KRANGLER OM POLITIATTESTER: NIF vil ha strengere krav til politiattester i norsk idrett. Politiet mener det ikke er hjemmel i loven til å gjøre det NIF ønsker. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

NIF-alarm om politiattester

Norges idrettsforbund reagerer kraftig på det de mener er en endring av politiets håndtering av politiattester til frivillige over hele landet. Endringen gjør ifølge NIF norsk idrett mindre trygg for barn og unge.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det kommer frem i flere brev Politidirektoratet har mottatt de siste ukene, og som VG har fått tilgang på.

«Hele formålet med politiattestordningen er å bidra til at mindreårige og personer med utviklingshemning får delta i idretten under trygge rammer. Vi opplever ikke at Finnmark politidistrikts tolkning bidrar til å realisere dette formålet» heter det i et brev signert generalsekretær i idrettsforbundet, Karen Kvalevåg.

Det er Finnmark politidistrikt som har et nasjonalt ansvar for å utstede politiattester.

Bakgrunnen for krangelen er som følger: Personer som tar på seg frivillige verv i norsk barne- og ungdomsidrett avkreves politiattest av idrettslagene sine.

Stridens kjerne er hvor ofte disse attestene skal oppdateres. Norges idrettsforbund vil stille tøffere krav og hyppigere oppdaterte politiattester enn hva Finnmark politidistrikt åpner for.

les også

Ingebrigtsen: – Dette er et rent Lillehammer-OL

NIF mener det er forskjell på det å trene ti år gamle jenter i turn og 14 år gamle gutter i fotball. En endring i arbeidsoppgaven som dette, bør kreve en ny politiattest, argumenteres det.

Et nytt krav hvert år vil være for belastende for idrettslagene. Derfor har NIF landet på å be om attest hvert tredje år, for å opprettholde søkelyset på viktigheten av ordningen uten å «overbelaste» systemet.

Det er ikke politiet enig i. For et drøyt år siden begynte de ifølge NIF å avslå søknader om politiattester, fordi man mente at det ikke forelå en endring i oppgavene fra den gangen forrige attest ble innvilget.

– Vi blir nærmest daglig kontaktet av idrettslag som opplever avslag på anmodning om ny politiattest. Da blir det mye frustrasjon der ute. Dette er kjempekrevende. Her går politiet i Finnmark bort fra en tidligere ordning, og sier i stedet at en attest kan være gyldig på evig tid. Det svekker hele ordningen, sier idrettspolitisk rådgiver i NIF, Per Tøien, til VG.

Ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester avviser man at praksisen er endret fra tidligere:

les også

NIF-topp mener 2026-OL kommer for tidlig

– En politiattest innhentes og fremvises før en person starter i en ny stilling eller et nytt verv, etter dette kan ikke oppdragsgiver kreve ny politiattest basert på egne rutiner. Norges idrettsforbund ønsker at de frivillige skal levere politiattest hvert tredje år, men slik vi ser det er det ikke hjemmel i lov til en slik ordning, sier leder Leif Sætrum til VG.

Politiattest-ordningen skal hindre voksne med sedelighetsdommer i å bruke idretten som en arena til å komme i kontakt med barn og unge.

Tøien mener norsk idrett blir mindre trygg med den nye ordningen, og er villig til å løfte saken politisk. Konfrontert med det, sier Lasse Sætrum i Finnmark politidistrikt:

– En politiattest vil aldri være en garanti, men den kan brukes til å utelukke personer fra stilling, virksomhet, aktivitet eller annen funksjon i visse tilfeller - ved ansettelse. Vi har også opplyst NIF om muligheten for fornyet vandelskontroll i henhold til politiregisterlovens §43.

les også

Idrettsjurist: Ski-toppene inhabile i alpin-VM-avgjørelse

I NIF tolker man derimot reglene slik at det må foreligge en konkret mistanke for å kunne be om en fornyet vandelskontroll. Lasse Sætrum i politiet er på sin side ikke enig i det.

NIF er opptatt av ferske politiattester, og et system som skal være likt for alle.

– Om politiet mener at fornyet vandelskontroll er et alternativ til å søke om ny attest, kunne de i så fall bare tolket dette slik de gjorde tidligere. Ordningen har jo fungert helt fint inntil nylig. Argumentet deres faller på sin egen urimelighet, sier Tøien.

Siden fotballsesongen nærmer seg med stormskritt, purret NIF på politidirektoratet før påske. Behovet for politiattester er stort.

«Finnmark politidistrikts nye praksis med å avslå søknader på utstedelse av politiattester, har skapt en stor usikkerhet i vår organisasjon og vi mottar stadig henvendelser om dette fra våre medlemmer. NIF frykter at hele ordningens legitimitet og troverdighet står i fare, og at den nye praksisen ikke gir den sårbare gruppen ordningen er ment å ivareta, tilstrekkelig beskyttelse» heter det i et brev fra NIF til politidirektoratet.

les også

Lillehammer vil søke OL - og ha leker i hele landet

I sitt tilsvar skriver Finnmark politidistrikt at de «... er av den oppfatning av at en overgang fra en enhet i et idrettslag til en annen eller en endring av aldersgruppe ikke kan anses som endrede oppgaver i denne forstand. Til sammenligning vil en lærer som bytter fra å være norsklærer til gymlærer, eller bytter klassetrinn innad på en skole ikke ha krav på ny politiattest før han eller hun eventuelt bytter arbeidssted».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder