ETT ÅR SIDEN: Linda Hofstad Helleland ble kulturminister i desember 2015. Ett år senere kutter hun i overføringene til administrasjonen i NIF, og flytter mer penger over til posten kalt «barn og unge». Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Rammer NIF-toppene med millionkutt

Administrasjonen får 17 mill. mindre enn i søknad

Her er kravene Helleland stiller til NIF neste år

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsker administrasjonen i Norges Idrettsforbund god jul med budsjettkutt i millionklassen og nådeløse krav om endring i 2017.

Samtidig økes pengeoverføringen til idrett blant barn og unge med tre millioner kroner mer enn hva NIF har søkt om. Det får VG bekreftet i dag.

– Jeg flytter penger fra idrettsbyråkrati til aktivitet. Hverdagsidretten skal styrkes, fastslår Helleland.

Norges Idrettsforbund søker hver høst om penger fra myndighetene. I desember sender deretter den sittende kulturministeren ut et såkalt tildelingsbrev, der neste års bevilgning blir kjent. Det er dette brevet Helleland la frem for kongen i statsråd i dag.

Både særforbund og toppidretten får i år summene de har søkt om. Posten med navn «barn og unge» økes med åtte millioner kroner, tre millioner mer enn NIF søkte om, til 161 millioner kroner.

NIFs egen administrasjon kommer derimot langt dårligere ut. Det skjer etter et år med voldsomme gnisninger mellom statsråden og idrettens øverste toppledelse.

Så du denne? Stortinget diskuterte lønn og åpenhet i idretten

Idrettsforbundets administrasjon fikk i år 135 millioner kroner. For neste år søkte man om 147 millioner. Svaret fra Linda Hofstad Helleland: Hun tilbyr 130 millioner kroner i 2017.

Det er en nedgang på fem millioner fra i år, og 17 millioner mindre enn hva NIF ba om. Men det stopper ikke der. Helleland varsler at NIF må forberede seg på tilsvarende kutt – på fem millioner kroner – om et år.

– NIF har hatt en kraftig økning på denne posten de siste årene. Jeg mener at det, som i alle andre store organisasjoner, er rom for effektivisering og reduksjon i tilskudd til lønn og administrasjon. 130 millioner offentlige kroner er mye, og jeg mener rammene er romslige, sier kulturministeren.

Så du denne? Beskylder NIF for å kuppe dopingopprop

Hun har hatt jobben som statsråd i 51 uker. VG vet at sentrale deler av norsk idrett har et anstrengt forhold til Hofstad Helleland. Hun har stilt klare krav i åpenhetsdebatten, pratet opp egenorganisert idrett og jobbet for å tillate proffboksing i Norge.

Resultatet har vært kjølig stemning mellom den politiske ledelsen i kulturdepartementet og NIF-ledelsen på Ullevaal stadion.

– Er millionkuttet til NIF-administrasjonen et «takk for sist» – en liten hevn – fra din side?

– Dette handler kun om hvordan vi kan få mer idrett ut av fellesskapets penger. Jeg mener det er riktig å prioritere aktiviteten rundt omkring i hele landet, i stedet for mer til idrettsbyråkrati.

– Hvordan kan du være trygg på at kuttene treffer presist?

– Vi har vært veldig tydelige på at det ikke kan tas fra andre satsningsposter enn post 1 (grunnstøtte til NIF sentralt). Alle andre innenfor kulturlivet har vært gjennom tøffe prioriteringer. Det er rom for å effektivisere også i administrasjonen i idretten, sier kulturministeren.

Hun presiserer at kuttene ikke skal kunne tas fra grupper som ungdom, barn med nedsatt funksjonsevne eller landets idrettskretser.

Dreining av pengebruken er imidlertid ikke det eneste Helleland drar opp av hatten i dag.

Sett? Spydlegende Thorkildsen til angrep på Inge Andersen

Hun la også ved en rekke tøffe krav til Norges Idrettsforbund da hun sendte det årlige tildelingsbrevet.

1. Mer åpenhet og innsyn: Fra 1. januar må NIF gi innsyn i enkeltbillag når en tredjepart som media etterspør dette.

– Jeg oppfordrer også til å gi innsyn bakover i tid. Idretten er avhengig av tillit og bør ikke ha noe å skjule, sier Helleland.

Det står i grell kontrast til dagens praksis: Tom Tvedt har nektet å vise offentligheten billag fra tiden før han selv ble idrettspresident, i juni 2015. Idrettsforbundet har på den måten sluppet å vise hva de brukte av penger under OL i Sotsji, da den norske OL-søknaden skulle selges inn for IOC.

2. Krav om bedre styresett: Helleland krever at NIF oppretter et habilitetsregister.

– Idretten må sikre mer uavhengige og bedre kontrollmekanismer. Idretten kan ikke bare evaluere seg selv. NIF må rapportere bedre på hvordan de arbeider for å oppnå resultatene sine.

3. Krav om kvinneandel i idrettsledelse: - Idretten må jobbe mer aktivt for å sikre flere kvinnelige trenere og ledere på alle nivåer i idretten. Det gjelder også som presidenter og generalsekretærer. Jeg vil se konkrete rapporter på hva de gjør for å oppnå målene sine, sier kulturministeren.

4. Etisk forsvarlig idrett: - Midlene til toppidretten (post 4) øker. Da må man også vise at man driver etisk forsvarlig. Norsk toppidrett skal ikke operere i gråsoner. Når det nå har blitt satt ned en rekke utvalg, forventer jeg at Olympiatoppen gjør klare vedtak. Det betyr et «ja» eller et «nei – og ikke et «tja». Det stilles også krav til en styrking av holdningsskapende antidopingarbeid, sier Helleland.

Les også: NIF hentet ny mann til toppjobb - stillingen ikke utlyst

På spørsmål om hva slags reaksjoner hun forventer fra NIF-ledelsen på Ullevaal stadion, svarer statsråden:

– De er jo også opptatt av å styrke aktiviteten der ute. Det samme er jeg. Regjeringen ønsker at flere barn og unge får tilbud i idrettslagene sine, og at hverdagsidretten styrkes. Når vi bevilger penger til idretten, så handler det om hva som skjer på banen, i bakken eller i hallen, sier Høyre-politikeren.

Slik fordeles pengene fra departementet til idretten for 2017:

Post 1, Grunnstøtte NIF og regionalt: 130 mill. (- 5 mill fra 2016).
Post 2, Grunnstøtte særforbundene: 248 mill. (+ 11 mill. fra 2016).
Post 3, Barn, ungdom, bredde: 161 mill. (+ 8 mill. fra 2016)
Post 4, Toppidrett: 145 mill. (+ 10 mill. fra 2016)
Sum: 684 millioner kroner (+ 24 mill. kroner / 3,6 prosent fra 2016).

PS! Det ble i statsråd i dag også besluttet å tildele Antidoping Norge 34,6 millioner kroner for 2017. Dette er en oppgang fra de 30 millioner som ble gitt for 2016.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder