KALD KRIG: Kulturminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt er uenige etter dopingoppropet som har vært diskutert den siste måneden.

KALD KRIG: Kulturminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt er uenige etter dopingoppropet som har vært diskutert den siste måneden. Foto: Patrick Da Silva Sæther, Terje Pedersen VG/NTB SCANPIX

Beskylder idrettspresidenten for å kuppe ferskt dopingopprop

Kulturministeren: – Departementet har aldri opplevd maken

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) jobbet med et
nordisk opprop i kampen mot doping. Da Norges Idrettsforbund fikk utkastet til gjennomlesning, gjorde de endringer, sendte det til media – og satte en sperrefrist for publisering.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Nå reagerer flere sentrale aktører sterkt på det som har skjedd.

– Jeg er veldig forundret. Jeg forstår ikke hva som har skjedd. Dette var kulturdepartementets initiativ, som vi støttet, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Hun er styreleder i Antidoping Norge, og har vært en del av prosessen helt fra starten av.

Les idrettspresidentens svar nederst i saken.

Det startet med at Linda Hofstad Helleland innkalte til et svært topptungt møte mellom departementet, Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge tidlig i september.

Nyhet: WADA endrer astmareglene

12 mennesker satt rundt møtebordet til statsråden i sentrum av Oslo. Blant dem var generalsekretær Inge Andersen og president Tom Tvedt i Norges Idrettsforbund.

Statsråden tok initiativ til et felles opprop, forteller flere kilder. Målet var å styrke Verdens Antidopingbyrå. Når man var blitt enige om en tekst, skulle de andre nordiske landene bli oppfordret til å signere på oppropet.

Flere kilder uavhengig av hverandre forteller VG at Tom Tvedt ga uttrykk for at han måtte gå en runde i egen organisasjon før man kunne delta i et slikt opprop.

– Han ga uttrykk for at det kunne ta tid, sier Svarstad Haugland.

Dokument: Se departementets utkast til NIF 16. september
Dokument: Se NIFs opprop-utkast til NTB 21. september

Kulturdepartementet og Antidoping Norge jobbet ifølge statsråden frem åtte konkrete punkter, som ble sendt til idrettsforbundet for gjennomlesning 16. september. Fem dager senere – onsdag denne uken – svarte NIF.

Endring vakte oppsikt

FAKSIMILE: VGs forside 23. september 2016.

Flere punkter var endret. Og det svært sentrale poenget om at WADA burde få mulighet til å sanksjonere mot idrettsorganisasjoner og dopingbyråer som bedriver åpenbar juks, var fjernet av idrettsforbundet.

Endringen vekket oppsikt. I departementet jobbet man videre med et nytt utkast partene kunne enes om. Å fjerne punktet som sier at WADA bør kunne straffe idrettsorganisasjoner, kom likevel ikke på tale, var man tydelige på internt.

Sett? Spydlegende Thorkildsen til angrep på Inge Andersen

I går formiddag kom den store overraskelsen for apparatet rundt Helleland: NTB tok kontakt med kulturdepartementet. I eposten fra journalisten, som VG har fått tilgang på, står følgende:

« Idrettspresidenten reiser fredag til Finland for å legge fram et forslag til en felles uttalelse for de andre nordiske idrettsforbundene. Håpet er å samle støtte fra alle de nordiske landene i dette spørsmålet. Jeg lurer rett og slett på om departementet også gir sin støtte til utspillet fra Norges Idrettsforbund, og de åtte punktene til felles uttalelse som blir lagt fram på det nordiske møtet kommende helg. Med støttet fra KUD vil jo saken stå enda sterkere. Det er i alle fall idrettsforbundets mening».

I bunn av meldingen ligger rester av en tidligere epost NIFs kommunikasjonssjef Per Tøien har sendt til NTBs journalist. Emnefeltet indikerer at oppropet har fulgt eposten som vedlegg.

Overrasket Helleland

Sentrale kilder forteller VG at kulturministeren skal ha reagert kraftig. Også i Antidoping Norge har man stusset på det som har skjedd.

For det første skal oppropet – ifølge Svarstad Haugland og flere andre kilder – ha sitt utspring fra politisk hold, ikke idrettsforbundet. For det andre ble det gjort endringer, og «solgt inn» til NTB som et felles opprop. Men hverken Antidoping Norge eller departementet står inne for oppropet etter at endringene er gjort.

Norges Idrettsforbund sier nå at NTB hadde fått sperrefrist inntil partene var enige om formuleringer med å omtale saken på trykk. (Se eget svar fra NIF).

– Opplever du at NIF har stjålet forslagene til departementet og Antidoping Norge, og forsøkt å ta æren for dem?

– Vi inviterte NIF til samarbeidet. De sa «nei» - og så går de ut med dette selv. Vi har aldri opplevd maken, sier kulturminister Hofstad Helleland til VG.

Hun bekrefter at hun reagerer sterkt på det som har skjedd.

– Dette er en helt ny måte å jobbe, som kulturdepartementet ikke har sett før, sier hun.

– Har du tillit til Tom Tvedt som idrettspresident i Norge?

– Det er opp til idretten selv å vurdere om de har tillit til sin president, sier ministeren.

Lest? Toppidrettssjefen beklager OL-skuffelsen

Helleland stiller seg undrende til at NIF fjernet punktet hvor man ber om at WADA kan ilegge idrettsorganisasjoner infisert av juks straff.

– Det får være opp til Tom Tvedt å forsvare hvorfor de ikke ønsker å være tydeligere i spørsmål om antidopingarbeid, mener hun.

Valgerd Svarstad Haugland stiller seg også undrende til at punktet er fjernet i NIFs versjon. Hun omtaler kravet om sanksjonsmuligheter til WADA som svært vesentlig.

– Hadde WADA vært frittstående og hatt slike sanksjonsmuligheter, hadde vi unngått det som skjedde rundt Russland og Rio-OL. For oss er det viktig, sier styrelederen i Antidoping Norge.

Tvedt slår tilbake mot påstandene

NIF-toppen: – Departementet må ha misforstått

SLÅR TILBAKE: Idrettspresident Tom Tvedt etter et styremøte på Fornebu i sommer. Foto: Patrick Da Silva Sæther VG

Idrettspresident Tom Tvedt avviser at Norges Idrettsforbund har fjernet et punkt som gir WADA muligheten til å sanksjonere overfor idrettsorganisasjoner som bedriver systematisk juks.

Det skrev Tvedt i en epost til VG sent i går kveld.

«WADAs muligheter til å sanksjonere ligger tydelig nedfelt i WADA-koden. Her må departementet ha misforstått. I det som står om tilsynsorgan i vårt forslag til erklæring ligger det selvsagt også en forutsetning om at WADA allerede har en utvetydig og sterk sanksjonshjemmel».

På spørsmål om hvordan NTB kunne få oversendt et utkast til opprop, som ikke departementet eller Antidoping Norge gikk god for, understreker Tvedt at nyhetsbyrået fikk opplysningene med såkalt «sperrefrist».

Les også: Eks-golfpresident og TV2-profil: – Legg ned Olympiatoppen!

Det betyr at man gjør en avtale om at det ikke publiseres før et bestemt tidspunkt.

«Et sterkere internasjonalt antidopingarbeid er tema på Nordisk idrettsmøte i helgen.Jeg hadde et intervju med NTB om andre saker i går og fortalte om arbeidet med en felles uttalelse om antidopingarbeid. All den tid vi reiser til Helsinki i morgen tidlig kl 0700, gjorde vi følgende avtale med NTB: Dersom KUD og ADNO var enige i våre innspill og det utkastet vi oversendte, eventuelt om vi rakk å komme fram til et omforent forslag før avreise til Finland, ville utkastet være vårt forslag til Nordisk idrettsmøte med departementet, Antidoping Norge og NIF som avsendere. Om vi ikke rakk å bli enige ville NIF løfte fram forslaget som idrettens eget forslag til en felles idrettspolitisk uttalelse for Norden i helgen» skriver Tvedt.

Han ønsket heller ikke i går å gjøre et telefonintervju, men ba om å få alle spørsmål på epost.

Tvedt avviser bestemt at idrettsforbundet har fjernet et punkt om WADA og sanksjonsmuligheter:

«Som jeg skriver i mitt svar til statsråden i dag har vi ikke fjernet noe punkt om sanksjonsmuligheter. Jeg kan ikke se hvordan det vi skriver om dette skulle være svekket i det forslaget som vi sendte til departementet på tirsdag. Det å kunne ilegge sanksjoner ligger allerede i dag i WADAs tilsynsrolle slik WADA-koden er formulert. Vi forslo i teksten å forsterke sanksjonshjemmelen ytterligere, ved å skrive at tilsynsmyndigheten måtte bli mer klar og håndfast» skriver han.

– På det første møtet hevdes det at du ikke ville delta i et opprop fordi det måtte forankres i en prosess i idretten, som ville ta tid. I så fall: Hvordan kan dere sendte et slikt initiativ til NTB?

«Den som hevder dette, har nok ikke hørt etter. Jeg har bekreftet ønsket om et felles opprop, og derfor jobber vi nå for å bli enige om en uttalelse. Oppropet som vi ønsker å ta med oss til Helsinki, så langt som det var kommet, ble diskutert og forankret i presidentskapet mitt».

– Fra politisk hold reageres det kraftig på at dere går ut med dette til NTB, midt i en arbeidsprosess, der man hadde ambisjoner om å presentere et samlet opprop på et senere tidspunkt. Det hevdes at kulturdepartementet aldri har opplevd lignende arbeidsmetode som dette?

«Som jeg forklarer over har vi ikke gått ut med dette. Vi har holdt NTB ansvarlig for innholdet og stilt krav om at den ikke skal ut før vi gir klarsignal, da enten som et felles opprop eller idrettens forslag til Nordisk idrettsmøte – og dette har vært oppfattet. Derfor undrer det oss at VG har denne saken nå» mener Tom Tvedt.

Idrettspresidenten opplever uenigheten som oppkonstruert. NIF har ikke noe behov for å ta æren for noe alene. De har heller aldri sagt nei til å være del av et opprop, understreker han.

«Det faller på sin egen logikk: Dersom vi hadde sagt nei til dette, hvorfor skulle da departementet sende over første utkast, og hvorfor skulle vi kommentere det og søke å gjøre det enda mer presist? Styrking av internasjonalt antidopingarbeid står som tema og som sak på Nordisk møte i Helsinki. Det er idrettens eget initiativ» mener han.

– Linda Hofstad Helleland sier at «Vi inviterte NIF til samarbeid. De sa nei - og så går de ut med det selv»?

«Dette er alvorlig. Statsråden vet naturligvis at NIF aldri har sagt nei til et samarbeid om dette. Om det var tilfelle, ville ikke departementet ha sendt oss et utkast til samarbeidserklæring – som vi besvarte seriøst og grundig på kort tid. I tillegg har vi, som sagt, ikke gått ut med dette» skriver Tom Tvedt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder