HVOR LIKE ER DE? Vektløfter Ruth Kasirye møter pressen i april 2016, etter at hennes positive dopingprøve ble kjent. Skistjernen Therese Johaug var i Seiser Alm da hun fikk den endelige dommen i sin dopingsak.
HVOR LIKE ER DE? Vektløfter Ruth Kasirye møter pressen i april 2016, etter at hennes positive dopingprøve ble kjent. Skistjernen Therese Johaug var i Seiser Alm da hun fikk den endelige dommen i sin dopingsak. Foto: Berit Roald/Frode Hansen NTB Scanpix/VG

To tabber – to skjebner: Kasirye måtte vente. Jurist tror det var fordi Johaug-saken ble prioritert.

SPORT

Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson mener dopingsaken mot Ruth Kasirye (35) tok altfor lang tid - og tror at Johaug-saken ble prioritert.

Publisert: Oppdatert: 25.08.17 15:54

Samtidig sier Ruth Kasiryes advokat at vektløfteren er «veldig skuffet» over at Antidoping Norge ikke gjorde mer for å klargjøre fakta i saken.

– Det kunne ha gitt bedre beslutningsgrunnlag for domsutvalget, sier advokat Morten Justad Johnsen i Bull & co.

I Johaug-saken dro Antidoping Norge til Italia for å undersøke nærmere om hva som hadde skjedd. I Kasirye-saken dro de ikke til sykehuset i Uganda, der vektløfteren ble behandlet for akutt malariasykdom.

Kowalxcyk-trener: – Johaug har funnet på det

– I høringen kom det fram at de heller ikke tok verken telefonisk eller annen kontakt med sykehuset der nede. De kunne jo ha prøvd å få legene der nede i tale. I Johaug-saken dro de til Livigno for å undersøke nærmere. Dette er Ruth svært skuffet over. Hvorfor denne forskjellen, spør Morten Justad Johnsen, og fremholder at Antidoping Norge og domsutvalget hele tiden har lagt til grunn at dokumentene i saken har vært svært uklare.

Kasirye snakker ut etter dommen:

Trakk anken

Britha Røkenes, avdelingsleder kontroll og påtale i Antidoping Norge, svarer slik til VG:

– Vi ser ingen grunn til å gå inn i detaljer i de vurderinger vi tok, all den tid dette nå er to saker som er avsluttet i idrettens rettsinstanser.

– I begge saker ble sakene lagt fram for Påtalenemnden for vurdering når vi mente de var tilstrekkelig opplyst slik at de kunne gjøre en vurdering. Vår vurdering er at også Domsutvalget fant Kasiryes sak tilstrekkelig opplyst, avslutter Røkenes.

To år: Her er dommen mot Ruth Kasirye

Nå har Kasirye også trukket anken hun leverte inn etter at Domsutvalget i Norges idrettsforbund i sommer dømte henne til to års utestengelse for brudd på dopingreglementet.

Dermed ser det ut til at dopingsaken til Kasirye og saken til langt mer meritterte Therese Johaug har fått sin slutt. Johaug fikk 18 måneder av dommerne i Idrettens Voldgiftsrett CAS tidligere denne uken.

Slik svarer Antidoping Norge om saken:

– Høyst kritikkverdig

Den ene saken har fått mye mer oppmerksomhet enn den andre i media. Også hos de som skulle behandle sakene?

Det tok «bare» 132 dager fra Therese Johaug avla den positive dopingprøven, til saken var oppe i Domsutvalget. For Kasirye tok det 473 dager.

Lære mer? Alt om den «glemte» dopingsaken

Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson reagerer på dette.

– Jeg mener tidsbruken er høyst kritikkverdig og kan ikke skjønne annet at mye av grunnen til at det tok så lang tid er at Johaug-saken ble prioritert. Størst går først, sier Robin Mackenzie-Robinson.

– Når det gjelder utestengelsen (straffen), synes jeg det er litt vanskelig å mene noe konkret. Alle saker er forskjellige, og det er vanskelig å dra noe direkte paralleller. På et generelt grunnlag må en imidlertid kunne si følgende om utestengelsen: Påtalenemnda innstilte først på 4 år, det strengeste de kunne innstille på. De endret dette senere til 2 år, men ville ikke gå med på at Ruth hadde utvist «ubetydelig skyld». Domsutvalget konkluderte også med dette og dømte Ruth til to års utestengelse.

Johaug: Slik taper hun millioner på dommen

Britha Røkenes i Antidoping Norge sier at Kasirye-saken ikke har vært nedprioritert, og hun føler at det har vært progresjon i saken hele veien.

Prinsippspørsmål

– Det blir feil å sammenligne Johaug-saken med Kasirye-saken, for der var det ingen tilsvarende prosessuelle utfordringer. Det har det vært i Kasirye-saken, fordi hun mente at det var feil at saken ikke var innom medisinsk fagkomité. For oss var dette et viktig prinsipielt spørsmål å få avklart. Utøveren anket av denne grunn suspensjonsvedtaket. Appellutvalget ga Antidoping Norge medhold i den delen av saken. Først etter at appellutvalget hadde avgjort suspensjonsspørsmålet, kunne hovedsaken behandles av domsutvalget. Det var primært derfor saken tok så lang tid, sier Røkenes.

Hun påpeker også at Kasirye ble tilgodesett med 10 måneder og 16 dager tidligere ikrafttredelse av utelukkelsen på grunn av utholdt suspensjon og appellutvalgets saksbehandlingstid.

Kommentar: Ydmykheten som uteblir

– Min opplevelse er ellers at det har gått slag i slag hele veien. Jeg ser at ting kanskje kunne ha gått raskere etter desember 2016, men det skyldes hovedsakelig forhold utenfor vår kontroll, sier Britha Røkenes, og avviser altså at Johaug-saken har hatt noen «fast track» fremfor Kasirye-saken.

Ved åpningen av Kasirye-høringen sa domsutvalgets leder Ivar Sølberg dette om kritikken rundt tidsbruken:

– Det er satt spørsmålstegn ved om denne saken hadde blitt prioritert annerledes om vi ikke hadde hatt Johaug-saken. Vi har ikke prioritert den ene saken fremfor den andre. Kasirye-saken har tatt ganske mye lengre tid enn en vanlig dopingsak. Det er mange grunner til det. Men det er ikke påvirket av andre dopingsaker.

Synes synd på Therese Johaug:

Følte hun ble forskjellsbehandlet

VG har også spurt Sølberg om oppmerksomheten rundt Johaug og mediedekningen på noen måte har påvirket domsutvalget - blant annet med tanke på at det er nasjonalidretten langrenn mot lille vektløfting:

– Spørsmålet om eventuell påvirkning av utenforliggende hensyn er viktig. Domsutvalget er sammensatt av personer som i sin daglige arbeidshverdag er vant til å håndtere også de mest media-profilerte saker, og også andre saker som har stor betydning for enkeltmennesker og andre. Jeg har ikke registrert at medlemmer i Domsutvalget har latt seg påvirke, eller følt seg utsatt for risiko til å bli påvirket, av slike «utenforliggende» omstendigheter som du nevner. Det er avgjørende viktig at vi er oss dette bevisst. At høringene for Domsutvalget er offentlig, er også i denne sammenheng viktig, sier Ivar Sølberg til VG.

Hallvard Flatland: – Norge bør boikotte OL

– Hvordan forklarer du forskjellen i straffeutmåling?

– Grunnen er at Johaug har fått sin straff ut fra «ubetydelig skyld», mens Kasirye har opptrådd «uaktsomt». Reglene fastsetter mellom ett og to år ved «ubetydelig utvist skyld» (Johaug), og to år ved uaktsomhet, hvor utøver er mer å bebreide, enn «ubetydelig utvist skyld».

Når VG spør Morten Justad Johnsen om den manglende informasjonsinnhentingen kan ha påvirket saken, svarer Kasiryes advokat:

– Det må du spørre andre om. Jeg håper ikke det. Men Ruth følte at hun ikke ble behandlet likt når det gjaldt akkurat denne delen.

Her er CAS' pressemelding om Johaug-dommen

VG sammenligner dopingsakene til Kasirye og Johaug:

Det forbudte stoffet:

Kasirye: Testet positivt på meldonium. Prøven viste en konsentrasjon på 1,3 mikrogram per milliliter i blodet. Stoffet ble forbudt fra 1. januar 2016. Stoffet er i «dopingklasse S4» (hormoner og metabolske modulatorer). Satt på forbudslisten fordi det ikke kan utelukkes at det kan ha prestasjonsfremmende effekt.

Johaug: Testet positivt på det anabole steroidet clostebol. Prøven viste en konsentrasjon på 13 nanogram per milliliter i blodet. (1000 nanogram er 1 mikrogram). Clostebol tilhører «dopingklasse S1» (anabole steroider).

Forklaringen:

Kasirye: Fikk det forbudte stoffet i seg da hun var innlagt med et akutt malariaanfall i Uganda ved årsskiftet 2015–2016. Hun skal ha fått seg i stoffet gjennom en medisin mot muskel- og leddsmerter i tilknytning til malariaanfallet.

Johaug: Fikk kremen Trofodermin, som inneholdt det anabole steroidet clostebol, av landslagslege Fredrik Bendiksen. Kremen ble brukt til å behandle en solforbrent leppe.

Behandlingstid:

Kasirye: 473 dager fra avlagt positiv dopingprøve til behandlet i NIFs domsutvalg.

Johaug: 132 dager fra avlagt positiv dopingprøve til behandlet i NIFs domsutvalg.

Påstand fra Antidoping Norge:

Kasirye: Fire års utestengelse.

Johaug: 14 måneders utestengelse.

Dommen fra Norges idrettsforbund:

Kasirye: To års utestengelse. Antidoping Norge la først ned påstand om fire års utestengelse, men under forhandlingene hadde de nedjustert dette til to år.

Johaug: 13 måneders utestengelse (skjerpet til 18 måneder etter ankesaken i Idrettens Voldgiftsrett, CAS).

Pengestøtte:

Kasirye: Kun advokatutgifter. Dekkes av Norges Idrettsforbund.

Johaug: Kun advokatutgifter. Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund deler på regningen. Etter hva VG har grunn til å tro, vil dette beløpe seg til rundt 1,5 millioner kroner for NIF-høringen pluss ankesaken i CAS. Skiforbundet har ikke en fullstendig oversikt og vil gå ut med beløpet på et senere tidspunkt.

Mediedekning:

Kasirye: Søkeordene «Kasirye» og «doping» gir totalt 200 treff i avisdatabasen Retriever.

Johaug: Det tilsvarende tallet for Johaug er 5541. Altså mer enn 20 ganger mer.

Her kan du lese mer om