VIL BLI NY NIF-TOPP: Arild Mjøs Andersen er en av seks som er nominert til å bli ny idrettspresident. Foto: www.triatlonforbundet.no

NIF-kandidat om dagens spillmarked: – Ingen ideell løsning

DERFOR BØR JEG BLI NY IDRETTSPRESIDENT: I slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG.

Navn: Arild Mjøs Andersen
Alder: 47
Bakgrunn: Bergenser som har vært president i Norges Triatlonforbund siden 2010. Partner i rekrutteringsselskapet Bønes Virik.

1. Hvorfor bør du velges til ny idrettspresident?

Jeg har god innsikt i mange ulike idrettsgrener og kjenner norsk idrett fra mange kanter. Jeg er idrettspappa, frivillig, mosjonistutøver og har vært leder i idrettslag. Jeg har ledet et særforbund i sterk vekst de siste ni årene. Jeg har god økonomiforståelse og tror jeg kan bidra til at NIF beveger seg i riktig retning fremover.

2. Hva mener du om finansiering av norsk idrett gjennom Norsk Tipping?

Det har vært, og er, en stabil og god ordning for norsk idrett. Det er selvsagt et usikkerhetsmoment knyttet til fremtidig resultatutvikling i Norsk Tipping og det er en stor fordel for norsk idrett å ha forutsigbare inntekter. Ved et fall i inntekter bør idretten finansieres over statsbudsjettet.

3. Bør det på sikt utredes om utenlandske spillselskaper skal få innpass og kunne bidra til finansiering av norsk idrett?

Er skeptisk til å slippe til utenlandske spillselskaper, som er betydelig mer aggressive enn Norsk Tipping. Jeg tror dette vil føre med seg mer spilling og dermed spillegjeld og problemer. Samtidig fremstår markedet uregulert i dag og det vi har i dag er ingen ideell løsning. Jeg er spent på hvilke erfaringer som blir gjort i våre naboland som har fått en lisensordning og mener at Norge må evaluere dem før vi eventuelt kommer etter.

4. Hva er den største utfordringen for norsk idrett i 2019?

Hvis jeg skal peke på en hovedutfordring for norsk idrett, så vil det være knyttet til vår visjon om «Idrettsglede for alle». Idretten har fortsatt en del å gå på når det gjelder likestilling og inkludering av funksjonshemmede og personer med innvandrerbakgrunn. Idretten må også jobbe med å redusere kostnadene og hindre at ungdommer forsvinner fra idretten.  

5. Hva er de største utfordringene du ser for den norske idrettsbevegelsen i fremtiden?

Idretten endrer seg i takt med tiden. Dugnadsånden må bevares og da må vi gjøre det enkelt og inspirerende å være frivillig. Mange ønsker ikke å drive med konkurranseidrett og vi må også klare å ivareta alle de som ikke blir verdensmestre. Det vil komme nye idrettsgrener og treningsformer, og da må idretten også her være inkluderende.

6. Mener du Norge bør søke om OL i løpet av kommende valgperiode? Hvis ja, på hvilke premisser?

Jeg tror ikke det blir aktuelt. Jeg mener at Norge ikke skal søke om OL før vi har en bred enighet om det i befolkningen og idretten. For å få det til, så tror jeg IOC først må bevise at de mener alvor med Agenda 2020, hvor de legger opp til mindre storslåtte og dyre leker.  

7. Hva bør norske idrettspolitikere jobbe for internasjonalt i årene som kommer?

Idrettspolitikere skal jobbe for utøverne. Da må man sikre gode og rettferdige konkurranser og rammer. De områdene som utpeker seg er kamp mot doping, korrupsjon og kampfiksing. I tillegg mener jeg at vi globalt må jobbe mer med åpenhet og bærekraft.

8. Hvilke tanker gjør du deg om åpenhetsdebatten i norsk idrett de siste årene?

Den har norsk idrett hatt godt av, selv om det har vært tøft for dem som har stått i stormen. Som en medlemsorganisasjon er det opplagt at man skal være åpen om pengebruk og at man skal drive så kostnadseffektivt som mulig i alle ledd.

9. Hvilke utfordringer ser du i internasjonalt antidopingarbeid i dag?

Dessverre mange, og det lider rene utøvere under. Det virker som om sanksjonsmulighetene mot statsstøttet doping er for dårlige. Forebyggende og kontrollerende antidopingarbeid er kostbart, og finansieringen av Wada virker å være utilstrekkelig. Organene som driver med kontroll og dom må sikres uavhengighet.

10. Hvordan skal norsk toppidrett bli enda bedre enn hva tilfellet er i dag?

Olympiatoppen kan i enda større grad være et ressurssenter for erfaringsutveksling på tvers av idretter. Det er mye å hente på å lære av de beste for både særforbund og klubber. Med mer tilførte midler, kan Olympiatoppen prioritere de mest lovende miljøene, øke støtte til utøvere med dårlig økonomi, samt realisere et nytt toppidrettssenter: Campus Sognsvann.

Kandidat 1: Tom Tvedt
Kandidat 2: Berit Kjøll
Kandidat 3: Eirik Sørdahl
Kandidat 4: Arild Mjøs Andersen
Kandidat 5: Sven Mollekleiv
Kandidat 6: Geir Lippestad

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder