IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll og NIF står som bestiller av den ferske spillpolitikkrapporten, sammen med Extra Stiftelsen. Her er Kjøll fra onsdagens presentasjon i Arendal.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll og NIF står som bestiller av den ferske spillpolitikkrapporten, sammen med Extra Stiftelsen. Her er Kjøll fra onsdagens presentasjon i Arendal. Foto: Anne Kristine Soltvedt/idrettsforbundet.no

Slår tilbake mot NIFs spillrapport: – Underlig form

Den ferske spillpolitikk-rapporten, bestilt av Norges idrettsforbund, anklages for å ha en «underlig form», mangle kvalifisert kritikk og for å være et drapsforsøk på andre rapporter.

Det er rådgivningsselskapet Menon Economics som reagerer etter å ha lest rapporten som ble lagt frem av konkurrenten Oslo Economics under Arendalsuka onsdag morgen. Rapporten, som retter kritikk mot Menon, er skrevet på oppdrag for Norges idrettsforbund og Extra Stiftelsen.

– Jeg har aldri tidligere sett at det i slike faglige diskusjoner om politikkutforming skrives et drapsforsøk på andre rapporter. Man skriver heller en alternativ analyse. Den nye rapporten har en underlig form, sier Menon-topp Leo A. Grünfeld til VG.

Bakgrunnen er som følger:

Samtidig som presset på det norske spillmonopolet hardner til, har begge sider bestilt hver sine rapporter om konsekvensene ved å gi utenlandske spillselskaper lisens til å konkurrere med Norsk Tipping i fremtiden.

I 2018 skrev Menon Economics en rapport på oppdrag for spillbransjen. Den konkluderte med at norsk frivillighet kan tjene store summer på en fremtidig lisensordning.

les også

Kampen om spillkronene: Tallkrigen er tvilsom

Men onsdag morgen kom altså Oslo Economics med en rapport på oppdrag for Norges idrettsforbund og Extra Stiftelsen. Der får Menon det glatte lag for sitt arbeid, og det konkluderes med at en lisensordning kan koste norsk frivillighet 1,3 milliarder kroner i året.

Navnet «Menon» er nevnt 111 ganger i løpet av 27 sider i den ferske NIF-rapporten.

«Slik vi ser det, er scenarioet som beskrives av Menon svært lite sannsynlig» heter det blant annet.

Hvor høy omsetning de utenlandske spillselskapene har i Norge i dag, strides partene om: Oslo Economics bruker Lotteritilsynets tall (2 milliarder kroner årlig), mens Menon har hentet inn tall fra ulike kilder, som spillselskapene selv og H2 Gambling Capital. De oppga ifølge Grünfeld tilnærmet identiske tall.

– Vi brukte 3,5 sider på å drøfte dette, med tre ulike kilder, så vi mener at den tredelte tilnærmingen er mye mer grundig er enn hva Lotteritilsynet har gjort. Kritikken i rapporten til Oslo Economics er jo ikke kvalifisert: De kommer ikke med argumenter foruten at H2 Gambling Capital har nedjustert estimatet sitt i ettertid. Men det er bare tilbake til det tallet vi brukte i sin tid. Det er ikke substans i kritikken, sier Leo A. Grünfeld.

MENON-TOPP: Leo A. Grünfeld (bildet) reagerer på den ferske rapporten, som kommer frem til en annen konklusjon enn hva Menons rapport gjorde i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

At det er mulig å få med 90 prosent av utenlandske spillselskaper i en lisensordning – eller en såkalt kanaliseringsgrad på 90 – er også noe det stilles spørsmål ved i rapporten som er bestilt av NIF. I Menon har man derimot sett til andre land for å komme frem til dette tallet. Ett av disse er Danmark.

– Våre analyser av hvor stor del av markedet som lisensordningen vil dekke hviler på bred emipiri fra land som har valgt å innføre en lisensordning, men det nevnes ikke av Oslo Economics i det hele tatt. De sier bare «vi synes det tallet høres høyt ut», sier Leo A. Grünfeld til VG.

les også

NIF-rapport med milliard-alarm om spillmonopolet ryker

Han er partner og styreleder i Menon Economics, og reagerer på det han mener er manglende kvalifisert kritikk i den ferske NIF-rapporten.

– Kanaliseringsgraden er helt ekstremt viktig. Dersom det finnes aggressive spillselskaper som ikke er med på lisenssystemet der ute, og som man ikke klarer å holde unna, så har man ikke kommet noen vei. Man må få vekk aktørene som jager problemspillerne. Jeg forstår ikke at Oslo Economics ikke skriver mer om det, sier Grünfeld.

– Hva avgjør kanaliseringsgraden?

– To ting: Ikke for høy avgift (skatt), samt det at bransjen selv tar tak og legger tungt press på de aktørene som ikke vil være med. Det er tydelige tegn på at bransjen organiserer seg og rydder i strategien, mener Menon-lederen.

Grünfeld åpner for at Oslo Economics kan ha rett på ett punkt i sin Menon-kritikk:

– Argumentet deres om at man må kunne forvente markedsvekst i en ny hverdag der det er mye mer markedsføring, det er jeg litt enig i. Om vår rapport skal trekkes i tvil, så må det være på det området. Det er mulig vi har lagt inn litt for lav markedsvekst, sier han.

Samtidig som spillbransjen kjemper for å komme inn på det norske markedet, stritter Norges idrettsforbund og Extra Stiftelsen imot. Begge mottar store summer fra overskuddet til Norsk Tipping hvert år.

– Spillbransjen og NIF presenterer to ulike rapporter som passer deres eget virkelighetsbilde: Er alt dette bare rene bestillingsverk?

– Når vi skriver analyser, så er vi avhengig av å opprettholde legitimitet: At vurderingene våre er rimelige og at de må kunne stå seg i en faglig debatt. Men klart at når det er aktører med sterke interesser som bestiller et arbeid, så vil de begynne å sprelle dersom de ser at det vi foreslår ikke er noen god idé for dem. Da vil de ofte ikke ha det publisert. Derfor er det veldig sjelden at det kommer ut negative rapporter. Den typen prosjekter blir det sjelden noe av fordi vi sier nei til ting vi ikke kan stå inne for, sier Grünfeld.

Konfrontert med uttalelsen til Menon-toppen, sier seniorpartner i Oslo Economics, Asbjørn Englund:

– Vi har brukt Menons rapport fordi den gir estimat. Det er ikke forsøk på et karakterdrap eller å ta Menon spesielt, men de har produsert en rapport basert på forutsetninger som gir et høyt estimat. Vi har pekt på den usikkerheten som ligger i å ta den typen forutsetninger. Det er ikke Menon som sådan og deres rapport vi er ute etter, men vi har brukt den som utgangspunkt for vår egen analyse. Endrer man på forutsetningene, så kommer man frem til helt andre resultater. Det er hovedpoenget med vår analyse, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder