VM-SJEF: Harald Tiedemann Hansen var øverste ansvarlige for sykkel-VM, som endte i konkurs. Om domsutvalget i NIF skal granske om idrettens regler er brutt, må saken bringes inn for dem fra det samme miljøet saken gjelder. Det forandres seg dersom idretten får en uavhengig påtalenemnd. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kommentar

Idretten trenger en påtalenemnd: Hvem vil straffe sine egne?

VM-skandalen i Bergen viser hvorfor idretten trenger en påtalenemnd. Nå er det dessverre stor fare for at et forslag om å innføre dette blir nedstemt på idrettstinget – uten en skikkelig diskusjon.

I oppkjøringen til et usedvanlig interessant ting, vil mye selvsagt handle om valget av ny idrettspresident. Men det er minst like viktig hvordan en rekke svært sentrale saker blir behandlet av forsamlingen på Lillehammer.

Her er det grunn til stor bekymring for at et av de viktigste forslagene kan bli lagt i skuffen, endatil med en syltynn begrunnelse.

les også

VG-opptelling: Mollekleiv i klar ledelse på Kjøll før NIF-valget

Temaet dreier seg om «forslag 12.99», med Oslo idrettskrets som avsender. Det er ment å avhjelpe en av norsk idretts virkelige verkebyller: Handlingslammelsen som kan oppstå som følge av tette bånd i små miljøer.

Her er vi midt i tematikken rundt kameraderiet som kan oppstå, dersom det skal være opp til et organisasjonsledd å forfølge noe potensielt klanderverdig i egne rekker.

Hvordan kan man da stole på at opplysning av saken får trumfe vennskap, kjennskap og ønsket om å slippe støy av bekvemmelighets- eller praktiske hensyn?

les også

Presidentstriden i NIF: Ikke kupp valget!

Forslagsstiller begrunner nødvendigheten av å oppnevne en påtalenemnd – uavhengig av organisasjonsleddet – som følger:

«Styrene i organisasjonsleddene er politiske aktører som kan ha egeninteresser og relasjoner til berørte i straffesaker. Oslo Idrettskrets er også kjent med straffesaker i idrettslag som ikke blir påtalt grunnet kapasitets- og kunnskapsmangel i idrettslaget. Den forulempede i et idrettslag har i dag ingen formell instans å fremme sin sak dersom styret i idrettslaget ikke tar ut påtale».

les også

Mollekleiv til angrep på gubbevelder i internasjonal idrett: – Norge gjør ikke nok

Dette er en svært treffende beskrivelse av en systemsvakhet.

Ekstra betegnende er det at vi har en sak midt i nyhetsbildet som illustrerer hvor hardt skoen trykker.

Domsutvalget i idretten har ingen initiativrett, og får ikke vurdert om VM-skandalen i Bergen kan rammes av sanksjonsbestemmelsene i NIFs lov, med mindre saken blir brakt inn for dem.

Og hvem har eventuelt mulighet til det? Politisk valgte organer tilknyttet det samme miljøet som eventuelt skal granskes.

Om man skal ty til et understatement, så er det vel ikke akkurat handlekraft som har preget sykkeltinget og det nye regimet.

Men det som nå da har skjedd, er at Region Sør prisverdig nok velger å anmelde saken.

les også

Lanserer norsk OL-søknad for 2030-lekene

Hadde vi hatt en uavhengig påtalenemnd på plass for å vurdere dette, hadde regionen sluppet den belastningen det er å legge seg ut med den delen av miljøet som ikke ønsker seg boring i fortiden. Og den er betydelig.

Problemstillingen er relevant i en lang rekke sammenhenger, og kan sammenfattes i et prinsipielt spørsmål: Hvem er mest egnet til å ta stilling til et påtalespørsmål?

  1. Sentrale personer tett på det samme miljøet som saken gjelder.
  2. Personer som ikke har noen bindinger, og kan vurdere saken uhildet.

Konklusjonen er jo opplagt, og derfor er det skremmende å se at idrettsstyret innstiller på å stemme ned saken. Det begrunnes blant annet med at forslaget er avvist på tidligere ting.

Men om vi ser på hvorfor det er blitt nei før, er «begrunnelsen» tynne saker.

«Ressursbruk» er et argument som trekkes frem, men ærlig talt: Dersom det har skjedd noe potensielt i strid med idrettens regler, er det vel ikke kapasitet som skal avgjøre om det søkes svar eller ei?

Dessuten er det visst noe negativt at innføringen av en slik nemnd vil medføre at «man fratar organisasjonsleddene deres selvstendighet og mulighet til selv å beslutte å påtale et forhold.»

Halloooo?
Er det ikke tvert imot helt nødvendig at bukken får avstand til havresekken?

Før idrettstinget bare stemmer forslaget ned på autopilot, fordi man har sagt nei før, bør det i det minste hostes opp en begrunnelse med substans, for hvorfor man mener påtalespørsmål skal behandles i de samme sirklene som saken gjelder.

Her skal delegatene stå tidlig opp om morgenen for å finne en holdbar argumentasjon ...

PS. Oslo idrettskrets har også foreslått å opprette en enhet for gransking av mulig økonomisk kriminalitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder