KJØLIG PÅ ULLEVAAL: NIF, her representert ved Tom Tvedt og Inge Andersen, og NFF-selskapet Idrettens Helsesenter har tilsynelatende ulik oppfatning om hva som skjedde da de to partene splittet lag i en anbudskonkurranse sent i 2015. Innfelt er den interne evalueringen av anbudsvinner Tryg og anbudstaper Gjensidige (øverst). Foto: Scanpix og faksmilie

Angriper NIF-svar i forsikringssak

Styreleder i NFF-selskap: – Saken trenger å bli ryddet opp i umiddelbart

NFF-selskapet Idrettens Helsesenter har sendt et klagebrev til idrettsstyret. Fordi de mener Norges Idrettsforbund ikke forteller hele sannheten om anbudsprosessen rundt nye klubbforsikringer.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

De sendte før helgen et brev til hvert enkelt medlem av idrettsstyret i NIF.

Budskapet i brevet er ikke til å misforstå: Norges Idrettsforbund oppfordres til å endre innholdet i en sak på sin egen nettside, der man har publisert spørsmål fra VG, samt NIFs svar på disse.

«Vi anser redegjørelsen som ufullstendig og ikke dekkende» heter det i brevet som VG har tilgang på.

Bakgrunn: Lyste ut anbud - frontet taperen

Daglig leder ved Idrettens Helsesenter, Espen Rooth, ønsker ikke kommentere detaljer i hva man mener er ufullstendig i NIFs fremstilling av saken.

Striden handler om en felles anbudsrunde som skulle sikre norske idrettsklubber billigere klubbforsikring. Den har endt i et svært kjølig klima mellom deler av NFF og NIF på Ullevaal stadion.

Styreleder Jan Halstensen i Idrettens Helsesenter skriver i det ferske brevet at «saken trenger å bli ryddet opp i umiddelbart. Fra vår side ønsker vi full åpenhet om saken, og vil ikke motsette oss om NIF velger å legge ut all korrespondansen knyttet til anskaffelsen, slik den fremkommer i vedlegget».

Idrettens Helsesenter skal ha lagt ved samtlige eposter mellom NIF, Gjensidige, anbudsselskapet Norwegian Broker og seg selv i en periode på halvannet år. Brevet avsluttes deretter med setningen «Som ansvarlige styremedlemmer er vi sikre på at dere skjønner alvoret i saken.»

Det har gått halvannen uke siden VG over fire sider fortalte historien om hvordan NIF og IHS i fellesskap lyste ut en forsikringsavtale med norske klubber på anbud. Tryg kom best ut, mens Gjensidige scoret negativt på hele åtte av ni kriterier.

Likevel har NIF inntil nå kun promotert tilbudet til Gjensidige overfor norske klubber på sine nettsider. Forsikringsselskapet eies av Gjensidigestiftelsen, som strør flere titalls millioner kroner over norsk idrett årlig.

SE SELV: Her er de interne vurderingene av tilbudene til Gjensidige og Tryg

IHS har derimot frontet anbudsvinner Tryg på sine nettsider, og mener klubber som velger selskapet i snitt har spart 28 prosent på klubbforsikringen sin.

Norges Idrettsforbund inviterte VG til Idrettens Hus for en orientering i går ettermiddag. Ifølge assisterende generalsekretær, Øystein Dale, er redegjørelsen på NIFs hjemmeside dekkende for de spørsmålene VG stilte, men ikke komplett om man ser på en omfattende korrespondanse over to år.

Å publisere hele kommunikasjonsrekken mellom anbudspartene fra 2014 til 2016, slik IHS åpner for, ønsker ikke NIF:

– Vi kan ikke legge ut en mailutveksling siden det er mange selskaper som omtales i den prosessen. Det er ikke god forretningsskikk, sier kommunikasjonssjef Niels Røine.

Det at idrettsforbundetpubliserte en nettsak i oktober der anbudstaper Gjensidige ble frontet som tilbyder av klubbforsikring, var en tabbe og misforståelse internt . Dette hadde ledelsen ikke lagt merke til. For NIF har ingen markedsavtale om klubbforsikring, sier Røine.

Tvert imot forble man uavhengig av forsikringsselskaper idet man skilte lag med IHS i anbudsprosessen mot slutten av 2015.

­Hvordan forholder NIF seg nå til brevet fra IHS?

IHS-SJEF: Espen Rooth i Idrettens Helsesenter, som holder til på Holtet og Ekeberg i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

– Brevet er sendt til idrettsstyret, og saksgangen skal være god. Det må opprettes en mer formell dialog om hva IHS faktisk er uenig i. Vi må snakke med både dem og eieren deres (NFF), sier Røine.

Den 10. november i 2015 valgte IHS til slutt å gå videre i anbudsprosessen på egenhånd, samtidig som man var tydelige på at NIF var velkomne til å følge etter på et senere tidspunkt. Men da IHS signerte en avtale med Tryg, forandret alt seg, ifølge NIF.

– IHS var lei av å vente og tok konsekvensen av det med mailen de sendte 10. november. Da ble det en annen setting. Det var da etablert en klubbforsikringsordning gjennom IHS, slik intensjonen var, og NIF forble uavhengig av forsikringsselskapene, sier Øystein Dale.

Men det var jo en dialog rundt dette temaet også utover i desember 2015?

– I det øyeblikket IHS skrev under på avtalen (med Tryg), så eide de den. Da var den opprinnelige anbudsprosessen avsluttet. De ønsket fortsatt at vi skulle tre inn i avtalen, men IHS hadde allerede va lgt å lansere tilbudet fra Idrettens Forsikringskontor, ifølge en mail vi mottok 10. november, sier Øystein Dale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder