NOK EN NESESTYVER: Rapporten fra Statens helsetilsyn er enda en dårlig nyhet for norsk langrennssport.
NOK EN NESESTYVER: Rapporten fra Statens helsetilsyn er enda en dårlig nyhet for norsk langrennssport. Foto: Geir Olsen.

VG-sportens kommentator: En skiskandale med stor S

SPORT

Avsløringen av alvorlige lovbrudd rundt astmaforskning er ikke bare et gigantproblem for Norges idrettshøgskole. Skandalen er tett knyttet til norsk skiledelse.

kommentar
Publisert: Oppdatert: 27.09.17 18:58

Fordi tilsynssaken fortsatt var under behandling hos Statens helsetilsyn, ble det avgrenset mot dette temaet i det internasjonale granskingsutvalgets arbeid, som ble lagt frem i februar.

Nå er rapporten fra helsetilsynet her, og den er direkte brutal lesning.

På punkt etter punkt får forskningen om effekten av astmamedisin karakteristikker som gjør at man må klype seg i armeen.

Her har de ansvarlige tatt seg til rette, og utsatt friske idrettsutøvere for medisinerings-eksperimenter, uten å ha hatt godkjennelse til å utføre denne type forskning.

«Brudd på grunnleggende prinsipper i helseforskningsloven» og «uforsvarlig», er blant konklusjonene til helsetilsynet.

LES OGSÅ: Idrettshøgskolen brøt loven

Mottager av rapporten er Norges idrettshøgskole (NIH), som har vært institusjonen med ansvaret for to beslektede prosjekter, som rett og slett sables ned.

Men, og dette er helt sentralt, denne skandalen er på ingen måte avgrenset til NIH. Her må også norsk skiledelse stilles til ansvar.

Forskningen er utført i samarbeid med skiforbundet, og det er blant annet deres utøvere som har blitt brukt som prøvekaniner på ulovlig vis.

Samtidig er den øverste forskningsansvarlige, Kai-Håkon Carlsen, den samme fagpersonen som over år har vært mannen bak det norske langrennsmiljøets opplegg for astmamedisinering.

Da Rise-utvalget kom med sin rapport, ble det avdekket blant annet svak legemiddelhåndtering, dårlig journalføring, mangelfull antidopingkunnskap hos løperne og tvilsomme utøverkontrakter.

Samtidig var lettelsen stor i skileiren over at granskerne ikke hadde avdekket uforsvarlig medisinering av friske utøvere.

Men uforsvarlig forskning på friske utøvere har altså foregått i fullt monn, viser tilsynsrapporten.

Og det er faktisk riktig så graverende.

Det er nemlig noen ting du bare ikke gjør:

Du sender ikke 12 mann ut på en fotballbane.

Du skøyter ikke dersom konkurransen går i klassisk.

Og holder du på med forskning, utsetter du ikke friske folk for forsøk uten å ha sørget for tillatelse til dette.

Bakgrunnen for at temaet i det hele tatt oppsto, var at NIH og skiforbundet ønsket mer kunnskap om astma hos idrettsutøvere kan skyldes andre mekanismer enn hos dem som ikke driver toppidrett.

Saken ble først kjent da professor Stein A. Evensen, tidligere leder av en regional etisk komité (REK), skrev en kronikk om at NIH hadde søkt om å få bruke 25 toppidrettsutøvere til å teste ut ulike medikamenters effekt på lungefunksjonen.

Denne ble avslått, og blant etikk-komiteens bekymringer fremgikk det at opplegget «kunne indikere at den bakenforliggende hensikten med prøvingen var å fremme idrettsutøveres prestasjoner».

Det ble også stilt flere kritiske spørsmål til selve prosjektet: «Er ønsket om å optimalisere ytelse viktigere enn å diagnostisere en tilstand med astmatiske komponenter?» og «Hvorfor stiller ikke prosjektleder og ansvarlig institusjon flere spørsmål ved egen praksis, hvis det man gjør er å tilrettelegge for ytelser som kan skade deltagernes lunger på lengre sikt», skrev «REK Sør-øst» i 2012.

Først gikk professor Carlsen høyt på banen for å imøtegå kritikken da saken ble kjent, og han hevdet at prosjektet senere hadde blitt godkjent.

Men saken fikk raskt en dramatisk vending, da VG kunne avsløre at forskningen var blitt satt i gang uten grønt lys.

Der og da var skandalen et faktum, arbeidet ble trukket tilbake, og nå underbygger Statens helsetilsyns metodiske gjennomgang hvor skandaløs saken faktisk er.

Her er følgende punkter verdt å understreke:

• Statens helsetilsyn ser «svært alvorlig» på at prosjektet ble gjennomført uten forhåndsgodkjenning.

• Forskningsprosjektet var ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet til å kunne avklare det prosjektet skulle bidra til å avklare.

• Friske utøvere ble utsatt for risiko uten å sikre at man ville få den forventede nytten av forskningsprosjektene.

• De ansvarlige har «unndratt seg den faglige og etiske kontroll» og «ikke hatt forsvarlige rutiner».

• I det ene av to undersøkte prosjekter fikk en stipendiat oppgaver veilederen burde ha påtatt seg.

• I en publisert artikkel i British Medical Journal skrev forskerne feilaktig at prosjektet hadde «ethical approval».

Den kalde konklusjonen er at kravet til forhåndsgodkjenning, organisering og forsvarlighet er brutt, med pålegg om destruksjon, tilbaketrekking og stans av eventuell fortsatt forskning.

En stort tydeligere dom over hva som har foregått er vel knapt tenkelig.

Én eneste positiv ting er det å spore i denne materien, og det er at NIH ser ut til å innse alvoret, og har lagt seg skikkelig flate.

Det er det flere som har grunn til å gjøre.

For denne saken er fryktelig fæl også for skiledelsen, som begynner å få en i overkant høy bunke problemsaker på CV-en, for å ty til et understatement.

Og, med fare for å gjenta seg selv:

Er det virkelig noen som fortsatt, i fullt alvor, mener at det ikke har vært alvorlig systemsvikt i norsk skisport?

Her kan du lese mer om