KLAR ANBUDSVINNER: Trygg scoret grønt på 9 av 9 kriterier, Gjensidige scoret grønt på 1 av 9 kriterier. Men i månedsvis ble bare sistnevnte selskap frontet overfor norske idrettsklubber på idretttsforbundet.no. Faksimilen ble utarbeidet av Norwegian Broker i anbudsprosessen. Tom Tvedt (t.v.) er norsk idrettpresident, mens Inge Andersen (t.h.) er generalskretæren hans.
KLAR ANBUDSVINNER: Trygg scoret grønt på 9 av 9 kriterier, Gjensidige scoret grønt på 1 av 9 kriterier. Men i månedsvis ble bare sistnevnte selskap frontet overfor norske idrettsklubber på idretttsforbundet.no. Faksimilen ble utarbeidet av Norwegian Broker i anbudsprosessen. Tom Tvedt (t.v.) er norsk idrettpresident, mens Inge Andersen (t.h.) er generalskretæren hans. Foto: Scanpix og faksimile

NFF-selskap bestilte rapporter: Hyret advokat i NIF-strid

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
SPORT

Norges Fotballforbunds datterselskap IHS har skaffet
advokathjelp i forsikringskrangelen med Norges Idrettsforbund. Selskapet har bedt om en juridisk vurdering om de kan gå ut med hele korrespondansen mellom partene.

Svaret foreligger nå i en rapport som er oversendt idrettsforbundet. Der får Idrettens Helsesenter (IHS) etter det VG erfarer i all hovedsak grønt lys fra juridisk hold.

Fra vårt ståsted helt ok med åpenhet og offentliggjøring, dersom også den andre part er enig. Dersom vi er eneste part som ønsker åpenhet og offentliggjøring, ønsker vi først en vurdering av ett samlet styre i IHS på hva og hvordan vi skal gjøre det, sier styreleder Jan Halstensen.

Konflikten mellom idrettsforbundet og det NFF-eide selskapet IHS er tidligere grundig omtalt i VG: Striden handler om en felles anbudsrunde som skulle sikre norske idrettsklubber billigere klubbforsikring. Den har endt i et svært kjølig klima mellom deler av NFF og NIF på Ullevaal stadion.

For mens Tryg kom ut som soleklar vinner, og ble valgt som forsikringspartner av IHS, så promoterte NIF i månedsvis anbudstaper Gjensidige på sine nettsider. Gjensidige eies av Gjensidigestiftelsen, som strør millioner over norsk idrett hvert år.

Etter oppslaget i VG publiserte Norges Idrettsforbund all sin kommunikasjon med avisen på sine egne nettsider. Det fikk Idrettens Helsesenter til å steile. De mener hele sannheten ikke kommer frem, og at de feilaktig settes i et dårlig lys.

SE SELV: Her er de interne vurderingene av tilbudene til Gjensidige og Tryg

Det er derfor IHS nå har åpnet for å publisere all sin korrespondanse med NIF over en periode på halvannet år. Det ønsker ikke NIF. Det ville vært dårlig forretningsskikk har man tidligere argumentert.

VG stilte idrettsforbundet fem spørsmål i går.

Det er avtalt et fysisk møte mellom IHS og NIF, og før dette har funnet sted har ingen i NIF ytterligere kommentarer, svarer kommunikasjonssjef Niels Røine.

Etter det VG forstår har Idrettens Helsesenter bestilt to juridiske rapporter:

Den første handler om det er greit at man kan offentliggjøre epostkorrespondansen med NIF gjennom halvannet år. Svaret fra juristen er angivelig et «ja», med unntak noen få setninger som ikke påvirker saken i stor grad.

Bakgrunn: Utlyste anbud på forsikring - frontet taperen

Den andre rapporten er en vurdering av hvorvidt NIFs fremstilling av forsikringssaken, gjengitt overfor VG og på egne nettsider, er fullstendig og korrekt.

IHS-styreleder Jan Halstensen gjentar overfor VG at selskapet føler seg feilaktig fremstilt slik saken står nå. VG vet at NIFs generalsekretær, Inge Andersen, er engasjert i saken, og vil stille til møte i neste uke.

Vi er ene og alene opptatt av at IHS er hundre prosent profesjonelle og ryddige. Samt at IHS har gjort en kjempejobb for norsk idrett og samfunnet for øvrig, og at selskapet vil fortsette å gjøre det, sier Halstensen.

VG var i kontakt med generalsekretær Pål Bjerketvedt i fotballforbundet i går. Han er klar på at IHS er en egen juridisk enhet, som NFF ikke vil detaljstyre. NFF har likevel tre styremedlemmer i IHS. Spørsmål om konflikten med NIF må adresseres IHS, sier Bjerketvedt.

Styreleder Jan Halstensen er klar på at det ikke utøves press fra hverken NIF eller NFF i denne saken.

Ifølge NFF bestemmer dere selv i denne saken. I tillegg har dere uttrykt ønske om åpenhet rundt kommunikasjonen: Kan dere ikke bare publisere korrespondansen?

Når dette har vært en styresak tidligere, ønsker jeg ikke at dette skal være en vurdering som daglig leder (Espen Rooth) og styreleder tar alene. Det må være en styresak, sier Halstensen til VG.

Så du denne? Angripers NIFs svar i forsikringssaken

Er du redd for hva slags inntrykk av IHS som vil dannes dersom kommunikasjonen ikke blir kjent?

Nei, jeg er bare opptatt av at vi fremstilles på en riktig måte. Og dersom vi gjør en god jobb for norsk idrett og samfunnet som sådan, så fortjener vi honnør. Om det motsatte er tilfelle, så får noen påpeke det, og eventuelt bytte ut dagens styre, sier IHS-toppen.

Så du denne? Tallene NIF ikke vil vise deg

Dette er aktørene i saken:

• Idrettens Helsesenter (IHS): Et selskap eid i sin helhet av Norges fotballforbund. Medisinsk senter, som formidler hjelp når barn, unge og voksne idrettsutøvere i Norge blir skadet. Driver Idrettens Skadetelefon (02033) og bistår med forsikring.
Norges fotballforbund (NFF): Særforbund med base på Ullevaal stadion. Eier IHS, som tilbyr tjenester til hele idretts-Norge. Fronter Tryg på klubbforsikring i Norge etter anbudskonkurranse, sammen med NIF.
Norges idrettsforbund (NIF): Paraplyorganisasjonen for all organisert idrett i Norge. Har Gjensidige som markedspartner. Består av 54 særforbund og 19 idrettskretser.
• Gjensidige forsikring: Storsponsor av norsk håndball. Eies av Gjensidigestiftelsen, som gir flere titalls millioner til norsk idrett hvert år. Stiftelsen støtter også NIF-prosjekter.
• Tryg forsikring: Selskapet som vant anbudskonkurransen på såkalt klubbforsikring utført av IHS og NIF i fellesskap høsten 2015.

Denne artikkelen handler om