idrettskrets og på idrettstinget valgte DFI like godt å skrive et åpent brev til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

DFI opplever at det blir stadig vanskeligere å rekruttere frivillige til idrettslaget.

– Har pågått over lengre tid

– Vi merker at motivasjonen til denne type verv synker proporsjonalt med negativ utvikling i den nasjonale styringen av idretten i Norge. Vi mener at Norges Idrettsforbund og dets kretser, de ulike særforbundene og Olympiatoppen gjør vår oppgave vanskeligere og dermed i realiteten begrenser breddetilbudet til befolkningen. Man opplever at 2016 har vært et spesielt vanskelig år, men dette er en utvikling som har pågått over lengre tid, skriver Sven Ombudstvedt på vegne av hovedstyret i DFI.

Idrettslaget liker dårlig at rapporteringskravene i idretten øker, at et stort byråkrati skal betjenes.

– Idrettens stadig mer omfattende regelverk og økende krav, gjør at det er vanskelig å ta på seg verv. Dette både av tidsmessige årsaker, men også av ansvarsmessige. De mange godt lønnede stillinger i idrettsbyråkratiet gjør at den frivillige delen blir vanskeligere å utføre.

– Ødelegger motivasjonen

Alt dette mener DFI er en uheldig utvikling. Men, skriver de, det som «virkelig ødelegger motivasjonen hos oss» er disse sakene:

• Norges Idrettsforbund avviser et hvert forsøk på åpenhet rundt utgiftsposter. Vi skjønner meget godt at det koster penger å støtte toppidrett i internasjonal konkurranse. Det har i midlertid dannet seg et inntrykk av at Norge bruker uforholdsmessig mye penger i forhold til andre på dette området, og den eneste måten å endre denne persepsjonen på er å være mer åpen om utgiftspostene. Ledelsen i Idrettsforbundet har ikke utvist godt lederskap i denne saken.

VG-kommentator: Idretten lar oppvasken stå urørt

• Skimiljøet har på kort tid hatt to høyprofilerte dopingsaker. Vi registrerer at ledelsen i Skiforbundet i liten grad tar ansvar for situasjonen som har oppstått, noe som svekker tilliten til skiidretten i Norge. Slik vi ser det, har skiledelsen over mange år vist arroganse og liten grad av ydmykhet. Troverdigheten til ledelsen i Skiforbundet er i særlig grad svekket.

• Norges Fotballforbund har over mange år utøvd et lederskap med manglende åpenhet og troverdighet. Det oppleves som det er en stor avstand mellom topp og bredde, en avstand som blir stadig større. En slik utvikling er ødeleggende og vil kunne resultere i en tillitskrise i norsk fotball.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Sven Ombudstvedt.

Generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, bekrefter overfor VG at brevet er mottatt og lest.

– Vi i NIF har lest om dette og er selvfølgelig opptatt av å komme i kontakt med klubben og Akershus idrettskrets så fort som mulig. Klubbens synspunkter tar vi på største alvor og vi ønsker en dialog med dem. Det kommer vi til å ta initiativet til.

Her kan du lese mer om