Kommentar

NFFs tiltakspakke mot vold: Straffene er nødt til å svi

Av Leif Welhaven

Justisminister Jøran Kallmyr og Oslo-politimester Beate Gangås har engasjert seg mot fotballvolden. Snart kommer svarene fra NFF om hvordan den varslede tiltakspakken blir. Foto: Helge Mikalsen

Norges Fotballforbund (NFF) har ingenting å tjene på å glatte over problemene med vold og trusler. Skjerpede straffer og tydelig tale blir essensielt for å skape tryggere rammer fremover.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det blir interessant å se innholdet i forbundets varslede tiltakspakke for å bekjempe fotballvolden. Men minst like viktig som hvert enkelt punkt i pakken, er det å gjøre noe med den overordnede holdningen som har rådet i deler av organisasjonen.

I store deler av perioden VG har dekket vold i fotballen, har det nemlig virket som om NFF er mer opptatt av å tenke på sitt eget omdømme enn spillerne og dommerne som blir ofre for volden. For eksempel har Fotballforbundet brukt mye tid på å gjøre et poeng ut av at antall saker er få i det store bildet.
Vel, akkurat det avhenger av innfallsvinkel.

les også

Verstingliste for røde kort: Jusprofessor etterlyser livstidsutestengelser fra fotball

Da NFF begynte å nøste i voldstallene, viste det seg at det bare fra januar til november i fjor hadde vært 79 volds- og trusselsaker. Dersom fjoråret er noenlunde representativt, innebærer det at vi fort kan være oppe i 800 volds- og trusselsaker det siste tiåret.

Fotballen her i landet er i all hovedsak voldsfri, men er 800 et lavt tall av den grunn? Og for dem som rammes spiller makrotall uansett liten rolle.

Forbundet er i ferd med å ta affærer, men burde fokusert på handlekraft også i språkbruken, selv om det kan medføre økt oppmerksomhet om mindre hyggelige forhold.

NFF er nemlig ikke noe konsern hvis suksess måles i positiv eller negativ PR. Tvert imot, de styrer en aktivitet folk er så glade i at de kommer til å drive med uansett. Og da er det litt synd at forbundet, nå senest rundt problemstillingen om rødt kort-gjengangere, fremstår så forsiktige i ordvalget.

les også

Dommerens sønn skal ha blitt truet på livet – Oslo fotballkrets tok ikke saken videre

Det følger et stort ansvar med å være eier av landets kanskje største fellesarena. Rettssikkerheten for ofrene i hver enkelt volds- og trusselsak må settes i høysetet, uavhengig av antall og andeler.

Og man bør forvente mye av tiltakene som er på trappene:

 • Det må etableres et effektivt system for å anmelde kriminalitet der det hører hjemme: hos politiet.
 • NFF bør også sørge for at volden som allerede har skjedd, men som ikke er foreldet strafferettslig, blir anmeldt. Dette er særlig viktig for å sende et signal om at forbundet mener alvor.
 • Geografisk vilkårlighet i NFFs egne straffer må erstattes med tydelige kriterier som gir en mest mulig enhetlig praksis i ulike kretser. Det skal ikke ha noe å si om du blir slått ned i Kristiansand eller Kristiansund.
 • Det må på plass systemer som kontrollerer at en ny praksis etterleves landet rundt.
 • Fotballforbundet må etablere rutiner for oppfølging av ofre for ulike typer handlinger, ikke minst dommere. Det kan ikke være slik at et offer får vite av VG hva som ble straffen for personen som slo den ned.
 • Straffenivået må markant opp, både av hensyn til ofre og av preventive grunner.
 • Det trengs et trappetrinnssystem som gjør at gjentatte røde kort straffes strengere.
 • Det nye straffenivået må kommuniseres ut til alle som driver med fotball, så det kommer tydelig frem at forbundet har nulltoleranse for vold og trusler.
 • Det må bli slutt på redusert straff for beklagelse.
 • Den nyopprettede databasen over voldssaker må aktivt brukes for systematisering og kunnskapsinnhenting.
 • Forbundets IKT-systemer må oppgraderes, slik at det blir lettere å oppdage regelbrudd.
 • Det bør sanksjoneres overfor spillerne VG har avslørt at har spilt i utestengelsesperioden.
les også

Åpner for voldskrav til norske fotballklubber

Dette kan kanskje høres strengt ut, men det er på skyhøy tid å markere et overtydelig standpunkt om hva vi ikke skal ha i norsk fotball. «Trygghet» er en viktig del av Norges Fotballforbunds vedtatte verdigrunnlag. Da må holdninger om å ta lett på episodene skrotes for godt, for eksempel varianten vi så et eksempel på i en dialog mellom Oslo Fotballkrets og en dommer.

Da dommeren mente straffen for sjikanering var for mild, lød svaret at kretsen «[ ...] regner med både spiller og klubb syns det er tungt og unødvendig å måtte stå over 1 kamp for munnbruk mot dommer».

Det reiser et grunnleggende spørsmål om forholdet mellom forbrytelse og straff:

Oppleves tungt? Ja, det er liksom litt av poenget.

Unødvendig? Slett ikke.

Mer om

 1. Fotballvold

Flere artikler

 1. Volden i fotballen: NFF-skandalen vokser

 2. Vold i fotballen: Feil på alle fronter

 3. Landets største fotballkrets innrømmer at de burde rapportert voldsepisoder

 4. VG avslører: Slapp fengsel: Retten fikk aldri vite om fotballvolden

 5. Vold på fotballbanen: Justispolitikere ber NFF våkne

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder