VIL IKKE GI INNSYN: NFF har avslått VGs spørsmål om innsyn i reiseregninger. Her er generalsekretær Kjetil Siem (til venstre) og president Yngve Hallén på tur med landslaget i Slovenia. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Kommentar

Siems selektive åpenhet

VG-sportens nyhetsleder kommenterer

Kjetil Siem vil gjerne at Norges  Fotballforbund (NFF) skal være åpne – så lenge det er han som avgjør hva milliardvirksomheten skal være åpen om.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

NFF har som mål «å skape mest mulig fotballglede for flest mulig i hele landet».

Denne målsettingen sender et tydelig signal om hva fotball er og skal være: Noe som forener. Som har en plass til deg om du vil være med – uavhengig av sosial status, alder, etnisitet eller kjønn.

Kort sagt; fotballen tilhører oss alle.

Derfor hviler det et stort ansvar på dem som sitter ved enden av bordet i det NFF selv gjerne kaller «fotballfamilien». For fotball handler ikke bare om idrettsglede for 375.000 registrerte spillere og et enormt antall frivillige.

Det er også business.

LES OGSÅ: Ekspert: – Ikke reell åpenhet i NFF

I fjor passerte omsetningen i Norges Fotballforbund milliarden.

Nyhetsleder Leif Welhaven kommenterer NFFs pengebruk. Foto: VG , VG

Den siste tiden har VG jobbet med å se på hvordan disse verdiene forvaltes på vegne av fotballfellesskapet.

Det har vi blant annet gjort fordi kilder formidler ganske ulike virkelighetsoppfatninger om tingenes tilstand i styringen av norsk fotball. For hva stemmer egentlig?

LES OGSÅ: Klubbene reagerer – slår alarm om urovekkende pengebruk

Fotballforbundets versjon er en gladhistorie om en organisasjon som er snudd fra økonomisk krise til vekst og velstand på seks år. Den handler om økt aktivitet som følge av stadig mer lukrative tv-avtaler, datterselskaper som vokser og suksess i sponsormarkedet. Generalsekretær Kjetil Siem er stolt over en modell han mener har muliggjort økt satsing i topp og bredde, basert på solid økonomi og forutsigbare rammer.

LES OGSÅ: Slik er klasseskillet i norsk idrett

So far, so good.

Men samtidig har VG vært i kontakt med en rekke kilder som reiser spørsmål ved utviklingen av organisasjonen NFF. De beskriver en mastodont som stadig eser ut, med økte lønnskostnader, byråkratisering og en pengebruk som i for stor grad går til forhold internt i NFF, i stedet for å kanaliseres ut i Fotball-Norge. Mannen med ansvaret for den daglige driften har en skattbar årsinntekt på 2,7 millioner kroner med alt inkludert, og under hans ledelse har pengebruken på Ullevaal stadion skutt i været.

Hva er egentlig tilstanden i Sognsveien 75J?

Det er ikke så lett å bedømme, for i motsetning til i næringslivet har ikke NFF-ledelsen bunnlinjen som dommer og potensiell bøddel. Og hvordan måler man om det skapes «mest mulig fotballglede for flest mulig i hele landet»?

Er det uansett greit at flere og flere hever solide lønninger på Ullevaal stadion så lenge man lever godt på tv-kroner og betalingsvillige sponsorer?

VG ville lære mer om hvordan NFF-pengene forvaltes, og vi sendte derfor en rekke helt konkrete spørsmål om blant annet reiseregninger, lønninger og hotell- og flyvaner.

Rent demokratiske hensyn ligger bak offentlighetsloven, som i mange sammenhenger kan brukes til å kreve åpenhet i forvaltningen. Norges Fotballforbund er ikke omfattet av denne loven, til tross for at virksomhetens fundament er tuftet på å være til for massene.

LES OGSÅ: NFF-lønninger økte med 59 mill. på to år

NFF-ledelsen startet med å snakke om hvor åpne de er – men da svaret på VGs spørsmål kom, viste det seg fort at viljen til å svare spesifikt utover sekkeposter ikke var der.

Det er fint å få informasjon om at det gikk med 24,2 millioner til flyreiser i fjor og at et charterfly koster mellom 350 000 og 900 000 kroner å leie, men skal eksterne kunne føre en sunn sjekk av kostnadene må vi også få svar på litt mer konkrete spørsmål. Og det vil ikke Siem gi oss.

Fotballforbundet mener internkontrollen er god nok, og frykter at det kan bli misforstått dersom offentligheten får innsynet VG har bedt om. Den «misforståelsen» bør Siem tåle.

For om generalsekretæren har rett i at det ikke er noen ekstravaganse i hans leir, er det vanskelig å se hvorfor NFF ikke kan være reelt transparente om reiseregninger, representasjonsutgifter og andre kostnader. Og har kritikerne rett i at pengebruken er for høy, vil det være sunt for norsk fotball med en debatt basert på de faktiske forhold.

Uansett er dette spørsmål som fortjener svar.

Kjetil Siem har utvilsomt tilført norsk fotball mye positivt – men han må tåle debatten som nå kommer om organisasjonens størrelse og utvikling. Norges Fotballforbund vil gjerne skape mest mulig fotballglede for flest mulig.

Det hadde nok skapt litt fotballglede der ute om NFF fortalte litt mer om hva som foregår i landets største særforbund.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder