SEIER FOR OPPOSISJONEN: Freddy André Øvstegård (SV), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Kari Henriksen (A) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) fikk gjennom en ny lov på Stortinget, som gjør de langt vanskeligere for utenlandske spilleselskaper i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

Stortingsvedtak snart: Blokkerer utenlandske spillselskaper

STORTINGET (VG) Utenlandske spillselskaper blir blokkert. Lotteritilsynet får utvidede fullmakter, og Norsk Tipping må dempe reklameringen for egne spill. Det blir vedtatt på Stortinget snart.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialitisk Venstreparti og Senterpartiet gikk sammen om åtte konkrete tiltak i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Flertallet ble sikret i dag. Men formelt blir tiltakene vedtatt av Stortinget 7. mai.

Det beskytter monopolet til Norsk Tipping, og gjør det ifølge partiene langt vanskeligere for utenlandske spillselskaper.

les også

Vant over 300 millioner – la på røret da Norsk Tipping ringte

Opposisjonens seier er et nederlag for regjeringspartiene, og kulturminister Trine Skei Grande (V), som ønsket et prøveprosjekt for lisensordning for utenlandske spill. Det har partiet hennes programfestet.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått flertall for veldig mange av forslagene våre. Det er stort at opposisjonen ser verdien av å stramme inn spillpolitikken i Norge ved å gjøre den mer ansvarlig, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Tung på bettingaksjer

Han beskriver det som historisk at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) blir bedt om å selge seg ut av utenlandske spillselskaper. Ifølge e24 har oljefondet aksjer for 26 milliarder i betting.

– Det er et tankekors at mens vi prøver å stoppe disse spillene i Norge, så investerer Oljefondet milliarder av kroner i disse spillselskapene, sier Bekkevold.

I vedtaket heter det blant annet at man skal:

  • Blokkere tilgangen til nettsidene til utenlandske spillselskaper.
  • La Lotteritilsynet kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til utenlandske spillselskaper eller betalingsleverandører.
  • Legge begrensninger på reklame fra Norsk Tipping, siden mulighetene for billig digital eksponering har økt de siste årene.
  • Gi Lotteritilsynet utvidede fullmakter til å ilegge overtredelsesgebyrer ved brudd på markedsføringsloven for pengespill, og etterforskning av dette.

Bekkevold understreker at innstrammingen er til det beste for svært mange spillavhengige i Norge. Og at den vil sikre den såkalte enerettsmodellen, som verner om finansieringen av norsk idrett og norsk frivillighet, gjennom pengeoverføringer fra Norsk Tipping.

les også

Slik lever Lotto-millionærene

Pluss content

Kari Henriksen (Ap) sier til VG at opposisjonspartienes reaksjon er et «resultat av en sendrektig regjering». Og en sak det har vært bekymring rundt lenge. På spørsmål om når vedtakene trår i kraft sier hun:

– De som har mest behov for dette er de spilleavhengige, som hver eneste dag blir utfordret, fordi vi ikke har fått gjort noe med den aggressive reklamen i media. Nå er det viktig at regjeringen kommer på banen med konkrete tiltak så fort som overhodet mulig, sier Kari Henriksen.

Fullmakter

I SV er man opptatt av at Lotteritilsynet får de nødvendige fullmakter til å ta grep overfor bankene og transaksjoner til uregulerte spillselskap.

– Det viktige vi gjør nå etter vi har fått flertall er å ta et oppgjør med de utenlandske spillselskapene. Det dreier seg om flere tiltak som styrer Lotteritilsynets myndighet til å etterfølge norsk lov, at Lotteritilsynet får muligheten til å etterfølge pengestrømmen til bankene, og gi gebyrer og en sterkere håndheving overfor selskaper som bryter norsk lov, sier Freddy André Øvstegård.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) retter skarp kritikk mot aggressiv annonsering. Og hun mener Norsk Tipping også må dempe seg i så måte.

– Vi er veldig opptatt av å beholde enerettsmodellen, og passe på dem som er spilleavhengige, og føre en politikk som tar hensyn til det. At vi står sammen nå betyr at dette er noe vi ikke vil ha i Norge, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Mykere formulering

Ifølge Tage Pettersen (Høyre) har opposisjonen bare fått flertall for seks av de åtte forslagene. Han nevner blant annet viktigheten å få til en mykere formulering i forhold til blokkering av nettsidene til uregulerte spillselskaper. At det blir en DNS-blokkering istedenfor IP-blokkering. SV støtter også denne formen bekrefter Øvstegård

Tage Pettersen skriver dette i en e-post til VG, og hevder det støttes av H, Frp, V og SV:

«Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av DNS-blokkering og komme tilbake til konsekvensen, og effekten av, og kostnaden med å innføre en slik blokkering. I tillegg bes regjeringen jobbe for å få til en løsning med DNS-varsling.»

Og videre.

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av krav om registrert spill knyttet til alle digitale pengespill, men ta høyde for at det kan trenges unntak for noen digitale spill som f.eks. Pantelotteriet.»

Mikael Melqvist i spillselskapet Coolbet hevder politikerne, som vil ta fighten mot de utenlandske spillselskapene, er kunnskapsløse.

– Vi har fått til lisensordning i Danmark. I Sverige får vi kanskje lisens neste år. Jeg er overberbevist om at det kommer også i Norge. Fokuset må være på å redusere spilleavhengighet, ikke styrke Norsk Tipping. Og da se mot en lisensordning som store deler av Europa gjør, sier Mikael Melqvist.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder