– Åpenhet er en gave, sier Kjersti Stavrum Løken

UENIGE OM ÅPENHET: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Stavrum Løken, mener åpenhet er en gave. Idrettspresident Tom Tvedt til venstre og fotballpresident Terje Svendsen til høyre har ennå ikke vist mye åpenhet. FOTO: VG/NTB SCANPIX

Mener idretten skaper trøbbel for seg selv

Norges presseforbund reagerer på at ikke idretten viser mer åpenhet.

  • Herman Folvik

Artikkelen er over fire år gammel

– Åpenhet er ikke en straff. Det er en gave fordi det avklarer en praksis, og gjør deg bevisst på at det som ikke enkelt lar seg, bør man slutte med. Det er egentlig ikke mer komplisert enn det, så er det noen hensyn overfor kommersielle interesser, og det kan jeg godt se. Men i det offentlige forholder man seg til det ved at man innimellom sladder enkelte opplysninger, sier Kjersti Stavrum Løken, generalsekretær i Norsk Presseforbund, til VG.

Hun mener idretten vinner på å å vise mer offentlighet. VG sendte innsynsbegjæring til Norges Idrettsforbund, Norges Skiforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Cykleforbund. Noe som ble avvist fra idrettsforbundene.

Norges Fotballforbund kom torsdag med en uttalelse på at de innser at mer offentlighet må til.

– Du ser hva som skjer når man ikke vil vise åpenhet. Det skaper grobunn for mistanke. Det skjer helt bevegelig. Har man ikke noe å skjule, så løser man de utfordringene det er pek på og skaper et regime hvor folk på idrettstinget og alle ildsjeler i idretten er trygg på at hele denne verdikjeden henger logisk i hop, og at det er et rimelig forhold mellom alle nivå, sier Stavrum Løken.

Kulturminsteren kaller inn idrettstoppene til prat om åpenhetspraksis

– Signaliser åpenhet raskt

Idretten får 87 prosent av midlene sine fra offentligheten, det dreier seg om 2,3 milliarder i året, viser tall VG har fått fra SSBs satellittregnskap. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund opplever at idretten fumler med tiden i åpenhets-debatten.

Sett denne? Taus Svendsen etter møte om åpenhet i NFF

– I idrettens rolle mener jeg de nettopp bør gripe denne muligheten slik at man i ettertid vil si at det sto respekt av hvordan idretten møtte denne utfordringen på.

– Hvordan synes du de har taklet den til nå?

– Jeg synes det drøyer litt. De må finne ut hvordan de skal signalisere veldig raskt at de skal sende ut mest åpenhet, sier Stavrum Løken.

Les også: Vil ikke gi ut konkrete reiseregninger

Forbundene har egne intern kontroller, men Stavrum Løken påstår at det trengs innsyn i tillegg.

– Internkontroll gir ikke den nødvendige dialogen ut mot folk flest, og idretten er en sum mot veldig mange av oss som står på sidelinjen, pakker omslag på bøker og gjør viktig dugnadsarbeid.

Les også: Grasrota ber NIF-toppene legge regningene på bordet

– Ute på feil geleid

– Fare for personopplysninger har blitt brukt som et argument for ikke å vise mer åpenhet. Hva tenker du om det argumentet?

– Det lar seg løse. I det øyeblikket man prøver å finne unnskyldninger for hvorfor man ikke vil åpne opp, da er man ute på feil geleide. Idretten bør møte dette med hvordan man kan løse disse utfordringene rundt kommersielle interesser og personopplysninger.

Frp-politiker kritiserer idrettstoppene: Lever i sin egen verden

Idretten skrev i sitt svar til VGs innsynsbegjæring ble det uttrykt frykt for ikke å kunne «kontrollere at informasjonen presenteres korrekt og i riktig kontekst». Den kjøper ikke Kjersti Stavrum Løken.

– Det kan de selv bidra med. De kan legge det ut på egne nettsider om de mener det kommer feil ut. Men i Norge har vi en offentlighetslov og kommunelov som sikrer stor grad av åpenhet i forvaltningen, og vi har mye god praksis. Dette åpenhetsprinsippet er så vel etablert, sier hun.

RBK-topp om avslag: Grasrota vil reise seg og sørge for åpenhet

– Idretten i demokratiets steinalder

Informasjonsrådgiver Jarle Aabø i Aabø & Co mener norsk idrett er i krise.

– Idretten befinner seg i demokratiets steinalder når det gjelder åpenhet. Idretten har ingen troverdig når det gjelder deres snakk om åpenhet. Dette handler om en ukultur, som idretten selv ikke ser er en ukultur. Derfor befinner norsk idrettsbevegelse seg i en krise, noe de har gjort i lang tid, sier Aabø til VG.

Så du denne? 12 av 15 kretser ber NIF-toppene vise reiseregninger

I likhet med Stavrum Løken synes Aabø at norsk idrett skaper trøbbel for seg selv ved å ikke vise mer åpenhet.

– Norsk idrettsbevegelse lever av skattepenger, altså folkets penger. Det er forunderlig og ganske sjokkerende at tillitsvalgte i norsk idrett ikke ønsker å fortelle hvordan de forvalter offentlige midler. Ved å skjule noe som så opplagt burde vært åpent, gis det rom for tvil og en tvil knyttet til bruken av offentlige midler er sterkt omdømmesviktende. Det frarøver idrettspampene den tillit de burde ha, blant sine medlemmer og befolkningen. De skaper ikke bare trøbbel for seg selv, de skaper en atmosfære som er skadelig for den selv og for Norge sådan, sier han.

– Hva bør idretten gjøre for å unngå tvil?

– De burde bare åpne alle skuffer og skap, og med den største gleden levere de mest detaljerte regnskapene i norgeshistorien hvert eneste år fremover. At de ikke åpner opp betyr at de må ha noe å skjule. Når vi ser hvordan idrettspamper i resten av verden, spesielt IOC, bruker pengene til sine egne berikelser er det fort gjort å betenke at de norske idrettspampene gjør det samme. De må praktisere åpenhet, og ikke bare late som de liker det, svarer Aabø.

Kommentar: Hvor tøff er du, Terje?

– Holdes tilbake på tynt grunnlag

Pressens offentlighetsutvalg (POU), et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge, er ikke imponert over idrettens åpenhet. Det kommer frem i en uttalelse:

«VGs undersøkelser og oppslag den siste tiden viser etter utvalgets syn at opplysninger holdes tilbake på tynt grunnlag.

Hotellvalg og restaurantbesøk er ingen privatsak når det gjøres i forbundenes regi. Det samme gjelder utbetaling av lønn. Enkeltkostnader som kan knyttes til helse eller andre private forhold, kan enkelt sladdes slik at man ivaretar personvernet. Utover dette bør det være full åpenhet. Det samme gjelder opplysninger om eksterne konsulenter og PR-byråer, som utfører sentrale oppgaver på vegne av forbundene.

Idrettsforbundets praksis hindrer en uavhengig kontroll av pengebruken, og samfunnet får et dårligere grunnlag til å mene noe om hvordan pengene brukes. Det er et demokratisk problem, og det svekker samfunnets tillit til forbundene».

Les også: Siem reiste for en halv million – NFF vil ikke vise reiseregningene

Dette svarte idretten på innsynsbegjæringen

Norges Idrettsforbund svarte i sitt brev at «NIF er grunnleggende positiv til åpenhet rundt idrettens kostnadsbruk, og egen kostnadsbruk i særdeleshet. Våre medlemsorganisasjoner skal sikres god kunnskap om hvordan NIF ledes og drives, herunder bruken av de midlene norsk idrett får gjennom det offentlige. Det skal ikke være rom for tvil om at god økonomistyring og kostnadskontroll er styrende for norsk idrett».

Idrettsforbundet sa imidlertid nei til å legge fram reiseregninger, ut fra følgende begrunnelse:

«NIF kan ikke medvirke til at den enkelte ansatte, tillitsvalgte eller forretningsforbindelse, urettmessig kommer i medias søkelys, og at detaljert informasjon offentlig gjøres uten den enkeltes samtykke eller mulighet for å kontrollere at informasjonen presenteres korrekt og i en riktig kontekst. NIF ønsker ikke å åpne for at media får en generell tilgang til enkeltbilag.»

Mer om

  1. Idrettspolitikk
  2. Norges Fotballforbund (NFF)

Flere artikler

  1. Idrettsjurist Kjenner krever økonomisk åpenhet i norsk idrett

  2. Idrettstoppene har svart: Vil ikke gi ut konkrete reiseregninger

  3. VG-sportens nyhetsleder kommenterer: Tid for nådeløs åpenhet. Overalt

  4. Folkets klare dom: Vis reiseregningene!

  5. Tid for åpenhet, Andersen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder