SAKSØKER: Ottar Dalset og selskapet hans, Norsk Lotteri, ønsker å etablere en konkurrent til Norsk Tipping. Foto: Hansen, Frode, VG

Duket for nytt slag i retten: Vil velte spillmonopolet

Det norske spillmonopolet er under nye angrep: I neste uke møtes Norsk Lotteri og den norske stat til en fem dager lang dragkamp i Oslo tingrett.

I potten ligger hele den norske enerettsmodellen, som gir Norsk Tipping monopol på det å drive spill i Norge.

Ottar Dalset og selskapet hans, Norsk Lotteri, ønsker å skrote denne modellen én gang for alle.

Det forrige forsøket fant sted i 2008, da staten gikk seirende ut av Oslo tingrett i den såkalte «Ladbrokes-saken».

Men Dalset og advokatfirmaet Arntzen de Besche mener den teknologiske utviklingen har vært så enorm siden den gang at spillereglene er helt annerledes i dag.

Dalset mener også at et lisenssystem vil beskytte problemspillere i større grad enn den norske enerettsmodellen, samt at veksten i spilltilbudet og markedsføringen hos Norsk Tipping er nye momenter som taler til hans fordel.

les også

Svensk spillmonopol opphevet: Mener problemspillerne beskyttes bedre

Resultatet, argumenteres det i sluttinnlegget til Oslo tingrett, er at dagens system bryter med EØS-retten. Der åpnes det for for såkalte restriksjoner, som et monopol er, men bare under gitte forutsetninger.

På vitnelisten i neste uke, står blant annet spillgründerne Jan Svendsen og Morten Klein. Begge har tjent seg søkkrike på å operere utenfor det norske spillmonopolet gjennom en årrekke.

Regjeringsadvokaten, ved Magnus Schei, avviser påstandene om brudd på EØS-retten i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett. Den kommende rettssaken betegnes som en omkamp etter tapet i 2008. I sluttinnlegget bemerkes det også at at spillindustrien har kjørt flere parallelle saker for Oslo tingrett den siste tiden.

«... at pengespillindustrien nå i flere parallelle saker går til rettsapparatet for å få underkjent ulike deler av den norske pengespillreguleringen, tar staten som et tegn på at reguleringen har den tilsiktede effekt» heter det blant annet i sluttinnlegget til regjeringsadvokaten.

les også

Ap: – Sverige ikke argument for å oppheve spillmonopolet

Det avvises at spillporteføljen til Norsk Tipping har vokst for mye de siste årene. Og ifølge regjeringsadvokaten er formålet med dagens spillmonopol å beskytte problemspillere. At idrett, kultur og frivillighet får en del av overskuddet fra Hamar, er bare en «gunstig sideeffekt», argumenteres det.

Ottar Dalset og Norsk Lotteri er ikke enig i dette.

«Enerettsmodellen har bred støtte i Stortinget, men vi ser at dette nå utfordres av pengespillindustrien i rettsapparatet. Staten ser frem til å stå opp for de sterke samfunnshensyn enerettsmodellen bygger på» skriver advokat Magnus Schei hos regjeringsadvokaten i en kort uttalelse til VG.

Trolig vil partene være rykende uenige i hvorvidt en lisensmodell styrker vernet av problemspillere eller ikke. VG skrev nylig om erfaringene fra Sverige, der sentrale aktører mener problemspillerne beskyttes bedre enn før, etter at man ved nyttår åpnet opp for et lisenssystem.

VG omtalte allerede i 2016 hvordan Dalset ville saksøke den norske stat, etter at han fikk avslag på søknaden om å etablere et selskap som skulle operere på lik linje med Norsk Tipping. Dalset ønsker altså å - i likhet med monopolgiganten på Hamar - gi overskuddet fra sitt selskap tilbake til norsk idrett, frivillighet og kultur.

Dalset vil ikke kommentere den kommende rettssaken før den skal behandles i Oslo tingrett.

les også

Slår tilbake mot NIFs spillrapport: – Underlig form

Nøyaktig hvor stor prosentandel av overskuddet Dalset vil gi tilbake til norsk idrett og kultur, ville han ikke å være konkret på da han møtte VG for tre år siden:

– Men det blir så å si alt. Aksjonærene skal bare få en veldig liten prosentandel i form av utbytte, sa han den gangen.

– Men du har vel strengt tatt et ønske om å tjene penger her du også?

– Jeg har jobbet for frivilligheten siden jeg var åtte år gammel. Jeg er ikke ute etter å gjøre meg selv rik på dette. Da hadde jeg startet opp på Malta i stedet. Jeg er så gammel at jeg ikke trenger store inntekter.

Daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland hadde ikke tro på at Dalset vil vinne frem med sin sak da søksmålet først ble varslet for tre år siden.

– Det er ikke rettslig tvil om at enerettsmodellen kan opprettholdes, og vi ser det derfor som usannsynlig at andre kan nå frem med et søksmål, sa hun.

Det er er satt av fem dager til den kommende rettssaken mellom Norsk Lotteri og staten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder