MIDT I BYGGEPROSESSEN: Det nye stadionhuset på Langeland Ski- og Fritidssenter AS begynner å ta form, men kan bli betydelig dyrere enn først antatt. Foto: Privat

Idrettslag risikerer milliontap i momskompensasjon

Idrettslag over hele landet risikerer å måtte ta regningen for de resterende 19 millioner kronene, som foreløpig ikke er innvilget som momskompensasjon for bygg av idrettsanlegg for 2018.

– For vår del mangler det 114.000 kroner i forhold til å få full kompensasjon. Det er selvfølgelig veldig surt dersom vi mister dette, og slik det ser ut nå må vi ta opp ekstra lån, forklarer Kjell Roar Bjørset til VG.

Han er styreleder i Langeland Ski- og Fritidssenter AS i Førde. Anlegget eies 50/50 av Førde IL og Gaular IL, og nå er de i ferd med å sette opp et nytt stadionhus, samtidig som skiskytterstadion er under planlegging. Totalt har de søkt om 1.828.000 kroner for rulleskiløype og sykkelløype, som ble ferdigstilt i fjor.

les også

Idrettstoppene vil presse frem «isløft» og flere hockeyhaller: – Vi er i sjettedivisjon

Momsfritaket skulle bli brukt som egenkapital til stadionhuset som nå settes opp, og tidligere har de fått fullt momsfritak til sine prosjekter. Bjørset er uansett kritisk til systemet, som han mener legger en ekstra byrde på den økonomiske planleggingen:

– Vi er kritiske til denne ordningen, og håper at det kan laget et system som er mye mer forutsigbart.

Les mer om momskompensasjon på Idrettsforbundets sider.

Det ble levert 490 søknader om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg for 2018, og 474 ble godkjent til et totalt søknadsbeløp på 304 millioner kroner.

Det var opprinnelig satt av 185 millioner kroner til formålet, mens det i revidert budsjett i mai ble innvilget nye 100 millioner.

– Diskriminering

Dermed mangler det 19,03 millioner kroner. Slik saken står nå må søkerne dekke dette beløpet selv, og alt som er tildelt har fått kuttet beløpet med 6,25 prosent.

Det er Lotteritilsynet som har behandlet alle søknadene, og med unntak av 2012 har alle godkjente søknader fått kompensert beløpet fullt ut.

– Slik systemet er i dag, foreligger det en diskriminering gjennom moms for anleggsbygging. Både kommuner og næringsliv får momsfritak, mens idrettslag er avhengig av kompensasjonsordningen, sier anleggspolitisk rådgiver Torstein Busland i Norges idrettsforbund.

Prinsipielt viktig

Rogaland Bedriftsidrettskrets står som eiere av Forus Flerbrukshaller AS, som var søkeren av det største enkeltbeløpet i 2018. De har fått igjen 18,6 millioner kroner og kan i beste fall få ytterligere 1.243.144 kroner.

– Vi var forsiktige og budsjetterte aldri med å få tilbake full pott, men det er klart at det er gledelig hvis vi får full dekning på dette. Som en del av idrettsbevegelsen synes jeg det prinsipielt er viktig, sier daglig leder i Rogaland Bedriftsidrettskrets, Torger Været, til VG.

Statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet har følgende kommentar til behandlingen av momssaken:

– Dette er budsjettspørsmål som vi må komme tilbake til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder