BESØK: IOC-president Thomas Bach møtte kulturminister Torhild Widvey (H) på Ullevaal Stadioni vår. I bakgrunnen: Inge Andersen, Gerhard Heiberg og idrettspresident Børre Rognlien.
BESØK: IOC-president Thomas Bach møtte kulturminister Torhild Widvey (H) på Ullevaal Stadioni vår. I bakgrunnen: Inge Andersen, Gerhard Heiberg og idrettspresident Børre Rognlien. Foto: Trond Solberg, VG.,

Ungdoms-nei til Oslo-OL

Bare ett av åtte ungdomspartier støtter Oslo2022-søknaden

SPORT

Les alle ungdomspartienes mening om en norsk OL-søknad

Et flertall av fremtidens politikere i Norge ønsker ikke et OL i Oslo om åtte år: Av åtte ungdomspartier, støtter bare ett en norsk søknad.

Publisert: Oppdatert: 03.07.14 13:41

Den norske OL-motstanden er massiv før Stortinget skal si ja eller nei til en statsgaranti på 35 milliarder kroner i høst.

Men meningsmålingene tyder på at de yngste i befolkningen er mer positive til arrangementet. Det har fått ja-siden til å argumentere med at «Ungdommen ønsker OL».

Men ikke alle er enige.

– Det at ungdommen ønsker OL, er en blank løgn. Iallfall dersom du ser på ungdomspartiene, svarer KrFU-leder Emil André Erstad.

Venstre skeptisk

VG har vært i kontakt med samtlige ungdomspartier de siste dagene.

Ungdomspartiene til både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne er motstandere av et Oslo-OL i 2022.

Unge Venstre har som eneste parti ikke fattet et vedtak ennå, men leder Tord Hustveit er skeptisk.

Resten av ungdomspartiet deler denne oppfatningen, forteller han.

Nølende Høyre-ja

Unge Høyre er de eneste som støtter en norsk OL-søknad.

– Vi landet på et «nølende ja», sier nyvalgt leder Kristian Tonning Riise.

– Jeg skjønner veldig godt at mange er skeptiske, og jeg synes ikke IOCs opptreden er tillitvekkende. Men vi er positive under forutsetning at dette blir et nøkternt OL. Vestlige demokratier må stille opp fra tid til annen, så lenge vi også støtter OL-ideen, legger han til.

Av de seks ungdomspartiene som har vedtatt motstand mot et OL om åtte år, er det to argumenter som går igjen:

De er svært skeptiske til IOC. Og de mener pengebruken ikke kan forsvares.

– Det kostnadsnivået vi har vært vitner til de siste årene har vært altfor høyt, og det er sjelden budsjettene ikke sprekker. I tillegg ser man et IOC som mer og mer handler om helt andre ting enn idrettsglede. Vi er vitner til et pampevelde, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

Peker på meningsmålinger

I Norges idrettsforbund jobbes det i sommer intenst med å få et OL til Norge om åtte år. Stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet og Høyre er ettertraktet gods i jakten på stemmer når statsgarantien skal avgjøres.

Konfrontert med at kun ett av åtte ungdomspartier støtter OL-søknaden, skriver generalsekretær i idrettsforbundet, Inge Andersen, følgende i en e-post til VG:

«NIF kjenner ikke den innbyrdes stemningen og diskusjoner for eller mot Paralympics og OL i alle ungdomspartiene, men vi har registrert med glede at Unge Høyres landsstyre har sagt ja til Paralympics og OL i Norge i 2022. Vi antar at det også innenfor ungdomspartiene råder usikkerhet om hvilket individuelt standpunkt man skal ta. Vi har godt belegg for å si at ungdom vil ha OL/PL gjennom å bruke den samme meningsmålingen, som stadig siteres for å vise at flertallet i befolkningen ikke ønsker vinterleker til Oslo, nemlig NRKs månedlige måling. Den viser, og har vist, at flertallet blant de yngste er positive til at Oslo, og Norge skal søke om OL og Paralympics i 2022. Den siste målingen, som VG presenterte 26. juni, viste også en stor overvekt ja-tilhengere for aldersgruppen under 30 år.»

Puss opp først

Fungerende leder i Sosialistisk Ungdom, Hilde Mari Bjørke, er blant dem som er kraftig motstander av et tredje OL på norsk jord

På spørsmål fra VG om ikke et OL vil gi nyttig bygnings- og anleggsmasse for fremtiden, svarer hun:

– Det er uansett en del idrettsanlegg som burde vært pusset opp, og ikke bare i Oslo. Vi er nødt til å gjøre det først, sier hun.VG stilte også Inge Andersen spørsmål om det er utfordrende å kommunisere at et OL kan resultere i nye anlegg. NIF-toppen svarte på epost, og krevde at svaret «kun anvendes i sin helhet»:

«Det er flere positive sider ved et eventuelt OL og Paralympics som det har vært utfordrende å få fram. På Lillehammer ligger i dag en av Norges mest populære høgskoler, som er en direkte arv etter OL i 1994. Det samme gjør kunstmuseet på Lillehammer og selvsagt alle de enestående idrettsanleggene på hele Innlandet. Alt dette som varige verdier etter 1994. Sogn studentby (deltakerlandsby i OL 1952) i Oslo har huset 100 000-vis av studenter fra hele landet gjennom 62 år. Det må sies å være en 62-årig studentfest og ikke en 14-dagers idrettsfest. OL og Paralympics i London skapte et helt nytt London øst. Slike ambisjoner har vi også for Oslo øst. Det meste som skapes til 2022 vil være varige verdier, oppussing, infrastruktur og arenaer. IOC bidrar med et sted mellom 700 millioner og 1 milliard amerikanske dollar til arrangementet. IOC betaler selv alle sine kostnader vedrørende overnatting, transport etc. IOC-medlem Ole Einar Bjørndalen fra Simostranda er den jeg minst forbinder med det å være pamp».DETTE MENER DE NORSKE UNGDOMSPARTIENE OM OL-SAKEN:

KrFU – NEI TIL OL
- Vi vil ikke svi av så mange milliarder på en fest. Pengene bør brukes på viktigere saker: Utviklingshjelp, asylpolitikk, vei, syke og de svakeste i samfunnet. Da har jeg ikke økonomi til et OL. Jeg ville ikke hatt troverdighet om jeg støttet OL-saken. Jeg håper og tror stortingspolitikerne tar til fornuften og sier nei.Emil André Erstad, leder

AUF – NEI TIL OL:- Det kostnadsnivået vi har vært vitner til de siste årene har vært altfor høyt, og det er sjelden budsjettene ikke sprekker. I tillegg ser man et IOC som mer og mer handler om helt andre ting enn idrettsglede. Vi er vitner til et pampevelde. Det er Stortinget som avgjør dette, og det er stor motstand også blant politikerne. Men jeg tør ikke spå utfallet.Eskil Pedersen, leder

FpU – NEI TIL OL:
- Når vi jobber for lave skatter og avgifter blir det helt galt på å bruke 50 milliarder kroner på en tre uker lang fest. Det er hele landet som skal betale for dette, men Oslo som tar gevinsten. Om man skal bruke penger på idrett, må det gå til barn og unge, ikke til middager i tre uker for de på toppen av systemet. Noen sier at «man får bygd anlegg og veier i samme slengen». Men man trenger ikke arrangere OL for å gjøre det.Atle Simonsen, leder

Grønn Ungdom – NEI TIL OL:
- Man snakker om uhorvelig mye penger på et enkeltarrangement i Oslo-gryta, som ikke vil ha en miljøprofil som samsvarer med våre prinsipper. Pengene bør heller brukes direkte til barn og unge i dag. OL har blitt en pampefest som ikke hører noe steds hjemme, og det er et kraftig signal at alle vestlige demokratier sier nei til dette. Det signalet må IOC nå ta.Lage Nøst, talspersonSenterungdommen – NEI TIL OL
- OL har blitt for dyrt. Arrangementet har blitt for stort. Vi ønsker heller å satse på breddeidretten. Mange i Senterungdommen er også kritiske til IOC. Det handler om å prioritere, og da ønsker vi å spre pengene utover hele landet, på barne- og ungdomsarrangementer, i stedet for på ett stort arrangement i Oslo.Erling Laugsand, leder

Sosialistisk Ungdom – NEI TIL OL
- Vi har tatt initiativ til en nei-kampanje, siden ja-siden får subsidiert mye penger for sin sak. Folkefest er artig, men vi har andre ting å bruke penger på. OL har blitt en pengegalopp uten like. Når Russland bruker 300 milliarder på sitt OL, er det naivt å tro at Norge skal bruke en brøkdel. Det brukes over 300 millioner kroner bare på å lage en søknad, samtidig som det kuttes i barnehager og sykehjem.Hilde Mari Bjørke, fungerende leder

Unge Venstre – SKEPTISK TIL OL
- Jeg er skeptisk til å bruke så mye penger på en fest. Og jeg mener Norge står foran andre store utfordringer som fortjener oppmerksomhet i årene som kommer. Det finnes bedre måter å bruke pengene på. Men jeg ser ja-sidens argumenter også. Skal vi gjøre dette, må det være krav om nøysomhet. Og et fokus på menneskerettigheter. «Skjeve rettigheter» må på agendaen. OL-ilden bør tennes av en homoaktivist fra Russland, det er et minimum.Tord Hustveit, leder

Unge Høyre – JA TIL OL:
- Vi er for under forutsetning at det blir et nøkternt OL. Vi vil ikke være med på den pengegaloppen som OL har utviklet seg til å bli. Vi mener det er naturlig at vestlige demokratier stiller opp og tar på seg arrangementet når vi samtidig er for OL-ideen. Så kan man spørre seg om det kommer for tidlig, når det er 28 år siden Lillehammer-OL. Men vi landet på et nølende ja. IOC er så presset at Oslo2022 bør benytte sjansen til å stille krav om å lempe på en del krav.Kristian Tonning Riise, leder

Her kan du lese mer om