ALVORLIG SAK: Moldes hjemmebane, Aker Stadion, fotografert før eliteseriekampen mot Strømsgodset 16. mai i år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kommentar

Voldtektssaken: Hva gjør dere nå, Molde?

Dommen i Romsdal tingrett gjør ikke situasjonen noe lettere for Molde Fotballklubb. Hvilke konsekvenser bør det få at en av spillerne deres både ble frikjent og dømt til å betale erstatning?

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Voldtektssaken har vært krevende å håndtere over lang tid, og mange hadde nok ventet at dommen i tingretten ville bidra til å avklare spillerens fremtid i klubben.

Dersom det ikke endte med noen rettslige reaksjoner mot ham, ville det ikke vært grunnlag for å bryte kontrakten.

Ble han derimot dømt for voldtekt, ville det etter all sannsynlighet vært dekning for å avslutte arbeidsforholdet, til tross for at dette dreier seg om noe han er anklaget for å ha gjort på fritiden.

Men hva når det ender med en mellomløsning?

les også

Molde-spiller frifunnet i sovevoldtektssak

Nå havnet vi altså der det norske rettssystemet tidvis ender, som en følge av at det er ulike beviskrav strafferettslig og erstatningsrettslig.

Rent strafferettslig er konklusjonen at spilleren er frifunnet under dissens.

Fagdommeren benytter et utfyllende resonnement til å belegge hvorfor han finner det «ikke tvilsomt» at Molde-spilleren hadde samleie med kvinnen mens hun sov, og at hun i kombinasjon med beruselse ikke var i stand til å motsette seg samleiet.

Det er et poeng her at det finnes flere forhold å ta stilling til i bevisvurderingen, som for eksempel vitneutsagn fra nachspielet, enn i sovevoldtektssaker der ingenting annet enn påstand mot påstand ligger til grunn.

Men de to meddommerne mener det likevel ikke er mulig å se bort fra spillerens forklaring, som bygger på at samleiet var frivillig, og at konklusjonen derfor må bli frifinnelse.

Kravet til å bli dømt er tilnærmet sikkerhet, og all relevant tvil skal komme tiltalte til gode.

Når det gjelder kravene til erstatning, er utgangspunktet at det må være sannsynlighetsovervekt, altså at dommerne ikke trenger å være like brennsikre.

I en alvorlig sak som denne, skjerpes kravet til at sannsynlighetsovervekten må være klar.

les også

Lar voldtektstiltalt spiller fortsette: Kinkig, men riktig

Det er alle tre dommerne enige om at den er.

Dermed landet man på denne sammensatte løsningen, som sikkert vil fremstå merkelig for mange.

For de involverte skaper det en situasjon der alle egentlig har tapt.

Den fornærmede kvinnen har vært gjennom en forferdelig periode, og må nå takle at tingretten trodde henne tilstrekkelig til å idømme erstatning, men ikke i så stor grad at han ble straffet. Det budskapet tar det nok litt tid å fordøye.

For en som mener seg urettmessig beskyldt for voldtekt, må det oppleves spesielt å bli dømt til å betale den fornærmede, i en sak der man ellers kategoriseres som frifunnet.

Og hva med fremtiden hans?

Vi kjenner ikke detaljene i kontrakten, og vet ikke hva som for eksempel skal til for å heve den ut fra omdømmefaktorer.

Men det er klart at Molde Fotballklubb nå er i en skikkelig limbo, og at dette er blitt enda vanskeligere å håndtere enn før.

Kan de se bort fra at han faktisk ble frifunnet?

Kan de se bort fra at han faktisk må betale erstatning?

Nå er det jo slik at det er vanskelig å finne en mellomløsning her for klubben.

Enten bryter de kontrakten, eller så gjør de det ikke.

Presset på Molde kommer til å øke etter tingrettsdommen, og nå er det opp til lagmannsretten å behandle neste runde, ettersom saken blir anket.

I serien av suboptimale svar, er nok det mest farbare for Molde å avvente til det foreligger en rettskraftig dom. Selv om den løsningen hverken er enkel eller populær.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder