GÅR MOT IP-BLOKKING: Flertallet på Stortinget vil bruke teknologi for å hindre nordmenn å gå inn på nettsidene til utenlandske spillselskaper. Foto: KAREN BLEIER / AFP

Vil ha IP-blokkering av utenlandske spillselskaper

IP-blokkering av utenlandske spillselskaper, utvidede fullmakter til Lotteritilsynet og mindre reklame for Norsk Tipping: Alt dette hamres trolig gjennom på Stortinget i løpet av våren.

 • Anders K. Christiansen

Artikkelen er over to år gammel

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti går nå i strupen på utenlandske spillselskaper ved å fremme åtte konkrete lovforslag i et forsøk på å beskytte monopolet til Norsk Tipping.

Overfor VG bekrefter både SV og SP at de vil støtte forslagene. Det betyr at flertallet på Stortinget er i boks.

– Dersom enerettsmodellen skal bestå, så må man stramme inn på en del punkter. Vi kommer aldri de utenlandske spillselskapene til livs, men vi kan gjøre mer for å begrense mulighetene deres til å opptre i det norske markedet, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

les også

VG-sportens kommentator: Kampen om spillpengene: Lykke på lånt tid

Dermed tyder mye på at kulturminister Trine Skei Grande har fått en spesiell innsettelsesgave fra opposisjonen på Stortinget. Selv om regjeringsplattformen tar til orde for å bevare enerettsmodellen, har partiet hennes programfestet at de ønsker et prøveprosjekt for lisensordning på utenlandske nettspill.

I stedet kan det gå stikk motsatt vei – fordi Stortinget krever det.

I forslagene heter det blant annet at man skal:

 • Blokkere tilgangen til nettsidene til utenlandske spillselskaper.
 • La Lotteritilsynet kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til utenlandske spillselskaper eller betalingsleverandører.
 • Vurdere begrensninger på reklame fra Norsk Tipping, siden mulighetene for billig digital eksponering har økt de siste årene.
 • Gi Lotteritilsynet utvidede fullmakter til å ilegge overtredelsesgebyrer ved brudd på markedsføringsloven for pengespill, og etterforskning av dette.
 • Utrede om man bør trekke oljefondet ut av utenlandske spillselskaper.

– En rekke andre EU-land har iverksatt mye av dette, og Lotteritilsynet tar til orde for det. Da ser jeg ingen grunn til ikke å gjennomføre slike tiltak. Vi synes det er underlig at ikke regjeringen selv gjør det, sier Trettebergstuen.

 Betalingsforbudet som daværende kulturminister Trond Giske fikk innført for ti år siden, fungerer ikke i praksis. Hvorfor blir dette mer effektivt?

les også

Sjokkbeskjed fra Spillavhengighet Norge: Åpner for å støtte lisens til utenlandske spillselskaper

– Man kan enten kjempe for å bevare det norske, regulerte systemet. Eller så kan man gi opp og sidestille alle ved å gi lisenser. Men da blir Norsk Tipping og Stortingets mulighet til å regulere selskapenes atferd, samt sørge for at norsk idrett og kulturliv får overskuddet, borte.  Det er nemlig ikke sånn at alle disse selskapene er interessert i å få en lisens. Det vil alltid være selskaper som befinner seg på «utsiden», og som ikke vil forholde seg til regelverket, sier Trettebergstuen.

Forslagene lå også på bordet i fjor, uten å få flertall. Etter høstens valg er imidlertid sammensetningen av Stortinget annerledes.

Norges idrettsforbund er positive til det ferske lovforslaget:

– For det første kjemper vi imot spillavhengighet og alt det vonde det fører med seg. For det andre vil det ivareta enerettsmodellen på en enda mer effektiv måte som igjen verner om finansieringen av norsk idrett og norsk frivillighet, sier idrettspresident Tom Tvedt til VG.

Høyres Tage Pettersen understreker at det er bred enighet på Stortinget om enerettsmodellen:

les også

Kulturministeren støtter spillmonopolet

– Den utvidede regjeringen sier det samme i Jeløya-plattformen. I tillegg til dette gikk kulturministeren ut i VG før jul, sammen med KrFs Bekkevold, og lovet en gjennomgang med mål å strupe utenlandske spillselskapers muligheter i Norge. Med bakgrunn i dette ser jeg på dette representantforslaget som å slå inn åpne dører og for å sikre seg medieoppmerksomhet.

 Forslagene ble nedstemt i forrige stortingsperiode. Da er det vel ikke snakk om «åpne dører»?

– De åpne dørene handler om at kulturministeren alt har lovet en gjennomgang og med det vil komme til Stortinget med en sak. Og en sak fra regjeringen vil være basert på grundigere utredninger enn et representantforslag, sier Pettersen.

I spillbransjen frykter man tilsynelatende ikke det ferske forslaget, som er signert Anette Trettebergstuen (Ap) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

– Slike forslag har Ap og KRF jevnlig kommet med, uten at det har hatt noen betydning for hverken vårt tilbud eller nordmenns lyst til å spille utenlands. Vi forholder oss til alle regler og krav der vi er lisensiert, og ser med glede og forventning frem til at kulturminister Trine Skei Grande, som selv har sagt at hun er for en lisensiering, nå skal lede Kulturdepartementet og føre spillpolitikken fremover, sier Mikael Mellqvist i spillselskapet Coolbet.

Han mener norske politikere skyver de spilleavhengige foran seg, og nekter å innse realitetene i dagens spillmarked:

– Mange hundre tusen nordmenn spiller online utenlands, og det eneste vi ser som kan bidra til å regulere reklame etc. er, som i nesten alle andre europeiske land, å innføre en lokal lisensiering med likebehandling og like krav for alle, sier Mellqvist.

les også

Idrettsforbundet om tippesøksmål: – Naivitet

Disse forslagene ble fremmet for Stortinget denne uken, og vil etter alle solemerker få flertall:

1. Stortinget ber regjeringen stanse pengespill hos uregulerte pengespillselskaper ved å blokkere nettsidene deres samt hindre nedlasting av og spilling via apper.

2. Stortinget ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å gi Lotteritilsynet mulighet til å kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til uregulerte spillselskaper og betalingsleverandører.

3. Stortinget ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å gi Lotteritilsynet mulighet til å pålegge bankene å avvise transaksjoner til uregulerte spillselskap.

4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av krav om registrert spill knyttet til alle digitale pengespill.

5. Stortinget ber regjeringen vurdere sterkere begrensninger på reklame for lovlige pengespillaktører, samt vurdere om andre målemetoder enn pengebruk må brukes i reguleringen av omfanget.

6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi Lotteritilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på forbudet mot markedsføring av uregulerte pengespill.

7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at Lotteritilsynet skal få utvidet mulighet til å granske saker, blant annet med tilgang til offentlige registre, og til å kreve fremlegging av opplysninger fra aktører som helt eller delvis medvirker til markedsføring eller gjennomføring av uregulerte pengespill.

8. Stortinget ber regjeringen utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland (SPU) ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige forvaltningsmeldingen om fondet.

Mer om

 1. Norsk Tipping
 2. Anette Trettebergstuen
 3. Pengespill
 4. Tage Pettersen
 5. Statens pensjonsfond utland
 6. Spill

Flere artikler

 1. Stortingsvedtak snart: Blokkerer utenlandske spillselskaper

 2. Utenlandske pengespill kan bli blokkert i Norge

 3. Størst gevinst med enerettsmodell

 4. Derfor stopper vi pengespillreklamen

 5. Kulturministeren ber om ny evaluering av spillpolitikken

Fra andre aviser

 1. Spillselskapene fnyser av norske politikere: – Dette er ren symbolpolitikk

  Bergens Tidende
 2. Utenlandske pengespill kan bli blokkert i Norge

  Aftenposten
 3. Flertall på Stortinget for IP-blokkering av utenlandske spillselskaper

  Aftenposten
 4. Atle tapte syv millioner på pengespill. Dette var hans råd i møtet med kulturministeren

  Bergens Tidende
 5. Regjeringen vil forby TV-reklame for utenlandske pengespill

  Fædrelandsvennen
 6. Atle tapte syv millioner på pengespill. Dette var hans råd i møtet med kulturministeren

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no