HAR FÅTT KRITIKK: Norges idrettsforbund, her representert ved Kristin Kloster Aasen og Tom Tvedt, har fått kritikk fra flere kanter i etterkant av at Russland ble tatt tilbake i idrettsvarmen. Foto: Mattis Sandblad

Tvedt svarer etter WADA-bråket: – Vært krystallklar helt fra Russland-saken kom opp

Tilbake på norsk jord slår idrettspresident Tom Tvedt tilbake mot kritikken Norges idrettsforbund har fått de siste dagene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Idrettspresidenten og folkene rundt han har måttet tåle mye kritikk de siste dagene for hvordan de har håndtert saken som endte med at WADA ønsket Russland tilbake til idretten.
Blant annet la Jan Åge Fjørtoft bredsida til i et intervju med VG fredag. Linda Hofstad Hellelands internasjonale rådgiver gikk blant annet knallhardt ut mot hvordan Norges idrettsforbund har latt et IOC-medlem fronte håndteringen av Russland-saken.

Siden idrettspresident Tom Tvedt har vært på tjenestereise i Kina, er det visepresident i Norges idrettsforbundet, Kristin Kloster Aasen, som har uttalt seg om saken utad. I tillegg til vervet som visepresident, er Kloster Aasen IOC-medlem.

– Synes du det er problemfritt at Kristin Kloster Aasen har frontet NIFs syn på saken?

– Ja, det synes jeg. Da hun ble valgt som IOC-medlem, var hun allerede visepresident. Det er hun som må ta stilling til om hun oppfatter det som problematisk, sier Tom Tvedt til VG.

– Men du må vel kunne ta stilling til hva du tenker om det?

– Jeg har forståelse for at du stiller spørsmålet. Men som jeg sier så satt hun allerede som visepresident da hun ble valgt inn. Jeg er sikker på at Kristin Kloster Aasen har gjort en god vurdering av det, sier Tvedt og viser til at Gerhard Heiberg i sin tid var involvert i en lignende rolleblanding.

– Men hva synes du om det?

– Det er en vurdering Kristin Kloster Aasen må svare på, gjentar Tvedt – og unngår dermed å svare på om han synes det hele er en ønskelig praksis.

Bakgrunnen for Kloster Aasen-kritikken er at WADA eies 50/50 av IOC og internasjonale myndigheter, og den mektige idrettsorganisasjonen har presset hardt på for å få Russland tilbake i idretten.

les også

Idrettsforbundet: Kunne ikke støtte Helleland før nå

– Vårt syn har vært klart

Norges idrettsforbund – med Tom Tvedt i spissen – har dessuten måttet tåle tildels sterk kritikk for at de ikke i tydeligere grad frontet sitt syn på WADA-saken i forkant av at Russland ble tatt tilbake i varmen.

Tom Tvedt mener på sin side at idrettsstyret har vært tydelige hele vegen.

– Kritikken har vel gått på at idrettsstyret har vært for sent ute, men idrettsstyret leverte sitt styrevedtak umiddelbart etter at NIF administrasjonen hadde jobbet døgnet rundt med å finne ut hva WADA-vedtaket faktisk var, sier Tvedt.

– Men kritikken handler vel om det som skjedde i forkant?

– Norsk idrett har vært krystallklar helt fra Russland-saken kom opp på at vi har stått bak vedtaket som veikartet til WADA sa i utgangspunktet. Vi har støttet Linda Hofstad Hellelands standpunkt, sier Tvedt.

– Har man vært klare nok på det utad?

– Det kan være at det ikke har kommet godt nok frem utad. Men fra vårt ståsted har det vært tydelig. Det har blitt fattet styrevedtak på det, sier han.

– Pressen ville ikke skrive om det

Samtidig erkjenner Tvedt at NIF kunne gjentatt sitt standpunkt til WADAs opprinnelige veikart på et tidligere tidspunkt.

– Vi har vært offensive på de arenaene vi kan utøve innflytelse, blant annet når det gjelder revisjon av WADA-koden. Her har vi fått gehør for mange av våre innspill. Dette serverte vi også norsk presse for en måned siden, men ingen var interesserte i å skrive om dette. Jeg stiller meg spørsmålet om hvorfor, sier Tvedt.

les også

Takk og lov for OL-nekten

– Hvordan vil dere synliggjøre det synspunktet fremover?

– Jeg regner med at vårt vedtak er ganske tydelig og at det blir synliggjort i alle kanaler i hele verden nå, sier Tvedt – og fortsetter:

– Vi har tatt initiativ til et møte med Linda Hofstad Helleland. Vi er klare på at vi må diskutere hva idretten kan gjøre for å følge opp Unesco-konvensjonen. Samtidig er det også representanter fra myndighetene som har stemt for dette forslaget. Likevel må vi, så snart som mulig, diskutere hvordan vi kan påvirke fremover.

Forklarer Kina-turen

Idrettspresidenten har ikke vært tilgjengelig for intervjuer de siste dagene grunnet en tjenestereise til Kina. Tvedt presiserer at han slett ikke planla å reise til Kina i forbindelse med Russland-saken.

– Det er slik at vi planlegger fire-fem år foran at det skal arrangeres OL, i 2022 er det i Kina. Våre utøvere skal forbedre seg til de forhold som møter oss i tillegg skal vi ha innkvartering og det er blant annet et statsbesøk snart. Vi har jobbet med avtalen sammen med kulturdepartementet og kineserne, og for et år siden fikk vi på plass denne avtalen, sier Tvedt.

– Forstår du at folk reagerer på timingen?

– Det var en avtale som ble spikret for et halvt år siden, så har jo det skjedd en del ting det siste halvåret som man ikke kan kontrollere. Sånn er det, sier Tvedt.

HARD KRITIKK: Kristin Kloster Aasen ønsket ikke å kommentere kritikken fra Jan Åge Fjørtoft lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder